söndag 10 februari 2008

Nu kommer SD-kvinnorna!

Sverigedemokraterna har länge haft svårigheter att attrahera kvinnor, och det har varit alltför mansdominerat. För att åtgärda detta gör nu partiet en kraftansträngning genom att ha startat SD-kvinnors nätverkssida.

Att SD:s politik skulle stöta ifrån sig kvinnor är knappast troligt med tanke på att det är just kvinnor som är svårast offer för den rådande massinvandringspolitiken, så orsaken måste vara någon annan.

Sd står också för kvinnors och föräldrars rätt att själva uppfostra och ta hand om sina barn, något som är viktigt i dag när Mona Sahlin har utlovat att avskaffa vårdnadsbidraget om sossarna vinner valet 2010.

Många föräldrar ser det som en naturlig självklarhet att få vara med barnen de första åren men förhindras eftersom de inte har ekonomisk möjlighet därtill. Alla barn har rätt till en mamma och pappa och att få vara nära sina föräldrar de första och kanske viktigaste åren i sina liv. Därför behövs en motkraft som arbetar för den normala och naturliga familjeformen som vänsterblocket länge har försökt rasera.

Det socialistiska omyndigförklarandet av kvinnan, där hon inte tillåts vara kvinna utan luras till att bli förmanligad för att känna att hon duger något till, måste avslöjas och motarbetas. En viktig del i detta arbete kan bli SD-Kvinnors Nätverk