söndag 30 november 2008

Aftonbladet i sitt esse på Karl XII:s dödsdag

Idag har nationalister samlats på vissa platser i landet för en marsch på Karl XII:s dödsdag. Något som tidigare har resulterat i problem med skadegörelse och fysiska personangrepp mot deltagarna.

Som vi vet brukar nyhetsrapporteringen inte vara speciellt objektiv när det gäller människor som älskar sitt fosterland. Vanligtvis brukar rapporteringen av nationella möten och demonstrationer vinklas så att det framstår som att det är mötesdeltagarna eller demonstranterna som är problemet när det i själva verket är motdemonstranter från extremvänstern som angriper de nationella med odemokratiska medel.

Aftonbladet tar här hem priset bland kvällstidningarna. Medan Expressen, DN och GP upplyser om att det är motdemonstranter som har stått för dessa vidriga gärningar så beskriver Aftonbladet hur "Poliser har attackerats i Lund i samband med de demonstrationer som hålls i dag, 30 november" samt att "En mängd åskådare och vanlig allmänhet har fått springa för att komma undan". Aftonbladet beskriver också hur "Motdemonstranter vid entrén har bränt facklor och pyroteknik", men knappast någon antydan i artikeln om att att det är dessa motdemonstranter som saknade tillstånd som också har stått för glas och stenkastningen. Det vill de få läsaren att tro att de nationella stod för!

Taktiken är givetvis att förvrida sanningen och ge folket intrycket av att det är de nationella som är problemet och att det är de nationella som är extrema. Utan att ta ställning för alla de som marscherar så är det beklagligt eftersom denna taktik drabbar alla sverigevänner oavsett vilken form av mötesordning det handlar om. Ty hos de vänstervridna PK-medierna görs ingen åtskillnad. Om det så är sverigedemokrater, nationaldemokrater eller rent nazistiska grupper så placeras alla i samma fack. Syftet är att strypa den sakliga debatten och förhindra att sverigevänner och massinvandringskritiker får göra sin röst hörd.

söndag 16 november 2008

Ytterligare en skam för Sverige


En ung ensam mamma med sin treåriga dotter har utvisats till Kongo efter tre år i Sverige. I Aftonbladet kan vi läsa:
"Hon hade skaffat ett nytt liv i Sverige. Lärt sig svenska och börjat studera. Efter att hon bott här över 3 år bestämde Migrationsverket att Lys Nsem och hennes dotter ska till Kongo – ett land som UD avråder svenskar att åka till."

Den treåriga dottern Jessika har bott hela sitt liv i Sverige och hennes mamma Lys, 19, har lärt sig svenska och börjat studera. Men ut har de blivit skickade, och till ett land som Svenska utrikesdepartementet sedan 2006 har avrådit från resor till. Sedan ett par veckor har läget dessutom blivit förvärrat och oroligt.
Åsa Palmgren, tillförordnad ambassadchef i Kinshasa, vågar inte röra sig ute på kvällstid utan att sitta i ett fordon.

Detta fall är bara ytterligare ett av många exempel på den omänskliga och orättfärdiga invandringspolitik Sverige för. Massor av ekonomiska lycksökare, kriminella, krigsförbrytare, islamister, våldtäckare m.m får stanna medan de som verkligen har behov av att stanna skickas iväg! Låt utsatta kvinnor få stanna, men skicka tillbaka alla de som inte har här att göra!

onsdag 12 november 2008

Halal-TV och Islamofobin

Efter den massiva kritiken mot Halal-TV svarar nu en grupp muslimer på kritiken i en artikel i Expressen.

Dessa är:
Saida Charafi, Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén
Fatima Doubakil, Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén
Shaista Khan, Sveriges Unga Muslimer


Jag vill bemöta några punkter i deras kritik.

Citat:
"Debatten om halal-tv visar ännu en gång hur verklig och starkt antiislam är i Sverige. Antiislamiska röster har under en veckas tid diskuterat islam och hur muslimer strider mot "svenska fundamentala värderingar" och om Sveriges 400 000 muslimer har en plats i det "svenska samhället". Dessa röster reagerar lite, om inte aldrig, när det kommer till kränkningar mot muslimers rättigheter eller den rasism som många utsätts för dagligen. Att utpeka en grupp människor som avvikande från "svenska fundamentala värderingar" är inte bara felaktigt utan contraproduktivt"

Det är något intressant som framkommer här. Helt säkert har de rätt i att motståndet mot islam är ganska stort i Sverige bland folket. Men vad är den grundläggande orsaken till att så är fallet? Ja inte beror det på att en stor del av svenska folket är rasister och har förlegade uppfattningar om islam. Med tanke på de konsekvenser islam får var än i världen det sprider sig så finns det fog för att vara en motståndare till islam. Redan med 400000 (vilket är en friserad siffra) muslimer i landet så har vi fått erfara att dessa har börjat ställa krav på särrättigheter, samt mordhotat svenska medborgare som de anser hädar deras profet. För att inte tala om, (även om jag vet att det låter uttjatat) gruppvåldtäkter, hedersmord, släktfejder med mera med mera. Företeelser som inte alls existerade i vårt land för bara drygt 20 år sedan.
Den högst relevanta frågan som behöver ställas är också: VARFÖR HAR SÅ MÅNGA MUSLIMER FRÅN SYDLIGA LÄNDER VALT ATT FLYTTA TILL ETT LAND SOM DE SJÄLVA INTE TYCKER PASSAR DEM? När det finns flera närliggande länder de kunde ha tagit sin tillflykt till istället?


Vi vet ju att svaret på den frågan är det över världen starkt kringspridda ryktet om BIDRAGSSVERIGE. Slasktratten Sverige som har blivit en tillflykt för kreti och pleti från hela världen.

Hur kan det vara fel att utpeka en grupp människor som avvikande från svenska fundamentala värderingar när de själva klart visar att de avviker från svenska fundamentala värderingar, och i många fall inte visar någon som helst vilja till att anpassa sig till det svenska samhället? De vänder sig ju mot kritik av ett program där en av programledarna har uttalat sitt öppna stöd för Sharialagarna!

Citat:
"Att islam förknippas med terrorism, våld, fanatism, hederskultur och slöjtvång kommer inte som en chock för någon. Västvärlden har länge framställt islam och muslimer som motpol till västländska och kristna värderingar. Vi får inte heller glömma att rasistiska och fientliga föreställningar mot muslimer har funnits sedan de kristna korstågens tid och har starka rotfästen i det europeiska kulturarvet. Dessa rasistiska föreställningar är idag grunden för hur västvärlden betraktar muslimer och religionen islam."

De försöker här framställa det som att den dåliga inställningen mot islam i grunden beror på västvärldens rasism och bortser helt från den bild av islam muslimer själva, även i Sverige, skapar av sig själva. Att islam är en motpol mot kristendom är dessutom inte någon felaktig föreställning, utan ett faktum.

I islam är kvinnan lägre värd än en man och äger inte ens sig själv. Hennes vittnesmål räknas som en halv man och hon har inte rätt att skilja sig från en man, medan en man får skilja sig när han vill. Enligt koranen får mannen slå sin kvinna ifall hon inte lyder. Enligt koranen beskrivs kvinnan som en åker, till vilken mannen kan gå när han vill. Hennes vilja är där egal. En kvinna som kan känna sexuell njutning ses som en potentiell hora och äktenskapsförbryterska, vilket är grunden för kvinnlig omskärelse. Den som hädar profeten Muhammed ska straffas med döden. En våldtagen kvinna som inte har flera manliga vittnen betraktas som en äktenskapsbryterska och döms till döden. Med mera.

I kristendomen är kvinnan jämställd mannen. Enligt bibeln ska mannen älska och vårda sig om sin hustru såsom Kristus älskar och vårdar sig om församlingen. Enligt bibeln ska mannen hålla sin hustru i "helgelse och ära, och inte i begärelses lusta, såsom hedningarna". Den som vill får häda Jesus Kristus och säga vad han vill om den kristna tron. Gud är den som dömer.
Jesus Kristus bad till sin himmelse fader medan Muhammed tillbad en ökendemon.
Islam är en hatets och hämndens religion, kristendomen är en kärlekens och förlåtelsens!

Om det inte är motpoler så då vet jag inte vad som kan sägas vara det!

Sedan vill jag upplysa dessa skribenter om att en muslim inte är en människoras, alltså har kritik mot islam ingenting med rasism att göra.

Slutcitatet vill jag också bemöta:
"Frågan är hur länge vi tänker fortsätta att förhindra inkluderingen av 400 000 muslimer i Sverige? Hur långt skall de eviga dogmer om muslimer och islams avvikelse tas. Hur länge kan debatten gömma sig bakom kampen för de okränkbara normerna medan den rättfärdigar kränkningar mot muslimers mänskliga rättigheter? "

Jag vill ställa några motfrågor: Hur länge ska så många muslimer fortsätta att tro att de ska kunna bli inkluderade i Sverige så länge de inte vill anpassa sig till vårt land? Hur länge ska de envisas med att förneka islams uppenbara avvikelse från svenska och kristna värderingar? Och återigen: VARFÖR ska de alls komma hit?

Man kan givetvis inte dra alla som bekänner sig som muslimer över en kam, så är det ju med alla grupper. Tvärtom är nog många civiliserade människor. Men man kan i alla fall ställa det kravet att de muslimer som kommer till Sverige och menar sig stå upp för de mänskliga rättigheterna inte samtidigt försvarar en religiös uttolkning av religionen som är den mest kvinnofientliga i världen.

Sverige är motsägelsernas land. Sverige har en av den mest generösa invandringspolitiken i världen. Den överväldigande majoriteten av folket röstar på partier som driver en linje som utmålar invandringen som uteslutande positiv, nödvändig och berikande för vårt land.

Men hela 49% av folket tycker att det är ett bra förslag att Sverige ska ta emot färre flyktingar enligt SOM-rapport nr 43, Göteborgs universitet. Vilket med all säkerhet innebär att betydligt fler än 49% är negativa till den EGENTLIGA svenska invandringspolitiken. Ty om frågan hade ställts huruvida de tycker det är ett bra förslag att ta emot färre ekonomiska lycksökare, anhöriga och kriminella som inte är flyktingar så skulle det givetvis bli ett helt annat resultat!

Och enligt undersökningar utförda av Mångfaldsbarometern i Uppsala så har över över 80% av svenska folket tre år i rad (2005-2007) uttryckt åsikten att invandrare ska anpassa sig till vårt lands vanor. Samma tre år har nästan hälften (44-49,8%%) ansett att det ska vara förbjudet att bära slöja i skolan eller på arbetet.
Majoriteten av svenska folket röstar alltså på politiker och partier som anklagar majoriteten av svenska folket för att vara rasister och främlingsfientliga. De flesta vill inte att Sverige ska utvecklas till ett islamskt land men röstar på politiker som medvetet driver en politik i syfte att åstadkomma detta.

Vad ska man säga härom? Sällan har väl uttrycket "Die dumme Schweden" passat bättre!

Expressen

söndag 9 november 2008

Halal-TV en skymf mot svenska folket

Kritiken mot det uppmärksammade tv-programmet Halal-TV växer. Detta program har senaste tiden blivit omskrivet av en mängd bloggar, främst bloggen Muslimska friskolan. Nu har även en mängd debattörer tillsammans gått i gemensam aktion mot programmet i en artikel i Aftonbladet. Och det är inte vilka debattörer som helst utan ledande personer inom flera människorättsorganisationer:

Soleyman Ghasemiani, Barnen Först
Sara Mohammad, Riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime
Inger Stark och Maria Hagberg, Nätverket mot hedersrelaterat våld
Layla Qaraee, Kvinnors nätverk
Mostafa Rashidi, Iranska Flyktingars Riksorganisation
Tara Twana, Women Aid
Aram Ali, Hawpshti Kurdisk närradio
Sherzad Fatih, Centret för försvar av barns rättigheter i Irak-Sverige
Rega Svensson Raoof, Organisation of Women´s Freedom in Iraq-Sweden
Maria Rashidi, Kvinnors rätt

Klarsynt säger de sanningen om slöjan:
Slöjan är ingen klädsel. Den är ett religiöst påbud med tydliga patriarkala värderingar om könsroller, kvinnans underordning och hennes sexualitet som måste döljas för alla utom den äkta maken. Den ser kvinnan och hennes sexualitet som samhällets fördärv. Därmed är slöjan en skymf mot männen som inte anses kunna behärska sin sexualitet vid åsynen av en kvinna utan huvudbonad. Slöjan är således en symbol för förtryck av båda könen.

Någonting som Mona Sahalalin borde lära sig av. Men det vill hon förstås inte. Hon tycker bättre om att flörta med islamister och anklaga kritiker av det kollapsade samhälle hon själv har skapat för att vara främlingsfientliga och hemska människor.
Om Halal-TV:s programledare säger de:
Genom sina extrema religiösa uppfattningar tar programmets tre kvinnor avstånd från det svenska samhället, jämlikhet och alla människors lika värde.
Det är alltså inte konstigt att Mona Sahalalin ser så glad ut i dessa kvinnors sällskap. De delar ju samma värderingar!

I artikeln ställer Aftonbladet frågan: "Är det fel av SVT att göra Halal-TV?" I skrivandets stund är det 83% av över 15000 som har röstat JA. Detta visar än en gång hur starkt motståndet mot islamiseringen är bland svenska folket.

lördag 8 november 2008

Kristdemokraterna har spelat ut sin roll

Kristdemokraterna befinner sig sedan länge i en besvärlig sits. Att vara ett parti som erbjuder en kristen värdegrund i politiken och samtidigt finna sig tillrätta i den politiskt korrekta och humanistiska klubben alliansen är inte bara svårt. Det är i praktiken en omöjlighet. Att hålla sig inom den politiskt korrekta ramen kräver nämligen att partiet gör sig av med de värderingar som är grunden för själva partiets existens. Budet Kd har fått är: VI ACCEPTERAR ERA ÅSIKTER IFALL NI KORRIGERAR DEM SÅ ATT DE ÖVERENSSTÄMMER MED VÅRA.

Kd har som parti spelat ut sin roll. Vad är då alternativet? Ja det är antingen att kristdemokrater hoppar över till något av de politiskt korrekta partierna i riksdagen. Ett annat alternativ är att de hoppar över till ett parti som vågar stå upp för den kristna tron och värdegrunden. Varför inte Sverigedemokraterna? Det bästa vore att Kd upplöstes som parti och att medlemmarna istället väljer ett annat parti som bättre stämmer med deras åsikter. De kommer ju ändå inte överens.

fredag 7 november 2008

Fri uppfostran mentaliteten måste brytas

"Det går en skrämmande auktoritär våg av barnuppfostran över Sverige och Europa" säger Hillevi Wahl i dagens kolumn i tidningen Metro 6/11.

Hon säger vidare:
"Hälften av Sveriges kommuner erbjuder föräldrakurser, i program som Komet och Föräldrakraft. Till detta har regeringen avsatt 70 miljoner. Det vore väl bra om det verkligen var stöd till familjerna. Men i stället handlar det om att ge guldstjärnor till Lydiga Barn. När de har fått tio guldstjärnor ska de belönas med en kram, ett leende eller lite extra tid med en förälder. Bara här vill man ställa sig upp och skrika att För helsicke, det har de rätt att få ändå! Utagerande barn behöver inte en time out. De behöver en time in med föräldrarna. Kramar, kramar och fler kramar."

Självfallet ska kramar, tid och kärlek finnas med som ett naturligt inslag i ett kärleksfullt förhållande mellan föräldrar och barn, och inte endast som en belöning för att de varit duktiga. Det kan dock inte stanna där. Enligt den fri uppfostran mentalitet som präglar dagens samhälle så ska allt lösa sig bara man kramar sina barn tillräckligt. En mentalitet som Hillevi Wahl ger uttryck för, och sedan drar till sin spets.

Hon går till angrepp mot alliansens mål att avskaffa flumskolan och motiverar det med sin egen barndom:
"När jag var liten fick jag alltid tre varningar av mamma när jag frågade varför hon drack så mycket. "Första varningen!""Men mamma, är du ledsen?"Andra varningen!""Men mamma…"Pang! Örfilen brände på kinden. Som så många gånger förr. Och jag slutade fråga. Jag blev ett tyst barn med ett stort, svart hål i magen.Är det verkligen sådana barn vi vill ha? Eller sunda, trygga barn som vågar ifrågasätta de vuxna? "

Denna svartvita retorik är den typiska i dagens barnuppfostrandebatt. Varje förespråkande av ett återinförande av disciplin och ordning i skolan och hemmen innebär att man blir beskylld för att förespråka en grym och kärlekslös uppfostran.

Barn behöv kramar, närhet och ömhet. Lika mycket som de behöver gränser. Kärlek är att sätta gränser, inte att låta barnen fritt överträda alla gränser. Enligt fri uppfostran ideologin är kärlek att alltid ge efter för barnens begär och att aldrig låta dem ta konsekvenserna av sitt handlande. Att en sådan inställning endast kan resultera i olyckliga och otrygga barn är inte svårt att förstå. Det finns en direkt koppling mellan den politiskt korrekta synen på barnuppfostran och behandlingen av kriminella i rättsprocessen. All bestraffning anses vara kränkande. Man söker med ljus och lykta efter förmildrande omständigheter för den som gör vad ont är medan man neglierar det lidande deras offer får genomgå. Men genom att man inte straffar den skyldige så straffar man den oskyldige. De snälla barnen får lida för att man inte sätter gränserna för de elaka. Och i slutändan får hela samhället lida genom ökat drogmissbruk, gatuvåld och kriminalitet.

Det finns givetvis en mellanväg mellan kadaverdisciplin och misshandel - och en fullständigt kravlös barnuppfostran där barnen aldrig får ta konsekvenserna av sin olydighet. Alliansens mål att få bort den flumskola som Socialdemokraterna har skapat är därför helt i rätt riktning. Det går att utrota flumskolan utan att fördenskull "skrämma barnen till tystnad". Vi måste kunna diskutera problemen utan att fastna antingen i det ena eller det andra diket.

Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal. Ordspråksboken 22:6.

Metro