onsdag 24 december 2008

GOD SVENSK JUL!


Hälsningar till alla sanningsälskande sverigevänner. Tack för att ni finns!

söndag 21 december 2008

Den fula blågula nationalismen

Anna Dahlberg går i Expressens ledare DEN NYA NATIONALISMEN till angrepp mot Fredrik Reinfeldts nyligen uttryckta uppmaning att handla svenskproducerade varor och därmed bidra till att förbättra den svenska jobbsituationen. Hon ondgör sig över att Reinfeldt genom sitt uttalande har gjort att den enda politiskt korrekta stoltheten över vårt land inte längre är avgränsad till sportens värld.

Hon säger: Jag vet inte vad som är värst med den konsumtionsnationalism som drar fram över Sverige i krisens spår - att den är obehaglig eller så urbota dum.

Hon motiverar detta med att Sverige är ett ett av världens mest exportinriktade länder och säger: Vi om några borde slå bakut inför alla idéer om protektionism och att värna den inhemska produktionen.

Den bästa chansen till en snabb återhämtning är om alla stimulerar sina ekonomier och låter varor och tjänster flöda fritt. Så öppnar du en julklapp som det står "Made in China" på kan du känna dig nöjd med ditt bidrag till att få fart på hjulen igen.

Eftersom Sverige exporterar så mycket så ska vi inte köpa svenskt alltså. Med andra ord bidrar vi enligt Anna Dahlberg till att minska arbetslösheten i Sverige genom att bojkotta svenska varor!

Eftersom många av våra mest ursvenska varumärken numera är utlandsägda så är Hela idén om Made in Sweden befängd i en globaliserad värld. Frågan är vad som enligt henne inte är befängt. Borde inte då också idén om Made in China vara befängd i en globaliserad värld? Kanske är det slutgiltiga idealet att det på alla varor i världen ska stå: MADE IN EARTH?

Anna Dahlbergs ledare uppvisar den grövsta formen av förakt mot det egna landet. Det finns inget svenskt av värde, är vad hon säger med andra ord. Det blågula svenska är något fult som ska förpassas till historiens gravkammare.

Nåja, dessa ståndpunkter är ju föga förvånande av en person som efter att ha blivit konfronterad av en Rakryggad Ifrågasättare angående att hon tycker att svenska liv ska offras i Afghanistan gav svaret: ”- Jag besvarar inte främlingsfientliga mail.

Anna Dahlberg är ett av många exempel på verklighetsfrånvända politiskt korrekta proffstyckare som gör anspråk på rätten att fritt få säga sin mening utan att sedan behöva stå för det hon sagt.

Man kan välja att se Reinfeldts utspel som en groda. Men jag tror att det är allvarligare än så. Den nya konsumtionsnationalismen måste ses i ett större sammanhang, där moderaterna har aviserat att partiet ska bedriva en nationalistisk EU-politik och infoga "svenska värderingar" i integrationspolitiken.
Man kan också välja att se det som att han trots allt (även om man ofta kan tro det) inte helt och hållet har förlorat all kärlek till sitt fosterland. Och vad är det för fel på svenska värderingar? (Ja det är klart förstås; svenska folket är ju ett rasistiskt folk och behöver därför stävjas genom en stenhård åsiktsdiktatur... )
Att vår statsminister nu uttrycker en ståndpunkt som för en gångs skull bidrar till att stärka den svenska identiten och stoltheten över vårt land är givetvis något positivt. I alla fall om man vill minska arbetslösheten och vill att Sverige ska vara ett demokratiskt välfärdsland.

lördag 20 december 2008

DET NYA SVERIGE blir alltmer berikat

Marina Nygren i Älmhult låste in sig på toaletten när hon förstod att inbrottstjuvar var på väg att ta sig in i huset, och ringde därmed till sin pappa. Husets hundar blev sprejade med tårgas men tjuvarna blev ivägskrämda när hennes pappa kom dit och bankade på dörren.

Polisen misstänker att det är internationella ligor som ligger bakom den inbrottsvåg som har eskalerat de senaste månaderna, och varnar för att ligorna kommer att fortsätta norrut i landet. Vi vet inte var detta kommer att sluta, säger Robert Loeffel på Kronobergspolisen.

Förutom alla de problem vårt land har fått genom den kravlösa massinvandringen så har vi också blivit berikade genom den internationella öppenhet som EU och globaliseringen har medfört. Bland annat i form av internationella ligor som gör livet otryggt för vanligt folk. Det är nog att vi idag inte kan gå trygga på stadens gator, inte ens i våra hem kan vi nu längre vara trygga.

Lösningen på dessa problem är bl.a. att Sverige upphäver massinvandringen och går ut ur EU. Sverige var en stormakt en gång i tiden, och skulle kunna vara en stark och välsignad nation idag, om vi inte hade skrotat vårt försvar, infört massinvandring, gått med i EU samt kastat ut Gud ur vårt land! Ja i grund och botten så är förstås alla dessa saker ett resultat av det sistnämnda.

söndag 14 december 2008

Utländska våldtäktsmän finns bara i utlandet

De svenska mediernas framställning av kriminella med utländskt ursprung brukar som bekant konsekvent döljas med hjälp av redigeringsprogram i syfte att få det svenska folket att tro att de är svenskar. Detta gäller dock bara om brott som begås i Sverige. Utomlands är det en annan sak. När nio pojkar gruppvåldtog en 14 årig flicka i England så var det inte så noga. De flesta av förövarna var av sydländskt ursprung vilket i Aftonbladets artikel inte döljdes alls. Hade händelsen utspelats i Sverige så hade förstås bilderna av utlänningarna varit skuggade och vittonade, läs också HÄR. Men det är klart; dessa förövare är ju inte svenskar. Men hade de begått brottet i Sverige så hade de varit svenskar.
För svensk blir ju automatiskt var och en som vistas och rör sig i Sverige, enligt den politiskt korrekta definitionen. Följdaktligen finns det inga kriminella utlänningar i Sverige. Men i andra länder finns det.
Sverige är verkligen fantastiskt, för vilket annat land kan skryta med att vara i avsaknad av kriminella utlänningar! Den kravlösa massinvandringspolitiken kan därmed frikopplas från sambandet med det ökade antalet våldtäkter, eftersom det endast är svenska män som våldtar i Sverige...

söndag 7 december 2008

Salem-demonstranternas obehagliga tystnad

Kommunstyrelsens ordförande i Salem, Lennart Kalderén (m), tycker inte om Salem-marschen. Han tycker att den stör och förlamar hela kommunen. Han beskriver i Dagens nyheter:
Manifestationen väckte ett obehag i all sin tystnad. Man kände en slags dov och undertryckt vrede när de tände sina facklor.

I DN kan vi vidare läsa:
Under dagen i Salem kände Lennart Kalderén ingen direkt oro för sin egen säkerhet. Däremot kände han ett stort obehag inför högerextremisternas marsch.-
Det är speciellt läskigt eftersom deras ordningsamma och lugna uppförande är en strategi som ger dem fördelar gentemot den andra sidan som inte sköter sig. Det ger ett intryck av att högerextremisterna är fredliga och demokratiska, något de verkligen inte är.

Lennart Kalderén anser alltså inte att stenkastande ligister som misshandlar andra människor och slår sönder butiker i hela stan är något att oroa sig för. Nej, det allvarliga problemet är dessa förfärliga högerextrema antidemokrater. Till hans förtret uppträder de tyvärr inte som han önskar att de skulle ha gjort. De beter sig nämligen som civiliserat folk och följer de demokratiska spelreglerna. Till råga på allt så är de också obehagligt tysta. Ja man kunde ju bli förtvivlad för mindre!

När de grupper vi håller för högerextrema och antidemokratiska beter sig allt annat än högerextremt och odemokratiskt så har vi två alternativ:

1: omvärdera vår syn på dem
2: omdefiniera innebörden av orden extremism och demokrati

Lennart Kalderén har tydligen valt det andra alternativet! Så nu vet vi, enligt Lennart Kalderén är det högerextremt och odemokratiskt att föra tysta fredliga lagliga demonstrationer!

DN

Nyamko Sabunis verklighetsflykt


Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni tar i en artikel i Aftonbladet avstånd från extremvänsterns attacker mot nationella gruppers lagliga demonstrationer. Något som i sig är positivt. Det hade dock varit komplett om hon hade framställt vänsterextremisterna för vad de är. Istället så kallar hon dem enligt sedvanlig politisk korrekthet för "antirasister". Samtidigt som hon kallar de fredliga demonstranterna för "högerextremister".

Även om hon förvisso till viss del i artikeln beskriver de stenkastande terroristerna som extrema så blir kontentan ändå att det är de "högerextrema" som är det egentliga problemet. De som hotar hennes drömbild av det mångkulturella samhället som ett modernt, positivt och berikande idealsamhälle. Vilket är synligt när hon säger:

Imorgon äger den årliga Salemdemonstrationen rum, där kravallrustade poliser tvingas till beredskap för våldsamma sammandrabbningar. Man behöver inte vara född i ett annat land för att känna obehag när främlingsfientliga krafter paraderar på gator och torg.

Varför inte istället säga så här: man behöver inte vara född i Sverige för att känna obehag när vänsterextremister utsätter såväl fredliga demonstranter som vanligt folk för livsfara genom att kasta stenar och vandalisera butiker! För vilka är det som skapar problemen i samband med dessa demonstrationer? Inte är det Salemdemonstranterna som är föremål för polisens uppmärksamhet!

Sabuni ställer sig själv frågor om hur det mångkulturella samhälle hon vill skapa ska fungera:
I dess kamp mot utanförskap har regeringen prioriterat arbetsskapande åtgärder. Min uppfattning är att det inte räcker att arbeta enbart för ekonomisk sammanhållning. Lika viktigt är att ställa sig frågan vilket som är kittet som håller samman ett mångetniskt och mångkulturellt samhälle. När vi inte längre delar historia, religion och kultur måste vi ha andra värden som håller oss samman

Uppenbarligen grubblar hon en hel del över detta. Hon inser att arbete inte räcker för att motverka utanförskap och konflikter, men det som är speciellt värt att notera är att hon faktiskt ännu inte riktigt vet hur detta mångkulturella idealsamhälle hon så starkt förepråkar ska fungera. Men hon vet minsann att det är positivt, och kommer att fungera, trots att resultatet hittills i vårt land har varit så gott som uteslutande destruktivt. Hon vet också att man är en högerextremist om man inte tror på idén...

Vi kan i detta sammanhang konstatera skillnaden mellan vad vi vet och vad som faktiskt har fungerat, och vad vi vet aldrig hittills fungerat. Sverige har varit ett relativt tryggt folkhem och välfärdssamhälle. Det är ingen utopi. Vad varken Sverige eller något annat land hittills har varit är ett mångkulturellt samhälle som har fungerat utan etniska och religiösa konflikter, tung kriminalitet eller gettobildning.

De styrande politikerna håller utan folkets stöd på att omdana Sverige till oigenkännlighet - från ett fungerande välfärdssamhälle med en gemensam värdegrund till ett mångkulturellt kriminellt gettosamhälle. Det enda de har att säga till sitt försvar när någon påtalar nackdelarna och de uppenbara konskekvenserna av detta samhälle är att vi måste bekämpa främlingsfientligheten.
Precis som de andra mångkulturförespråkande politikerna så för sig Nyamko Sabuni med en mängd politiska floskler. Ord utan substans. Hon ser inte objektivt och vägrar att erkänna de verkliga problemen.
Sanningen är att varje fungerande civiliserat samhälle måste bygga på en gemensam värdegrund. Det gjorde Sverige tidigare innan massinvandringen och mångkulturen infördes.

Främlingsfientligheten hotar idén om ett modernt Sverige som präglas av öppenhet, tolerans, mångfald och allas lika rättigheter.

Om Nyamko Sabuni verkligen vore intresserad av ett samhälle som präglas av öppenhet och tolerans så skulle hon ta den sakliga debatten med kritikerna av det mångkulturella samhället istället för att lättvindigt pålägga dem etiketten "främlingsfientliga" eller "högerextremister".

Ja hon kunde ju om inte annat förklara på vilket sätt det är högerextremt och främlingsfientligt att älska sitt fosterland och kritisera en kravlös massinvandring av personer som till betydande del består av ekonomiska lycksökare och kriminella!

Region Skåne - ett lågvattenmärke i SverigeRegion Skånes sjuk och tandvårdspolicy är fastställd. Vemsomhelst som bara lyckas ta sig till Sverige har nu rätt till kostnadsfri sjuk och tandvård. De behöver inte ha identitetshandlingar och polisen får inte kontaktas utan speciell anledning. Alltmedan tusentals svenska pensionärer som har arbetat och betalt skatt hela sitt liv inte har råd att söka vård. Detta djupt orättfärdiga och diskriminerande förfaringssätt kommenterar Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder i ovanstående klipp.
Den som efter att ha satt sig in i saken och fortfarande kan försvara denna policy kan knappast ha förståndet i behåll!
Nu återstår nog bara en rusch till Sverigedemokraterna när alltfler människor inser hur diskriminerade och hånade de blir av de etablerade partierna.
De som arbetar och gör rätt för sig och pensionärer som borde få åtnjuta frukten av sitt livs verk blir nu snuvade på den till förmån för kriminella utlänningar.

Läs också Jorma Lindgrens Svenska cancersjuka ska lämnas att dö, men illegala skall få vård i Skåne

söndag 30 november 2008

Aftonbladet i sitt esse på Karl XII:s dödsdag

Idag har nationalister samlats på vissa platser i landet för en marsch på Karl XII:s dödsdag. Något som tidigare har resulterat i problem med skadegörelse och fysiska personangrepp mot deltagarna.

Som vi vet brukar nyhetsrapporteringen inte vara speciellt objektiv när det gäller människor som älskar sitt fosterland. Vanligtvis brukar rapporteringen av nationella möten och demonstrationer vinklas så att det framstår som att det är mötesdeltagarna eller demonstranterna som är problemet när det i själva verket är motdemonstranter från extremvänstern som angriper de nationella med odemokratiska medel.

Aftonbladet tar här hem priset bland kvällstidningarna. Medan Expressen, DN och GP upplyser om att det är motdemonstranter som har stått för dessa vidriga gärningar så beskriver Aftonbladet hur "Poliser har attackerats i Lund i samband med de demonstrationer som hålls i dag, 30 november" samt att "En mängd åskådare och vanlig allmänhet har fått springa för att komma undan". Aftonbladet beskriver också hur "Motdemonstranter vid entrén har bränt facklor och pyroteknik", men knappast någon antydan i artikeln om att att det är dessa motdemonstranter som saknade tillstånd som också har stått för glas och stenkastningen. Det vill de få läsaren att tro att de nationella stod för!

Taktiken är givetvis att förvrida sanningen och ge folket intrycket av att det är de nationella som är problemet och att det är de nationella som är extrema. Utan att ta ställning för alla de som marscherar så är det beklagligt eftersom denna taktik drabbar alla sverigevänner oavsett vilken form av mötesordning det handlar om. Ty hos de vänstervridna PK-medierna görs ingen åtskillnad. Om det så är sverigedemokrater, nationaldemokrater eller rent nazistiska grupper så placeras alla i samma fack. Syftet är att strypa den sakliga debatten och förhindra att sverigevänner och massinvandringskritiker får göra sin röst hörd.

söndag 16 november 2008

Ytterligare en skam för Sverige


En ung ensam mamma med sin treåriga dotter har utvisats till Kongo efter tre år i Sverige. I Aftonbladet kan vi läsa:
"Hon hade skaffat ett nytt liv i Sverige. Lärt sig svenska och börjat studera. Efter att hon bott här över 3 år bestämde Migrationsverket att Lys Nsem och hennes dotter ska till Kongo – ett land som UD avråder svenskar att åka till."

Den treåriga dottern Jessika har bott hela sitt liv i Sverige och hennes mamma Lys, 19, har lärt sig svenska och börjat studera. Men ut har de blivit skickade, och till ett land som Svenska utrikesdepartementet sedan 2006 har avrådit från resor till. Sedan ett par veckor har läget dessutom blivit förvärrat och oroligt.
Åsa Palmgren, tillförordnad ambassadchef i Kinshasa, vågar inte röra sig ute på kvällstid utan att sitta i ett fordon.

Detta fall är bara ytterligare ett av många exempel på den omänskliga och orättfärdiga invandringspolitik Sverige för. Massor av ekonomiska lycksökare, kriminella, krigsförbrytare, islamister, våldtäckare m.m får stanna medan de som verkligen har behov av att stanna skickas iväg! Låt utsatta kvinnor få stanna, men skicka tillbaka alla de som inte har här att göra!

onsdag 12 november 2008

Halal-TV och Islamofobin

Efter den massiva kritiken mot Halal-TV svarar nu en grupp muslimer på kritiken i en artikel i Expressen.

Dessa är:
Saida Charafi, Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén
Fatima Doubakil, Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén
Shaista Khan, Sveriges Unga Muslimer


Jag vill bemöta några punkter i deras kritik.

Citat:
"Debatten om halal-tv visar ännu en gång hur verklig och starkt antiislam är i Sverige. Antiislamiska röster har under en veckas tid diskuterat islam och hur muslimer strider mot "svenska fundamentala värderingar" och om Sveriges 400 000 muslimer har en plats i det "svenska samhället". Dessa röster reagerar lite, om inte aldrig, när det kommer till kränkningar mot muslimers rättigheter eller den rasism som många utsätts för dagligen. Att utpeka en grupp människor som avvikande från "svenska fundamentala värderingar" är inte bara felaktigt utan contraproduktivt"

Det är något intressant som framkommer här. Helt säkert har de rätt i att motståndet mot islam är ganska stort i Sverige bland folket. Men vad är den grundläggande orsaken till att så är fallet? Ja inte beror det på att en stor del av svenska folket är rasister och har förlegade uppfattningar om islam. Med tanke på de konsekvenser islam får var än i världen det sprider sig så finns det fog för att vara en motståndare till islam. Redan med 400000 (vilket är en friserad siffra) muslimer i landet så har vi fått erfara att dessa har börjat ställa krav på särrättigheter, samt mordhotat svenska medborgare som de anser hädar deras profet. För att inte tala om, (även om jag vet att det låter uttjatat) gruppvåldtäkter, hedersmord, släktfejder med mera med mera. Företeelser som inte alls existerade i vårt land för bara drygt 20 år sedan.
Den högst relevanta frågan som behöver ställas är också: VARFÖR HAR SÅ MÅNGA MUSLIMER FRÅN SYDLIGA LÄNDER VALT ATT FLYTTA TILL ETT LAND SOM DE SJÄLVA INTE TYCKER PASSAR DEM? När det finns flera närliggande länder de kunde ha tagit sin tillflykt till istället?


Vi vet ju att svaret på den frågan är det över världen starkt kringspridda ryktet om BIDRAGSSVERIGE. Slasktratten Sverige som har blivit en tillflykt för kreti och pleti från hela världen.

Hur kan det vara fel att utpeka en grupp människor som avvikande från svenska fundamentala värderingar när de själva klart visar att de avviker från svenska fundamentala värderingar, och i många fall inte visar någon som helst vilja till att anpassa sig till det svenska samhället? De vänder sig ju mot kritik av ett program där en av programledarna har uttalat sitt öppna stöd för Sharialagarna!

Citat:
"Att islam förknippas med terrorism, våld, fanatism, hederskultur och slöjtvång kommer inte som en chock för någon. Västvärlden har länge framställt islam och muslimer som motpol till västländska och kristna värderingar. Vi får inte heller glömma att rasistiska och fientliga föreställningar mot muslimer har funnits sedan de kristna korstågens tid och har starka rotfästen i det europeiska kulturarvet. Dessa rasistiska föreställningar är idag grunden för hur västvärlden betraktar muslimer och religionen islam."

De försöker här framställa det som att den dåliga inställningen mot islam i grunden beror på västvärldens rasism och bortser helt från den bild av islam muslimer själva, även i Sverige, skapar av sig själva. Att islam är en motpol mot kristendom är dessutom inte någon felaktig föreställning, utan ett faktum.

I islam är kvinnan lägre värd än en man och äger inte ens sig själv. Hennes vittnesmål räknas som en halv man och hon har inte rätt att skilja sig från en man, medan en man får skilja sig när han vill. Enligt koranen får mannen slå sin kvinna ifall hon inte lyder. Enligt koranen beskrivs kvinnan som en åker, till vilken mannen kan gå när han vill. Hennes vilja är där egal. En kvinna som kan känna sexuell njutning ses som en potentiell hora och äktenskapsförbryterska, vilket är grunden för kvinnlig omskärelse. Den som hädar profeten Muhammed ska straffas med döden. En våldtagen kvinna som inte har flera manliga vittnen betraktas som en äktenskapsbryterska och döms till döden. Med mera.

I kristendomen är kvinnan jämställd mannen. Enligt bibeln ska mannen älska och vårda sig om sin hustru såsom Kristus älskar och vårdar sig om församlingen. Enligt bibeln ska mannen hålla sin hustru i "helgelse och ära, och inte i begärelses lusta, såsom hedningarna". Den som vill får häda Jesus Kristus och säga vad han vill om den kristna tron. Gud är den som dömer.
Jesus Kristus bad till sin himmelse fader medan Muhammed tillbad en ökendemon.
Islam är en hatets och hämndens religion, kristendomen är en kärlekens och förlåtelsens!

Om det inte är motpoler så då vet jag inte vad som kan sägas vara det!

Sedan vill jag upplysa dessa skribenter om att en muslim inte är en människoras, alltså har kritik mot islam ingenting med rasism att göra.

Slutcitatet vill jag också bemöta:
"Frågan är hur länge vi tänker fortsätta att förhindra inkluderingen av 400 000 muslimer i Sverige? Hur långt skall de eviga dogmer om muslimer och islams avvikelse tas. Hur länge kan debatten gömma sig bakom kampen för de okränkbara normerna medan den rättfärdigar kränkningar mot muslimers mänskliga rättigheter? "

Jag vill ställa några motfrågor: Hur länge ska så många muslimer fortsätta att tro att de ska kunna bli inkluderade i Sverige så länge de inte vill anpassa sig till vårt land? Hur länge ska de envisas med att förneka islams uppenbara avvikelse från svenska och kristna värderingar? Och återigen: VARFÖR ska de alls komma hit?

Man kan givetvis inte dra alla som bekänner sig som muslimer över en kam, så är det ju med alla grupper. Tvärtom är nog många civiliserade människor. Men man kan i alla fall ställa det kravet att de muslimer som kommer till Sverige och menar sig stå upp för de mänskliga rättigheterna inte samtidigt försvarar en religiös uttolkning av religionen som är den mest kvinnofientliga i världen.

Sverige är motsägelsernas land. Sverige har en av den mest generösa invandringspolitiken i världen. Den överväldigande majoriteten av folket röstar på partier som driver en linje som utmålar invandringen som uteslutande positiv, nödvändig och berikande för vårt land.

Men hela 49% av folket tycker att det är ett bra förslag att Sverige ska ta emot färre flyktingar enligt SOM-rapport nr 43, Göteborgs universitet. Vilket med all säkerhet innebär att betydligt fler än 49% är negativa till den EGENTLIGA svenska invandringspolitiken. Ty om frågan hade ställts huruvida de tycker det är ett bra förslag att ta emot färre ekonomiska lycksökare, anhöriga och kriminella som inte är flyktingar så skulle det givetvis bli ett helt annat resultat!

Och enligt undersökningar utförda av Mångfaldsbarometern i Uppsala så har över över 80% av svenska folket tre år i rad (2005-2007) uttryckt åsikten att invandrare ska anpassa sig till vårt lands vanor. Samma tre år har nästan hälften (44-49,8%%) ansett att det ska vara förbjudet att bära slöja i skolan eller på arbetet.
Majoriteten av svenska folket röstar alltså på politiker och partier som anklagar majoriteten av svenska folket för att vara rasister och främlingsfientliga. De flesta vill inte att Sverige ska utvecklas till ett islamskt land men röstar på politiker som medvetet driver en politik i syfte att åstadkomma detta.

Vad ska man säga härom? Sällan har väl uttrycket "Die dumme Schweden" passat bättre!

Expressen

söndag 9 november 2008

Halal-TV en skymf mot svenska folket

Kritiken mot det uppmärksammade tv-programmet Halal-TV växer. Detta program har senaste tiden blivit omskrivet av en mängd bloggar, främst bloggen Muslimska friskolan. Nu har även en mängd debattörer tillsammans gått i gemensam aktion mot programmet i en artikel i Aftonbladet. Och det är inte vilka debattörer som helst utan ledande personer inom flera människorättsorganisationer:

Soleyman Ghasemiani, Barnen Först
Sara Mohammad, Riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime
Inger Stark och Maria Hagberg, Nätverket mot hedersrelaterat våld
Layla Qaraee, Kvinnors nätverk
Mostafa Rashidi, Iranska Flyktingars Riksorganisation
Tara Twana, Women Aid
Aram Ali, Hawpshti Kurdisk närradio
Sherzad Fatih, Centret för försvar av barns rättigheter i Irak-Sverige
Rega Svensson Raoof, Organisation of Women´s Freedom in Iraq-Sweden
Maria Rashidi, Kvinnors rätt

Klarsynt säger de sanningen om slöjan:
Slöjan är ingen klädsel. Den är ett religiöst påbud med tydliga patriarkala värderingar om könsroller, kvinnans underordning och hennes sexualitet som måste döljas för alla utom den äkta maken. Den ser kvinnan och hennes sexualitet som samhällets fördärv. Därmed är slöjan en skymf mot männen som inte anses kunna behärska sin sexualitet vid åsynen av en kvinna utan huvudbonad. Slöjan är således en symbol för förtryck av båda könen.

Någonting som Mona Sahalalin borde lära sig av. Men det vill hon förstås inte. Hon tycker bättre om att flörta med islamister och anklaga kritiker av det kollapsade samhälle hon själv har skapat för att vara främlingsfientliga och hemska människor.
Om Halal-TV:s programledare säger de:
Genom sina extrema religiösa uppfattningar tar programmets tre kvinnor avstånd från det svenska samhället, jämlikhet och alla människors lika värde.
Det är alltså inte konstigt att Mona Sahalalin ser så glad ut i dessa kvinnors sällskap. De delar ju samma värderingar!

I artikeln ställer Aftonbladet frågan: "Är det fel av SVT att göra Halal-TV?" I skrivandets stund är det 83% av över 15000 som har röstat JA. Detta visar än en gång hur starkt motståndet mot islamiseringen är bland svenska folket.

lördag 8 november 2008

Kristdemokraterna har spelat ut sin roll

Kristdemokraterna befinner sig sedan länge i en besvärlig sits. Att vara ett parti som erbjuder en kristen värdegrund i politiken och samtidigt finna sig tillrätta i den politiskt korrekta och humanistiska klubben alliansen är inte bara svårt. Det är i praktiken en omöjlighet. Att hålla sig inom den politiskt korrekta ramen kräver nämligen att partiet gör sig av med de värderingar som är grunden för själva partiets existens. Budet Kd har fått är: VI ACCEPTERAR ERA ÅSIKTER IFALL NI KORRIGERAR DEM SÅ ATT DE ÖVERENSSTÄMMER MED VÅRA.

Kd har som parti spelat ut sin roll. Vad är då alternativet? Ja det är antingen att kristdemokrater hoppar över till något av de politiskt korrekta partierna i riksdagen. Ett annat alternativ är att de hoppar över till ett parti som vågar stå upp för den kristna tron och värdegrunden. Varför inte Sverigedemokraterna? Det bästa vore att Kd upplöstes som parti och att medlemmarna istället väljer ett annat parti som bättre stämmer med deras åsikter. De kommer ju ändå inte överens.

fredag 7 november 2008

Fri uppfostran mentaliteten måste brytas

"Det går en skrämmande auktoritär våg av barnuppfostran över Sverige och Europa" säger Hillevi Wahl i dagens kolumn i tidningen Metro 6/11.

Hon säger vidare:
"Hälften av Sveriges kommuner erbjuder föräldrakurser, i program som Komet och Föräldrakraft. Till detta har regeringen avsatt 70 miljoner. Det vore väl bra om det verkligen var stöd till familjerna. Men i stället handlar det om att ge guldstjärnor till Lydiga Barn. När de har fått tio guldstjärnor ska de belönas med en kram, ett leende eller lite extra tid med en förälder. Bara här vill man ställa sig upp och skrika att För helsicke, det har de rätt att få ändå! Utagerande barn behöver inte en time out. De behöver en time in med föräldrarna. Kramar, kramar och fler kramar."

Självfallet ska kramar, tid och kärlek finnas med som ett naturligt inslag i ett kärleksfullt förhållande mellan föräldrar och barn, och inte endast som en belöning för att de varit duktiga. Det kan dock inte stanna där. Enligt den fri uppfostran mentalitet som präglar dagens samhälle så ska allt lösa sig bara man kramar sina barn tillräckligt. En mentalitet som Hillevi Wahl ger uttryck för, och sedan drar till sin spets.

Hon går till angrepp mot alliansens mål att avskaffa flumskolan och motiverar det med sin egen barndom:
"När jag var liten fick jag alltid tre varningar av mamma när jag frågade varför hon drack så mycket. "Första varningen!""Men mamma, är du ledsen?"Andra varningen!""Men mamma…"Pang! Örfilen brände på kinden. Som så många gånger förr. Och jag slutade fråga. Jag blev ett tyst barn med ett stort, svart hål i magen.Är det verkligen sådana barn vi vill ha? Eller sunda, trygga barn som vågar ifrågasätta de vuxna? "

Denna svartvita retorik är den typiska i dagens barnuppfostrandebatt. Varje förespråkande av ett återinförande av disciplin och ordning i skolan och hemmen innebär att man blir beskylld för att förespråka en grym och kärlekslös uppfostran.

Barn behöv kramar, närhet och ömhet. Lika mycket som de behöver gränser. Kärlek är att sätta gränser, inte att låta barnen fritt överträda alla gränser. Enligt fri uppfostran ideologin är kärlek att alltid ge efter för barnens begär och att aldrig låta dem ta konsekvenserna av sitt handlande. Att en sådan inställning endast kan resultera i olyckliga och otrygga barn är inte svårt att förstå. Det finns en direkt koppling mellan den politiskt korrekta synen på barnuppfostran och behandlingen av kriminella i rättsprocessen. All bestraffning anses vara kränkande. Man söker med ljus och lykta efter förmildrande omständigheter för den som gör vad ont är medan man neglierar det lidande deras offer får genomgå. Men genom att man inte straffar den skyldige så straffar man den oskyldige. De snälla barnen får lida för att man inte sätter gränserna för de elaka. Och i slutändan får hela samhället lida genom ökat drogmissbruk, gatuvåld och kriminalitet.

Det finns givetvis en mellanväg mellan kadaverdisciplin och misshandel - och en fullständigt kravlös barnuppfostran där barnen aldrig får ta konsekvenserna av sin olydighet. Alliansens mål att få bort den flumskola som Socialdemokraterna har skapat är därför helt i rätt riktning. Det går att utrota flumskolan utan att fördenskull "skrämma barnen till tystnad". Vi måste kunna diskutera problemen utan att fastna antingen i det ena eller det andra diket.

Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal. Ordspråksboken 22:6.

Metro

måndag 27 oktober 2008

Assyriska TV-kanalen i Södertälje ett föredöme

Efter misshandeln av en svensk flicka och hennes pojkvän i Södertälje så anordnade Nationaldemokraterna ett torgmöte i stan.
Detta resulterade i att assyriska gruppen i Södertälje bjöd in ND:s partiledare Marc Abramsson och Länstidningens politiske redaktör Tomas Karlsson till en TV-debatt som sändes i den assyriska TV-kanalen Qolo Hiro TV. En TV-kanal som sänder via satellit i 70 länder.

Den syrianske programledaren förklarade i inledningen av debatten följande:

"Jag vet att det här är en känslig debatt men vi måste kunna klara av att debattera den här typen av frågor så att man kan säga sina åsikter så att alla människor i Södertälje vet vad våra ståndpunkter är".

Något som han också höll. Till skillnad mot den gängse gången i debattprogram i SVT mot kritiker av mångkulturen så fick Marc Abramsson både tid och möjlighet att utförligt redogöra för vad hans parti står för och svara på frågorna. Därmed kunde han reda ut en mängd missförstånd orsakade av den vänsterdrivna svenska mediaapparatens lögnpropaganda. Efter det första programmet blev Abramsson inbjuden till ännu en debatt i TV-kanalen.

Tänk om SVT skulle ha samma demokratiska inställning!
Qolo Hiro TV är ett föredöme och ett exempel på hur en statlig television i ett demokratiskt land borde fungera.
SVT, hör och lär!

onsdag 22 oktober 2008

Kvinnor ska våga gå ut - det fungerade ju förr!

Integrations- och jämställdhetsminister (fp) Nyamko Sabuni och miljöminister (c) Andreas Carlgren går i en gemensam action ut med budskapet att kvinnor ska kunna gå ut utan att känna sig rädda för överfall. De förslag som läggs fram på åtgärder för att kunna göra denna idé till en verklighet består bl.a. i att ändra den fysiska utformningen av parker och gångtunnlar och att öka antalet poliser.

Några citat ur Sabunis och Carlgrens artikel i Aftonbladet:
"Därför ger regeringen nu Boverket i uppdrag att på nationell nivå leda, samordna och i samverkan med länsstyrelserna stödja ett konkret utvecklingsarbete med att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Boverket får använda 45 miljoner kronor till detta under resten av mandatperioden".

Vi läser vidare:
"Genom förbättrad fysisk stadsplanering kommer satsningen att angripa problemet med överfallsvåldtäkter som sker utomhus, och därmed minska kvinnors otrygghetskänslor.
Den här satsningen är en del i regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Planen innehåller 56 åtgärder som väntas kosta 800 miljoner kronor under mandatperioden. Utgångspunkten är den våldsutsatta kvinnans behov av skydd och stöd
. "

I avslutningen av Sabunis och Carlgrens artikel läser vi:
"Ett övergripande mål för alliansregeringen är egenmakt. Kvinnor och män ska i så stor utsträckning som möjligt kunna bestämma över sina egna liv. När kvinnor blir så rädda att gå ut så att de stannar hemma, har samhället misslyckats.
Den här satsningen ska minska känslan av otrygghet, som i så mycket större utsträckning finns hos kvinnor och flickor än hos män och pojkar. Satsningen ska öka egenmakten
."

Vad ska man säga om detta? Fint formulerade ord utan någon egentlig substans. De enda konstruktiva åtgärderna de kan komma med är att försöka bromsa konsekvenserna av en misslyckad politik. Vad menar de med att "samhället misslyckats"? Varför kan de inte säga som det är att deras egen politik har misslyckats???

Att kvinnor idag är otryggare än någonsin är inte något oundvikligt ödesbestämt. Och deras trygghet kan inte säkras genom ytliga åtgärder som inte löser det grundläggande problemet.

Vad som behövs i Sverige är en moralisk upprustning på djupet. En sådan börjar i hemmen och i skolorna. Ersätt flumskolan med en skola där ordning och disciplin råder.
Återställ föräldra- och lärarauktoriteten och låt barnen från början få lära sig vett och etikett och att ta ansvar.
Det fungerade ju förr, så varför skulle det inte fungera idag???

Återställ kristendomen som grunden för vår moral och våra värderingar.
Det fungerade ju förr, så varför skulle det inte fungera idag???

Återupprätta kärnfamiljen som ett av samhällets fundament
Det fungerade ju förr, så varför skulle det inte fungera idag???

Upphäv den kravlösa massinvandringen och kör mångkulturen på porten!
Det fungerade ju förr utan massinvandring och mångkultur, så varför skulle det inte fungera idag???

På grund av en vansinnig och okristlig politik har vi i Sverige fått en mängd problem vi aldrig haft tidigare. Och enorma summor måste skattebetalarna punga ut med för att bekosta såväl konsekvenserna av den politiken, som åtgärder som aldrig kommer att lösa problemen mer än morfintabletter botar cancern.

Nej, luftslott är det enda de politiskt korrekta politikerna kan bygga. De ser fina ut på ytan men saknar substans!

torsdag 9 oktober 2008

Nytt kristet vänstermanifest - antikristet manifest?

Sveriges kristna socialdemokrater – Broderskapsrörelsen, gav nyligen ut vad de kallar för NYTT KRISTET VÄNSTERMANIFEST (Se också DAGEN ). Peter Weiderud, Ulf Bjereld och Anna Ardin går gemensamt emot vad de kallar för den kristna högern och förklarar sig följande:

"Där den kristna högern exkluderar och gör skillnad mellan människor vill vi, den kristna vänstern, inkludera".

Den politiska korrektheten löper som en röd tråd genom manifestet bl.a. genom programpunkter som:

"bekämpa islamofobin", "all kärlek är bra kärlek", och "Ett öppet Europa".

Den kristna vänstern försöker i vanlig ordning att placera den kristna tron i sitt eget fack för att tjäna deras syften, och förespegla att Jesus skulle vara en socialist. Men Jesus låter sig inte placeras i politiska fack. Han är över allt detta och mer än detta. Jesus är varken vänster eller höger. Nej, Han säger själv följande: "Jag är vägen och sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig" (Joh. 14.6).
Den kristna tron handlar inte om att acceptera allt och "vara snäll med alla". Varje försök att placera Jesus i ett politiskt fack är att förminska Honom. Jesus inkluderar inte förutsättningslöst alla, utan Han är mycket radikal i sitt budskap. Liv eller död, himmel eller helvete, är buden. Den kristna tron handlar om att tro på att Jesus är den Han sade att Han är, och följa Honom. När den kristna vänstern urskiljningslöst extremförklarar varje kristen som vill leva efter Guds Ord så extremförklarar den Jesus själv. I praktiken är den enda tillåtna och accepterade tron för dem ett urvattnat evangelium där allt är legitimt bara vi iklär det fina ord som "kärlek", "Solidaritet" eller "jämlikhet".

Felicia Sværen bemöter Broderskapsrörelsen manifest i tidningen Världen idag i artikeln Publikfriande vänstermanifest. Värt att notera är följande ord hon säger:

"Och det är här jag slutar känna igen mig över huvud taget. Jag är 27 år, bekänner mig som kristen, tror på att alla människor älskas av Gud och gråter i mina böner till Gud över de fattiga och svaga. Så långt får jag kanske också vara med i den kristna klubben som inkluderar alla. Men jag tror dessutom starkt på äktenskapet mellan man och kvinna och jag är övertygad om att inte all kärlek är bra kärlek. Gör detta mig till en högerkristen? En extrem kristen? Kanske hör jag till en av de där hemska kristna där borta i USA som stödjer landets president?".


Hon talar här för många kristna i dagens Sverige. Att i någon form bekänna en tro och moraliska värderingar som bygger på den kristna tron innebär att man direkt blir placerad i det högerkristna facket. Måste man välja mellan att vara namnkristen och högerkristen? Det politiska debattklimatet i Sverige är svartvitt och saknar all objektivitet. Lever man efter den kristna tro man säger sig ha så betraktas man som högerkristen. Tycker man inte att alla människor på denna jord förutsättningslöst ska få komma till Sverige och leva på vårt välfärdssystem så kallas man för rasist. Måste det verkligen vara så?

måndag 6 oktober 2008

Alliansen laddar inför valet 2010

Denna artikel finns att läsa i ett flertal tidningar. Det räcker dock inte att ladda ordentligt, utan att skjuta i rätt riktning. I alla fall om alliansen avser att skapa en bättre framtid för Sverige. För om alliansens paket till nästa val tillika med vänsterblockets paket fortfarande inkluderar en kravlös massinvandring med fortsatt avkristning och islamisering så kommer valet mellan alliansen och vänsterblocket även nästa val vara just valet mellan PEST och KOLERA.

Större sociala problem med fler bostadsområden som förvandlas till getton, ännu högre kriminalitet i form av rån, våldtäkter och organiserad maffiaverksamhet. Fortsatt diskriminering av fattiga svenska pensionärer som får se på när utländska ekonomiska lycksökare lever gott på dryga bidrag. Frågan är vilket Sverige vi vill ha? För att skapa ett bättre Sverige så är inte lösningen att fortsätta i samma spår som har förvandlat landet från ett välmående välfärdsland till ett multikriminellt otryggt gettosamhälle. Nej, det behövs allt att skjuta åt ett annat håll!

Dagen Svd Sydsvenskan

onsdag 17 september 2008

Expressen mörklägger - Efterlyst avslöjar sanningen

Bloggen Rakryggad har i ett antal artiklar uppmärksammat de svenska mediernas medvetna döljande av kriminella med utländsk härkomst. Dessa brukar konsekvent kallas för "svenskar" och fotona av dem beläggs konsekvent med en skuggning så att man inte ska se deras ansikte, förutom att ansiktsfärgen också görs ljusare så att ingenting ska antyda att de vore något annat än etniska svenskar. I dagens Expressen visas en bild från en av tunnelbanans kameror av den s.k. "Gärdetmannen" som under två års tid har överfallit 7 kvinnor i Stockholm. Ansiktet är skuggat, och inlagt i bilden är polisens fantombild av mannen.
Varför publicerar Expressen polisens fantombild som föreställer en man som skulle kunna vara etnisk svensk när det nu finns en bild som avslöjar att han inte är det? Och varför har de suddat ut ansiktet på den bilden, som ju troligen räcker för att kunna identifiera honom?
Jo syftet är givetvis att försöka dölja det faktum att han har utländskt ursprung. Enligt svensk politisk korrekthet är per definition alla som vistas i Sverige svenskar. Att säga något annat är att ge uttryck för "vi och dom-tänkande", och det är ju inte bra. Ty alla i hela världen är VI. Förutom de svenskar som älskar sitt fosterland och vill förhindra att landet förvandlas till ett mångkulturellt kriminellt getto förstås. Vi får ju inte misstänkliggöra invandrare, så därför väljer PK-medierna att medvetet ge svenskar skulden för vad invandrare gör sig skyldiga till. Ja det är vi självfallet skyldiga dem, för att de kommer och berikar vårt land i all vår kulturella fattigdom och värdelöshet...
Tillägg: efter att ovanstående skrevs avslöjade onsdagens Efterlyst sanningen om våldtäktsmannen. Mycket riktigt var han något helt annat än en etnisk svensk.

tisdag 9 september 2008

Kristen Nationalistisk Blogg fyller 1 år!

Ja tiden går fort när man har roligt. För det är både roligt och inspirerande att driva en blogg som är kritisk mot det rådande systemet. Jag vill tacka för det positiva stöd jag fått av alla demokratiska Sverigevänner, och ser fram emot ännu ett spännande år!
.
Bästa nationella hälsningar, Greger

onsdag 3 september 2008

Mattias Flink - hämnd eller förlåtelse?

Mattias Flink, fänriken som 1995 blev dömd till livstid för att ha skjutit ihjäl 7 personer i Falun har fått avslag på sin begäran om tidsbestämt straff. Livstidsdomen står fast.
Brottet var oerhört grovt och jag kan förstå de anhöriga som vill att han aldrig ska slippa ut igen. Dock så måste man konstatera följande: brottet kan inte bli ogjort, och ett livstidsstraff kan inte förändra den saken. Frågan är därför: är det rätt att Mattias Flink förblir dömd för resten av livet? Detta vansinnedåd begick han under en tillfällig psykos under alkoholberusning och enligt Rättsmedicinalverket är risken dessutom liten för att han ska begå fler våldsbrott.

Jag vill ställa detta fall mot alla de fall där serievåldtäktsmän släpps ut på permission och under permissionen våldtar igen, samt alla de som släpps ut efter bara något år trots att det saknas något som helst stöd för att de inte kommer att våldta igen.

Ta t.ex Englas mördare Anders Eklund. Trots att han var dömd för sexbrott tre gånger tidigare på unga kvinnor så släpptes han ut igen. Varningssignalerna var tydliga men togs inte på allvar. Det var långt tidigare uppenbart att Anders Eklund var en sjuk människa som borde spärras in på livstid. Hade så skett så hade Engla levt idag.

Det är förståeligt att de anhöriga till offren för Mattias Flinks vansinnesdåd vill att han ska sitta inne för gott. Men det är också nånting alla våldtäktsoffer vill att deras förövare ska göra! Idag hånas våldtagna kvinnor i Sverige genom att de män som våldtog dem knappt får något straff, eller i vissa fall just INGET straff. Förutom den otrygghet det innebär för dem att veta att de riskerar att träffa på dem på gatan igen!

Det svenska rättssystemet är inkonsekvent och orättvist. Brottslingar som löper stor risk att begå grova brott igen slipper fria, medan en del som bedöms löpa liten risk aldrig får en ny chans. Mattias Flink bör få en ny chans i livet. Hämnden är inte ljuv, men förlåtelsen är.

tisdag 2 september 2008

Hatbrott och konst i DET NYA SVERIGE

Islam är bra - kristendom är skit. Ett sådant påstående är fullt legitimt i det nya mångkulturella Sverige. Att säga motsatsen är politiskt självmord.

Mona Sahlin försvarade i slutet av -90 talet utställningen Ecce Homo med följande ord:
"Det är ledsamt att många känner sig kränkta i sin kristna tro, men utställningen handlar ju just om att alla måste kunna få uttrycka sin syn på kristendomen.
För mig är det mer eller mindre en självklarhet att just Riksdagen, demokratins hus, står värd för denna utställning ".

Angående Muhammedbilderna uttryckte sig Laila Freivalds för ett par år sedan:
"Jag ber om ursäkt för att vi i Sverige har enstaka personer som är så hänsynslösa och medvetet kränker andra människors religion".

Båda meningarna är uttryckta av ledande socialdemokrater. Vad jag vet hyser inte den borgerliga alliansen någon annan åsikt i frågan. Tvärtom fortsätter vår statsminister Fredrik Reinfeldt att fjäska för islam, senast när han besökte ett halalslakteri i Sverige. Istället för att visa avsky för denna barbariska slaktmetod så sade han "jag har aldrig förstått det där att man inte kan få visa respekt för olikheter...".

Frågan är hur långt Reinfeldt är beredd att gå för att visa respekt för islam. Enligt honom är det det ursvenska som är barbariskt, och tydligen ett missförstånd att halalslakt skulle vara det. Kanske det också är ett missförstånd att sharialagarna är barbariska?

måndag 1 september 2008

Tobias Billström och rasismen


Migrationsminister Tobias Billström gick nyligen ut med att Sverige måste ställa tydligare krav på invandrare. Ett steg i rätt riktning. Frågan är vad motivet är. Har han och Moderaterna verkligen insett att det är en självklarhet att ställa samma moraliska krav på invandrare som vi ställer på infödda svenskar? Eller är detta förslag endast ett desperat försök att förhindra väljare att hoppa över till Sverigedemokraterna?

Det intressanta är att Tobias Billström genom detta förslag omedelbart av allehanda gråsossar och vänstersympatisörer blir belagd med den sedvanliga rasiststämpeln och anklagas t.ex. för att "fiska i grumliga vatten". De politiskt korrekta har inte något annat medel i sin politiska kamp än att belägga sina meningsmotståndare med värdeladdade skällsord tagna ut ur sina sammanhang. Men det fungerar, därför att den politiska kampen till stor del förs mer på det känslomässiga planet än på det förnuftsmässiga.

Billström bröt mot den "heliga" regeln och blir nu hårt ansatt av PK-maffian. Frågan är om han kommer att vika sig för trycket eller stå rakryggad. Folkpartiet drog tidigare tillbaka sitt förslag om språkkrav för invandrare. Kommer Billström och Moderaterna att upprepa Folkpartiets bluff?

onsdag 20 augusti 2008

Rysshatet inte lika allvarligt som islamhatet

Norrbottenskuriren skriver idag om Ludmila Bergdahl i Kalix som sedan 5 månader driver en minilivsbutik som heter RYSK MINILIVS.

Hennes glädje över att berika Kalixborna med rysk matkultur har bytts ut i oro och bedrövelse. Hon har blivit kallad för såväl "rysshora" som "ryssjävel" och fått spottloskor och avföring på butiksfönstret. Dessa trakasserier började redan efter en månad av hennes verksamhet.

Norrbottenskuriren beskriver i sin artikel detta fall som ett utslag av "främlingsfientlighet", ett vanligt brukat ord av denna tidning och många andra för att svartmåla kritiker av den förda massinvandrings och islamiseringspolitiken i Sverige.
Vad man kan säga är att för en gångs skull är Norrbottenskurirens ordval relevant. Här har vi ett exempel på en civiliserad invandrad person som är skötsam och väl anpassad i Sverige som blir utsatt för urusla handlingar av verkligt främlingsfientliga personer.

För vad är likheten mellan att angripa en civiliserad invandrad person som Ludmila Bergdahl och att vara kritisk till en kravlös massinvandring av lycksökare från hela världen där vi tar emot islamister, terrorister och våldtäktsmän? Svar: INGEN!

De politiskt korrekta mediernas och partiernas verklighetsbild är totalt svartvit. De saknar objektivitet och kan inte se skillnad på en en ansvarslös och blåögd massinvandrings och islamiseringpolitik - och - ett reglerat mottagande av personer som gifter sig med en svensk partner, eller verkliga arbetskraftinvandrare.
Jag funderar över hur det hade varit om en kebab och falafelrestaurang hade blivit utsatt för samma sak? Hade det dröjt 4 månader av trakasserier innan en dagstidning skrev en artikel om saken? KNAPPAST!!! Det hade snabbt blivit världens engagemang med demonstrationer av "vänsteraktivister" och en kampanj mot främlingfientligheten och "hets mot folkgrupp"-anmälan.

Personligen beklagar jag djupt att Ludmila Bergdahl, har blivit utsatt för denna ruttna behandling. Hon har i detta sammanhang oturen att inte vara från mellanöstern eller klädd i slöja och kan därför inte dra nytta av den fördel detta innebär i det "Nya Sverige".
Hon är bördig från Ukraina och det smäller tyvärr inte högt hos varken den flerhövdade mångkultursdiktaturen eller extremvänstern, med dess mediaapparat.

För att på allvar kunna anses vara diskriminerad eller hetsad ska man nämligen vara antingen muslim, ha en avvikande sexuell läggning eller vara mörkhyad.

lördag 9 augusti 2008

Stoppa asylmissbruket NU!

Flyktingar?
.
En 28-årig asylsökande man stod på fredagen i Luleå tingsrätt åtalad för 9 brott, bl.a. skadegörelse av bilar, sexuellt ofredande av kvinnor och misshandel av både kvinnor och män. Efter att gett sig på en advokat fick han förses med midjefängsel varav han då spottade på sin försvarare, och krävde en muslimsk försvarare.
Innan dom faller ska mannen genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Åklagaren yrkade på att han ska utvisas efter avtjänat straff.
.
Givetvis ska denna man sättas i fängelse. MEN INTE I SVERIGE, utan i sitt hemland.
Utvisning med omedelbar verkan är därför det enda rätta, han har redan bekostat de svenska skattebetalarna åtskilliga hundratusentals kronor, som vi kunde ha använt till bl.a. vården, skolorna och för att göra livet drägligare för våra pensionärer. För att inte tala om det personliga lidande han har åsamkat andra människor.
.
Detta är bara ett av många exempel på baksidan av DET NYA SVERIGE:s romantiserade mångkulturidyll. När ska politikerna inse att vi måste få ett slut på vansinnet??? När ska de ta itu med det omfattande asylmissbruk som vi varje dag ser effekterna av?
.
Det är hög tid och befogat att Sverige inför ett totalstopp för invandring under lång tid tills vi har löst de problem den hittillsvarande invandringen har resulterat i, och skickat ut alla de som inte vill sköta sig och inte är villiga till att anpassa sig till vårt land. De som har fått medborgarskap på falska grunder bör också kunna avtas sitt medborgarskap.
.

måndag 4 augusti 2008

Abd al Haqq Kielan - motståndare mot rasism och diskriminering?

Abd al Haqq Kielan, f.d. Leif Karlsson, som är imam vid moskén i Eskilstuna och ordförande för Svenska islamiska förbundet beklagar sig över att folkpartisten Camilla Lindberg anser att hon blev bestulen av en muslim för att hon är judinna. Hur det förhåller sig med det är en sak. Det som är intressant att notera är att han anser att det är ett "rasistiskt påhopp" genom att hon ”utnämner en femtedel av mänskligheten till tjuvar”.

Vad jag vet är en muslim inte en människoras. Lika lite som en kristen, en homosexuell eller en arab. Dock så innefattas samtliga av dessa utom den kristna till begreppet "folkgrupp".

Abd al Haqq Kielan är också med i en referensgrupp hos diskrimineringsombudsmannen, DO.
Rätt man på rätt plats? En man som har sagt bl.a. att: "Det är tveksamt om kvinnor bör ha rätt till ett eget socialt liv utanför hemmet" samt "Kvinnan har inte rätt att ingå äktenskap på eget initiativ, det är pappan, brodern eller någon annan manlig anhörig som bestämmer vem hon ska gifta sig med".

En person som har uttalat sig på så sätt har nu mage säga om Camilla Lindberg : "Det är helt enkelt ytterst omdömeslöst. Jag förstår inte hur man kan säga så som hon gör".

Abd al Haqq Kielan vill framstå som motståndare mot diskriminering, något som vid en enklare studie snabbt avslöjar honom som en hycklare.
Han kallar muslimer för en människoras.

Han skulle behöva gå kurs i ordförståelse. Något han dock inte behöver för att få att bli respekterad och få inflytande i det Nya mångkulturella Sverige. Han är helt enkelt precis så politiskt korrekt som han behöver. Han har gott sällskap av de två största partiernas ledare Mona och Fredrik, vilka båda är muslimkramare och Sverigehatare. De skulle alla tre behöva gå samma kurs i ordförståelse.

söndag 3 augusti 2008

Göran Skytte prickar rätt om gayrörelsen


I Svenska Dagbladets ledarsida 2 augusti går Göran Skytte tillrätta med den särställning gay-rörelsen har fått i samhällsdebatten. Han beskriver hur den har utvecklats från en undergroundrörelse till ett etablissemang som inte får ifrågasättas.

Pridefestivalen har blivit en priviligierad institution som de etablerade partiernas ledare glatt tågar med i. Man kan fråga sig varför? Ja inte är det för att vinna gunst hos den breda folkmassan. Nej, det är för att vinna gunst hos mediaetablissemanget.

Jag läste någonstans att endast några få procent av de homosexuella beräknas vara medlemmar i RFSL. Trots det försöker RFSL framställa sig som företrädare för homosexuella överlag.
Flera av min vänner är homosexuella. Samtliga av dem tar avstånd från spektakler som Pridefestivalen, vilken de upplever endast förstärker bilden av homosexuella som fräcka, promiskuösa och översexuella personer. De homosexuella som inte är sådana och försöker bli betraktade som civiliserade och respektabla medborgare kämpar alltså i stark motvind. HBT-rörelsen har fått oförtjänt stort inflytande i samhället och har av den vänstervridna mediaapparaten fått förmånen att diktera vad som gäller inte bara för alla homosexuella, utan för hela svenska folket.

Homosexuella kan uttala sig hursomhelst om kristna och den kristna tron, men kristna(eller någon överhuvudtaget) får inte ens uttrycka ett ogillande om homosexualitet som sådant.
Att ha en moralisk åsikt om homosexualitet är inte detsamma som att hata homosexuella. Det är heller inte varken en fördom eller en fobi. Det är just en ÅSIKT.
.
Och varför är det främst kristna som svartmålas av HBT-rörelsens företrädare? Jag har aldrig träffat någon kristen som hatar eller vill skada homosexuella (vilket ju är raka motsatsen till vad den kristna tron står för), däremot många hedningar som skulle vilja bunta ihop dem allihopa och dräpa dem. Att som HBT-rörelsens företrädare utse kristna värderingar som en grogrund för hatbrott mot homosexuella är därför helt befängt. Vore det inte då mer sakligt att gå till angrepp mot Islam? Men det vågar de inte, ty då får de mediadrevet på sig och blir anklagade för att vara "islamofober"! Det är politiskt korrekt att hata kristendomen och att älska islam.

Det politiska etablissemanget har fallit i sin egen grop.
Både islam och homosexualitet har fått särställningar i dagens Sverige genom lagen om hets mot folkgrupp, vilket leder till en paradox: vi måste vara positivt inställda till båda samtidigt. Något som är en omöjlighet eftersom ingen av dem accepterar den andre. Om man ogillar homosexualitet är man "homofob". Om man kritiserar Islam är man "islamofob"! Vi blir politiskt inkorrekta fobiker i vilket fall som helst!

Göran Skytte avslutar sin artikel med att säga: "Och som vanligt har ju vi i Landet Lagom en tendens att alltid bli extrema".
Så precis. Allt som inte är politiskt korrekt betraktas som högerextremt. Inga nyanser, allt är svartvitt. Det har blivit normalt att vara extrem och extremt att vara normal i dagens Sverige.

måndag 28 juli 2008

Trevlig svensk sommar!

En riktigt trevlig sommar, och fortsättning på sommaren, önskar jag var och en som läser och brukar besöka min blogg! På grund av arbete och andra "mödor" har jag inte haft ork att skriva på ett tag. Men jag kommer tillbaka!

Bästa nationella hälsningar, Greger.

fredag 6 juni 2008

Svenska flaggan vajar i vinden - hur länge till?

Idag är det sveriges nationaldag. En dag som borde få svenska folket att känna stolthet och glädje. Nationaldagen som i Norge är en festdag av stora mått märks knappt av i Sverige. Av tradition så hissas svenska flaggan här och där. En helikopter flyger runt en sväng med en flagga över stan. Någon enstaka person har tagit på sig en folkdräkt. På vissa platser uppträder någon artist. Mycket mer än så är det dock inte. Nej hur kunde det vara det? Själva dagen som sådan är ju egentligen högerextrem. Svenska folket är av politikerna kuvat och indoktrinerat med att stolthet över sitt land och sin kultur är detsamma som främlingsfientlighet och högerextremism. Många betraktar idag svenska flaggan som en högerextrem symbol och skäms mer än gläds över den.

Varför har svenska flaggan i mångas ögon blivit en högerextrem symbol? Ja inte är det nazisternas fel. Nej det är politikernas fel. Vår blågula flagga med sitt kors är nämligen en symbol för det trygga folkhemmet och välfärdssamhället som bygger på den luthersk-kristna värdegrunden. Alltså motsatsen till DET NYA SVERIGE som är ett multikriminellt otryggt getto-samhälle, och som stöds av samtliga riksdagspartier.
.
Det finns också de som propagerar för ett strykande av korset från vår flagga eftersom Sverige inte längre har kristendomen som officiell religion. Det är nog bara en tidsfråga innan korset är ersatt med en skära!

onsdag 4 juni 2008

Gated community nu i Sverige - ja vad kan vi förvänta oss?


I Malmö byggs just nu Victoria Park - en företeelse som är vanlig i USA. Ett bostadsområde som är inhägnat och bevakat av vakter så att obehöriga inte ska komma in.

Intresset för "Gated community" är stort och det diskuteras att starta liknande på fler platser i landet.

Något som får kritik i Sverige: Göran Cars, professor i samhällsbyggnad vid KTH säger: "Det är ett tecken på en samhällsutveckling som är hemskt olycklig".

Jag skulle vilja uttrycka det så här: det är en konsekvens av den olyckliga samhällsutveckling som Sverige har genomgått de senaste decennierna.
Den av Socialdemokraterna under lång tid genomförda avkristningen med sin följeslagare mångkulturiseringen har skapat ett laglöst och otryggt samhälle.

De mångkulturella motståndarna till varje projekt eller idé som syftar till att skydda folket från de negativa konsekvenserna av den mångkulturella politiken, vare sig det handlar om friskolor eller som nu i detta fall - "Gated community", kommer då med samma schablonargument: " det skapar klyftor mellan människor".

Det är inte bara så att vi i Sverige inte ska få hysa åsikten att en alltför generös och kravlös invandring kan skapa problem i samhället. Vi ska heller inte få skydda oss från de uppenbara konsekvenserna av den!

Samma argument används nu också mot Victoria Park som brukar användas mot kristna friskolor: att det stänger ute människor från omvärlden. Ja den omvärld vi nu lever i finns det ju verkligen anledning att avskärma oss från.

Trygghet, ordning och frid. Allt detta är något vi idag enligt de politiskt korrekta makthavarna inte ska ha rätt till. Vi ska vara tvungna att leva i ett otryggt gettosamhälle där vi inte kan sova tryggt på natten.

Den som inte lever i en mångkulturförskönande drömvärld utan är en realist som har ögon att se med kan dock förstå att Victoria Park är en högst logisk konsekvens av att vi faktiskt har fått ett otryggare samhälle. Lösningen på det problemet är givetvis inte att fortsätta med samma politik som har skapat det samhället. Att förhindra att människor vill skydda sig från detta samhälle löser heller inte problemet.

Stoppa inte konsekvenserna av en olycklig samhällsutveckling. Stoppa den olyckliga samhällsutvecklingen så slipper vi konsekvenserna! Till exempel Gated communities.

Expressen

onsdag 28 maj 2008

Vägrade ta en kvinna i hand - kan få 160 000kr i skadestånd

24-årige Alen Malik Crnalic vägrar på grund av sin religiösa tro ta andra kvinnor i hand än sin egen fru. Vid en intervju för en praktikplats vägrade han ta en kvinnlig representant i hand och istället lägga höger hand på bröstet och buga. Detta ledde till att han förlorade praktikplatsen.
DO (Diskrimineringsombudsmannen) har stämt Arbetsmarknadsstyrelsen för diskriminering och anser att Alen på grund av detta förtjänar att få ett skadestånd på 160580 kronor.

Hela historien är så absurd att man helt enkelt blir uppgiven på var Sverige är på väg. En utländsk man kränker på grund av sin primitiva kvinnofientliga religion en kvinna. På grund av detta ställs kravet på att han får skadestånd på skattebetalarnas bekostnad. 160 000kr är nästan en genomsnittlig årslön för en arbetare i Sverige.
I Sverige drar man in på det ena och det andra för svenska medborgare. Vi har hemlösa svenskar och pensionärer som lever på existensminimum. Ska man få bidrag från socialen så ska man helst inte vara svensk idag.
Men att betala ut enorma skadestånd till invandrare som anser sig ha blivit kränkta för att ha diskriminerat svenska kvinnor. Då finns pengarna tydligen!

Ett tips till diskrimineringsombudsmannen (DO) Katri Linna som nu arbetar för att detta skadestånd ska bli utbetalat: kämpa istället för att dessa pengar ska bli utbetalade till verkligt kränkta människor. I första hand våra svenska kvinnor, och våra pensionärer som har arbetat och betalt skatt i hela sitt liv, vilka hjälplöst får se på när ekonomiska lycksökare från andra länder får högre bidrag än deras pension!

Ett tips till Alen Malik Crnalic: sök dig till ett land som passar dig bättre än Sverige. Ty din primitiva kvinnoförnedrande religion vill vi inte ha här i vårt land! De förtryckta kvinnorna i din kultur som inte längre vill vara förtryckta är däremot välkomna till Sverige. Det finns många svenska män som söker sig en hustru idag.

Dagen Svd Expressen

söndag 25 maj 2008

Melodifestivalen ett meningslöst spektakel

I årets melodifestival kom Sverige på 18:e plats igen precis som förra året. "Vi hade inte en chans" och "vi var inte med i matchen" sa Charlotte Perrelli efter fiaskot.

Årets bidrag med Charlotte Perrelli var enligt min mening betydligt bättre än förra årets bidrag med The Ark. Det räckte i vilket fall ändå inte.
"Stjärnan slocknade" står det i Expressen angående Charlotte Perrelli. Enligt vems åsikt vill man fråga?
Melodifestivalen har de senaste åren blivit mer och mer ett töntigt spektakel där många av bidragen handlar om spektakulärt barnsligt krimskrams istället för seriös musik. Placeringen i Melodifestivalen har ofta föga att göra med kvalitén på låten.

Se bara på Bosniens bidrag i år. En fjantig låt som mer verkar gjord som en teater för dagisbarn! Annat var det för ett par år sedan när Hari Mata Hari blev trea med låten "Leila". Youtube En vacker ballad som med känsla återspeglar den balkanska själen.
Kroatiens bidrag var också ett rent trams. Bland de balkanska länderna var det i år värdlandet Serbien som stod för något av musikalisk kvalitet.
.
Charlotte Perrelli intygar att hon gjorde allt hon kunde. Det är säkert så. Men bevisar det att hon misslyckats? Och enligt vems definition på misslyckande? Ryssland vann med en hyfsad låt, men hade Rysslands Dima Bilan sjungit för Sverige med samma låt hade Sverige självfallet inte vunnit! Ty det har att göra med vilket land majoriteten av de som röstar väljer att lägga sin röst på. Sverige är helt enkelt inte "inne" i dagens läge.
.
Musik är självfallet en smaksak, men i vissa fall kan man faktiskt objektivt konstatera vad som är seriös musik och vad som är trams!
Att Charlotte Perrelli kom på 18:e plats i årets melodifestival gör henne alltså inte fördenskull till varken en slocknad stjärna eller hennes framförande till ett fiasko. Det är melodifestivalen som är det stora fiaskot!