torsdag 22 november 2007

Leve den kristna friskolan!

I tidningen DAGEN kan vi läsa om att Livets ords kristna skola kommer högt upp på skolverkets lista över betygen på landets skolor. Detta är inte något förvånande: en disciplinerad kristen miljö har alltid varit en mycket bra grund för ett effektivt lärande.
Se artikeln i DAGEN

Två exempel på den främsta motsatsen är en mångkulturell skola och en muslimsk friskola. Allt enligt bloggen Muslimska Friskolan. Det finns därför all anledning att vara positiv till kristna friskolor och negativ till muslimska friskolor/statliga mångkulturella flumskolor!
Se artikeln: MUSLIMSKA FRISKOLAN

Tillägg:
Tidningen DAGEN utövar tyvärr åsiktscensur och tog bort min blogg från sin Twinglylista i den ovan länkade sidan.

onsdag 21 november 2007

Ännu ett avhopp till Sverigedemokraterna

Idag kunde vi läsa den glädjande nyheten att ännu en aktiv politiker har bytt parti och anslutit sig till Sverigedemokraterna. Sten Andersson och Michael Zand är två av de politiker som tidigare har bytt parti. Nu har också Daniel Nord från Malmö valt att gå över till Sverigedemokraterna.

Daniel Nord motiverar sitt beslut på följande sätt:
"Jag förstår nu att mitt arbete för en mer konservativ politisk inriktning ej bör bedrivas inom moderaterna och "Alliansen", då dessa för alltid har lämnat sina ursprungliga värderingar bakom sig. Jag lämnar därför de nya moderaterna och Alliansen, för att istället gå med i Sverigedemokraterna. Ett parti som idag står ensamt i kampen för att försvara gamla moderata ideal såsom familjen, försvaret, den svenska kulturen och Sveriges självständighet."

Denna nyhet var ingen överraskning. Vi vet att alltfler människor i Sverige upptäcker att Sverigedemokraterna mer står för deras åsikter än det partier de hittills har röstat på och officiellt sympatiserar med. Många vågar dock inte säga det öppet, eftersom det medför ett pris att betala: man riskerar då att bli utfryst, bespottad och anklagad för att vara "rasist" och "främlingsfientlig". Man riskerar att förlora vissa av sina "vänner". Man kan förlora sitt jobb och bli utesluten ur a-kassan. M.m.

Daniels beslut visar därför på ett stort mod. Det visar också att hans mål med politiken inte som hos många av riksdagspolitikerna är att få en hög ställning i samhället eller en hög inkomst med lyxpension redan i tidig ålder. Då hade han stannat kvar hos Moderaterna eller flyttat till Socialdemokraterna. För vill man hamna i den sitsen så gäller det att gå den politiska korrekthetens väg!

Vi väntar nu bara på att fler politiker ska följa Daniels exempel. När ens politiska parti inte längre står för den ideologi det en gång stod för, och säger sig stå för, så är det dags att byta parti!

Välkommen till Sverigedemokraterna Daniel Nord!

SYDSVENSKAN

lördag 17 november 2007

Högerextremism och vänsterextremism är samma skit

Den före detta nazisten och medlemmen i Vitmakt-rörelsen Carl Wennerstrand talade i veckan för 600 gymnasieelever i Luleå i en föreläsning arrangerad av Röda korset och Mötesplats Luleå mot rasism. Ett arrangemang som blev uppmärksammat i såväl Norrländska Socialdemokraten och Norrbottenskuriren.

Kampen mot rasism (i ordets rätta bemärkelse) är viktig och måste ständigt fortsätta. Det ger dessutom en extra tyngd när en f.d nazist ställer sig upp och berättar om sin omvändelse från denna destruktiva och människofientliga ideologi. Frågan är dock vad Carl Wennerstrands omvändelse egentligen har inneburit.

Ett par saker han säger är speciellt belysande och värda att kommenteras:

"Vi satt i rörelsens ledares lägenhet och pratade skit om invandrare och bidragstagare dygnet runt. Vi visste vad allt elände beror och inget var vårat fel. Det var invandringen eller böglobbyns fel, säger han"

"Ingen är så dum att han tror på de rasistiska åsikter som de främlingsfientliga grupperna sprider. Personliga orsaker gör att man fångas av de här grupperna. Vi måste motverka dessa krafter, gå emot deras vilseledande budskap. Annars har vi Sverigedemokraterna i riksdagen efter nästa val, säger Carl Wennerstrand bekymrat."


Vissa människor har en benägenhet att bli extrema i vad de än hänger sig åt. De kan totalt byta sida men hamnar i vilket fall i en ytterlighet. Carl Wennerstrand hör uppenbarligen till den gruppen.
Att förutsättningslöst placera alla som ställer sig kritiska till dagens massinvandring, avkristning och islamisering av landet i samma fack som de som öppet hyllar Hitler och förespråkar utrotning av "lägre stående raser", visar att han saknar förmåga till en objektiv bedömning och att han inte kan skilja på sak och sak.
Det är inte bara irrelevant, utan även obarmhärtigt och kränkande mot alla de svenskar som har personlig erfarenhet av de negativa konsekvenserna av den rådande politiken, och därför vill arbeta för en förändring.

Att dra paralleller mellan Vitmakt-rörelsen och Sverigedemokraterna är fullständigt osakligt. Sverigedemokraterna har aldrig påstått att alla problem är invandringens fel. Ej heller att alla invandrare är ohederliga och utnyttjar systemet.
Sverigedemokraterna tar fullständigt avstånd från rasism och nazism.

Därför är det inte Sverigedemokraterna som framför vilseledande budskap, utan Carl Wennerstrand i sin politiskt korrekta mångkulturvurmande roll som ex-nazist! Han har hoppat från det ena svartvita diket till det andra.
Förut gick han extremhögerns ärenden, nu går han extremvänsterns. Det är samma skit båda två!

måndag 12 november 2007

Blind "betongsosse" eller medveten väljare?

I och med Moderaternas ja till könsneutralt äktenskap så har Kristdemokraternas partisekreterare Lennart Sjögren fått många reaktioner från besvikna moderater som funderar på att byta parti.
I samband med det så manar Kd:s förre partiledare Alf Svensson sina riksdagskollegor till eftertanke och omprövning: Till tidningen Världen idag säger han några mycket kloka ord, bland annat:

"En politiker vars parti byter värderingar bör överväga att byta parti. Till grund för ett politiskt engagemang ligger en bestämd värdegrund. Ändras den måste man ifrågasätta sitt engagemang.- Stämmer mina värderingar ihop med mitt partis? Det är en fråga som politiker i dag bör ställa sig".
Moderater och folkpartister har rätt att omdana sin politik hur mycket de vill, men som enskild politiker måste man leva i överensstämmelse med sina värderingar så långt man mäktar och vara trovärdig gentemot sig själv. Man kan inte stötta en inriktning som går åt ett annat håll än det man själv tror är det rätta. För varje enskild ledamot måste det finnas en gräns, annars är det ju mycket märkligt
.

Alf Svenssons maning till riksdagskollegorna är befogad och relevant. Hur många exempel finns det inte över människor som verkar ha svurit en ed att vara ett parti troget "i nöd och lust" och sedan inte bryr sig om hur partiet utvecklas? "Jag har varit sosse hela mitt liv och ska så förbli" är ju ett exempel på en inställning som inte är helt ovanlig bland riktiga "betongsossar".

Många socialdemokrater håller blint fast vid sitt gamla parti utan att inse att partiet har föga gemensamt med det parti de en gång gick med i. Av den ursprungliga välfärdsideologin och folkhemstanken finns snart ingenting kvar. Dagens socialdemokratiska ledare har nästan totalt raserat det samhälle deras företrädare var med om att skapa. Men det förstår inte betongsossarna. De förstår inte att Socialdemokraterna lever på gamla meriter, och att de fina orden har givits en annan innebörd!

Alf Svenssons ord till den borgerliga alliansen är kanske därför i första hand något som Socialdemokrater borde ta till sig.

Förutom att inte tala om Alf Svensson själv! För vad gör han egentligen hos Kristdemokraterna???
Kd har i så hög grad givit sig under den politiska korrektheten att man på allvar kan ifrågasätta om dess existens är berättigad.

Utvecklingen i Kd är liknande den som de andra borgerliga partierna håller på att genomgå, och Socialdemokraterna har genomgått. Resultatet av det är tydligt: en liknande vandring av medlemmar från Moderaterna till Kristdemokraterna som nu är i antågande ser vi också från såväl Socialdemokraterna och Kristdemokraterna till Sverigedemokraterna.

*En stor del av det svenska folket vill stoppa den massinvandring som pågår.

*En stor del av det svenska folket vill inte att deras land ska förvandlas till ett mångkulturellt kriminellt getto.

*En stor del av det svenska folket vill inte att moskéer ska bli en utmärkande del av det svenska landskapet.

Ändå röstar en stor del av det svenska folket på samma gamla partier de alltid gjort. De fortsätter att rösta på partier som inte försvarar deras åsikter. Hur länge till?

Alf Svenssons maning är alltså högst befogad för en betydande del av det svenska folket inklusive honom själv. Det är en maning till oss alla att inte vara blinda "betongsossar", utan att ta reda på i vilken grad det parti vi röstar på verkligen står för våra värderingar. Fina ord räcker inte när resultatet av politiken genomgående blir den raka motsatsen till vad den politiska ideologin förespråkar. När slagorden har blivit helt omdefinierade så kan det låta likadant men ändå betyda något helt annat.

För den som älskar Sverige och tycker det ska återgå till att bli det trygga folkhemsland det en gång var så finns det bara ett alternativ: att rösta på ett nationalistiskt parti som värnar om vårt svenska nordiska kulturarv och vill sätta stopp för den kravlösa massinvandringspolitiken.
Den rådande situationen i Sverige är nämligen inte en oundviklig förändring utanför vår förmåga att påverka, utan ett resultat av den politik som förts de senaste decennierna! En politik som samtliga riksdagspartier är fullt eniga om att fortsätta driva.

Därför råder jag Alf Svensson att ta sin maning till den borgerliga alliansen på allvar även för sin egen del. Kanske det kunde resultera i att han gör som en del av hans partikamrater redan gjort (och många fler kommer att göra): lämnar Kristdemokraterna för det parti som ideologiskt redan har tagit dess plats: Sverigedemokraterna!

fredag 9 november 2007

Jag tyckte inte att det var roligt...

Det är synd om vår statsminister. I våras blev han utsatt för ett oerhört kränkande attentat. En ohyfsad kvinnlig reporter vid namn Hanna Wilenius utsatte honom nämligen för vattenbesprutning ur en mikrofon. Fredrik Reinfeldt uttalade sig i en intervju att ”Jag var oförberedd och tyckte inte att det var roligt”. Nej, det förstår väl vem som helst. Att bara bli bevattnad så där på ett så förnedrande sätt...

Hanna Wilenius blev idag dömd till 20000kr för ofredande. I förhållande till alla de brott i Sverige där förövare idag frias för ofantligt grövre gärningar än vår statsminister blev utsatt för ter sig domen absurd. Jag tänker på alla svenska ungdomar, och kvinnor i synnerhet, som idag får erfara konsekvenserna av den i syfte att mångkulturisera landet pågående massinvandringspolitik som vår statsminister så glatt hyllar, och i det betraktar dess kritiker som barbarer. Utvecklingen har ju kommit utifrån...

Om vår statsminister hade varit en riktig karl och haft lite ryggrad så hade han väl avfärdat denna triviala händelse som just vad det var: ett skämt.

Själv bor han precis som de andra riksdagspartiledarna väl skyddad från de mångkulturella gettona som deras gemensamma politik har skapat. Och tur är väl det. Han och hans familj kunde ju annars som tusentals andra svenskar riskera att bli utsatta för den negativa delen av den berikande mångkulturen, och han kunde hamna i den pinsamma politiskt inkorrekta sitsen att uttala sig: ”Vi var oförberedda och tyckte inte att det var roligt”...

Många tusen svenskar tycker inte att det är roligt att bli diskriminerade i sitt eget land av sin egen regering. Folkvalda kritiker av det mångkulturella projektet tycker heller inte att det är roligt att bli utsatta för livsfara på grund av vänsterextremister som AFA. Det verkar dock inte bekymra vår statsminister. Aldrig hör man något offentligt avståndstagande eller fördömande från hans sida. Muslimska ledare träffar han villigt för att diskutera Mohammed-rondell-hundar, men han vägrar träffa ledaren för det största partiet utanför riksdagen.
Det är tydligen skillnad på folk och folk!