onsdag 24 december 2008

GOD SVENSK JUL!


Hälsningar till alla sanningsälskande sverigevänner. Tack för att ni finns!

söndag 21 december 2008

Den fula blågula nationalismen

Anna Dahlberg går i Expressens ledare DEN NYA NATIONALISMEN till angrepp mot Fredrik Reinfeldts nyligen uttryckta uppmaning att handla svenskproducerade varor och därmed bidra till att förbättra den svenska jobbsituationen. Hon ondgör sig över att Reinfeldt genom sitt uttalande har gjort att den enda politiskt korrekta stoltheten över vårt land inte längre är avgränsad till sportens värld.

Hon säger: Jag vet inte vad som är värst med den konsumtionsnationalism som drar fram över Sverige i krisens spår - att den är obehaglig eller så urbota dum.

Hon motiverar detta med att Sverige är ett ett av världens mest exportinriktade länder och säger: Vi om några borde slå bakut inför alla idéer om protektionism och att värna den inhemska produktionen.

Den bästa chansen till en snabb återhämtning är om alla stimulerar sina ekonomier och låter varor och tjänster flöda fritt. Så öppnar du en julklapp som det står "Made in China" på kan du känna dig nöjd med ditt bidrag till att få fart på hjulen igen.

Eftersom Sverige exporterar så mycket så ska vi inte köpa svenskt alltså. Med andra ord bidrar vi enligt Anna Dahlberg till att minska arbetslösheten i Sverige genom att bojkotta svenska varor!

Eftersom många av våra mest ursvenska varumärken numera är utlandsägda så är Hela idén om Made in Sweden befängd i en globaliserad värld. Frågan är vad som enligt henne inte är befängt. Borde inte då också idén om Made in China vara befängd i en globaliserad värld? Kanske är det slutgiltiga idealet att det på alla varor i världen ska stå: MADE IN EARTH?

Anna Dahlbergs ledare uppvisar den grövsta formen av förakt mot det egna landet. Det finns inget svenskt av värde, är vad hon säger med andra ord. Det blågula svenska är något fult som ska förpassas till historiens gravkammare.

Nåja, dessa ståndpunkter är ju föga förvånande av en person som efter att ha blivit konfronterad av en Rakryggad Ifrågasättare angående att hon tycker att svenska liv ska offras i Afghanistan gav svaret: ”- Jag besvarar inte främlingsfientliga mail.

Anna Dahlberg är ett av många exempel på verklighetsfrånvända politiskt korrekta proffstyckare som gör anspråk på rätten att fritt få säga sin mening utan att sedan behöva stå för det hon sagt.

Man kan välja att se Reinfeldts utspel som en groda. Men jag tror att det är allvarligare än så. Den nya konsumtionsnationalismen måste ses i ett större sammanhang, där moderaterna har aviserat att partiet ska bedriva en nationalistisk EU-politik och infoga "svenska värderingar" i integrationspolitiken.
Man kan också välja att se det som att han trots allt (även om man ofta kan tro det) inte helt och hållet har förlorat all kärlek till sitt fosterland. Och vad är det för fel på svenska värderingar? (Ja det är klart förstås; svenska folket är ju ett rasistiskt folk och behöver därför stävjas genom en stenhård åsiktsdiktatur... )
Att vår statsminister nu uttrycker en ståndpunkt som för en gångs skull bidrar till att stärka den svenska identiten och stoltheten över vårt land är givetvis något positivt. I alla fall om man vill minska arbetslösheten och vill att Sverige ska vara ett demokratiskt välfärdsland.

lördag 20 december 2008

DET NYA SVERIGE blir alltmer berikat

Marina Nygren i Älmhult låste in sig på toaletten när hon förstod att inbrottstjuvar var på väg att ta sig in i huset, och ringde därmed till sin pappa. Husets hundar blev sprejade med tårgas men tjuvarna blev ivägskrämda när hennes pappa kom dit och bankade på dörren.

Polisen misstänker att det är internationella ligor som ligger bakom den inbrottsvåg som har eskalerat de senaste månaderna, och varnar för att ligorna kommer att fortsätta norrut i landet. Vi vet inte var detta kommer att sluta, säger Robert Loeffel på Kronobergspolisen.

Förutom alla de problem vårt land har fått genom den kravlösa massinvandringen så har vi också blivit berikade genom den internationella öppenhet som EU och globaliseringen har medfört. Bland annat i form av internationella ligor som gör livet otryggt för vanligt folk. Det är nog att vi idag inte kan gå trygga på stadens gator, inte ens i våra hem kan vi nu längre vara trygga.

Lösningen på dessa problem är bl.a. att Sverige upphäver massinvandringen och går ut ur EU. Sverige var en stormakt en gång i tiden, och skulle kunna vara en stark och välsignad nation idag, om vi inte hade skrotat vårt försvar, infört massinvandring, gått med i EU samt kastat ut Gud ur vårt land! Ja i grund och botten så är förstås alla dessa saker ett resultat av det sistnämnda.

söndag 14 december 2008

Utländska våldtäktsmän finns bara i utlandet

De svenska mediernas framställning av kriminella med utländskt ursprung brukar som bekant konsekvent döljas med hjälp av redigeringsprogram i syfte att få det svenska folket att tro att de är svenskar. Detta gäller dock bara om brott som begås i Sverige. Utomlands är det en annan sak. När nio pojkar gruppvåldtog en 14 årig flicka i England så var det inte så noga. De flesta av förövarna var av sydländskt ursprung vilket i Aftonbladets artikel inte döljdes alls. Hade händelsen utspelats i Sverige så hade förstås bilderna av utlänningarna varit skuggade och vittonade, läs också HÄR. Men det är klart; dessa förövare är ju inte svenskar. Men hade de begått brottet i Sverige så hade de varit svenskar.
För svensk blir ju automatiskt var och en som vistas och rör sig i Sverige, enligt den politiskt korrekta definitionen. Följdaktligen finns det inga kriminella utlänningar i Sverige. Men i andra länder finns det.
Sverige är verkligen fantastiskt, för vilket annat land kan skryta med att vara i avsaknad av kriminella utlänningar! Den kravlösa massinvandringspolitiken kan därmed frikopplas från sambandet med det ökade antalet våldtäkter, eftersom det endast är svenska män som våldtar i Sverige...

söndag 7 december 2008

Salem-demonstranternas obehagliga tystnad

Kommunstyrelsens ordförande i Salem, Lennart Kalderén (m), tycker inte om Salem-marschen. Han tycker att den stör och förlamar hela kommunen. Han beskriver i Dagens nyheter:
Manifestationen väckte ett obehag i all sin tystnad. Man kände en slags dov och undertryckt vrede när de tände sina facklor.

I DN kan vi vidare läsa:
Under dagen i Salem kände Lennart Kalderén ingen direkt oro för sin egen säkerhet. Däremot kände han ett stort obehag inför högerextremisternas marsch.-
Det är speciellt läskigt eftersom deras ordningsamma och lugna uppförande är en strategi som ger dem fördelar gentemot den andra sidan som inte sköter sig. Det ger ett intryck av att högerextremisterna är fredliga och demokratiska, något de verkligen inte är.

Lennart Kalderén anser alltså inte att stenkastande ligister som misshandlar andra människor och slår sönder butiker i hela stan är något att oroa sig för. Nej, det allvarliga problemet är dessa förfärliga högerextrema antidemokrater. Till hans förtret uppträder de tyvärr inte som han önskar att de skulle ha gjort. De beter sig nämligen som civiliserat folk och följer de demokratiska spelreglerna. Till råga på allt så är de också obehagligt tysta. Ja man kunde ju bli förtvivlad för mindre!

När de grupper vi håller för högerextrema och antidemokratiska beter sig allt annat än högerextremt och odemokratiskt så har vi två alternativ:

1: omvärdera vår syn på dem
2: omdefiniera innebörden av orden extremism och demokrati

Lennart Kalderén har tydligen valt det andra alternativet! Så nu vet vi, enligt Lennart Kalderén är det högerextremt och odemokratiskt att föra tysta fredliga lagliga demonstrationer!

DN

Nyamko Sabunis verklighetsflykt


Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni tar i en artikel i Aftonbladet avstånd från extremvänsterns attacker mot nationella gruppers lagliga demonstrationer. Något som i sig är positivt. Det hade dock varit komplett om hon hade framställt vänsterextremisterna för vad de är. Istället så kallar hon dem enligt sedvanlig politisk korrekthet för "antirasister". Samtidigt som hon kallar de fredliga demonstranterna för "högerextremister".

Även om hon förvisso till viss del i artikeln beskriver de stenkastande terroristerna som extrema så blir kontentan ändå att det är de "högerextrema" som är det egentliga problemet. De som hotar hennes drömbild av det mångkulturella samhället som ett modernt, positivt och berikande idealsamhälle. Vilket är synligt när hon säger:

Imorgon äger den årliga Salemdemonstrationen rum, där kravallrustade poliser tvingas till beredskap för våldsamma sammandrabbningar. Man behöver inte vara född i ett annat land för att känna obehag när främlingsfientliga krafter paraderar på gator och torg.

Varför inte istället säga så här: man behöver inte vara född i Sverige för att känna obehag när vänsterextremister utsätter såväl fredliga demonstranter som vanligt folk för livsfara genom att kasta stenar och vandalisera butiker! För vilka är det som skapar problemen i samband med dessa demonstrationer? Inte är det Salemdemonstranterna som är föremål för polisens uppmärksamhet!

Sabuni ställer sig själv frågor om hur det mångkulturella samhälle hon vill skapa ska fungera:
I dess kamp mot utanförskap har regeringen prioriterat arbetsskapande åtgärder. Min uppfattning är att det inte räcker att arbeta enbart för ekonomisk sammanhållning. Lika viktigt är att ställa sig frågan vilket som är kittet som håller samman ett mångetniskt och mångkulturellt samhälle. När vi inte längre delar historia, religion och kultur måste vi ha andra värden som håller oss samman

Uppenbarligen grubblar hon en hel del över detta. Hon inser att arbete inte räcker för att motverka utanförskap och konflikter, men det som är speciellt värt att notera är att hon faktiskt ännu inte riktigt vet hur detta mångkulturella idealsamhälle hon så starkt förepråkar ska fungera. Men hon vet minsann att det är positivt, och kommer att fungera, trots att resultatet hittills i vårt land har varit så gott som uteslutande destruktivt. Hon vet också att man är en högerextremist om man inte tror på idén...

Vi kan i detta sammanhang konstatera skillnaden mellan vad vi vet och vad som faktiskt har fungerat, och vad vi vet aldrig hittills fungerat. Sverige har varit ett relativt tryggt folkhem och välfärdssamhälle. Det är ingen utopi. Vad varken Sverige eller något annat land hittills har varit är ett mångkulturellt samhälle som har fungerat utan etniska och religiösa konflikter, tung kriminalitet eller gettobildning.

De styrande politikerna håller utan folkets stöd på att omdana Sverige till oigenkännlighet - från ett fungerande välfärdssamhälle med en gemensam värdegrund till ett mångkulturellt kriminellt gettosamhälle. Det enda de har att säga till sitt försvar när någon påtalar nackdelarna och de uppenbara konskekvenserna av detta samhälle är att vi måste bekämpa främlingsfientligheten.
Precis som de andra mångkulturförespråkande politikerna så för sig Nyamko Sabuni med en mängd politiska floskler. Ord utan substans. Hon ser inte objektivt och vägrar att erkänna de verkliga problemen.
Sanningen är att varje fungerande civiliserat samhälle måste bygga på en gemensam värdegrund. Det gjorde Sverige tidigare innan massinvandringen och mångkulturen infördes.

Främlingsfientligheten hotar idén om ett modernt Sverige som präglas av öppenhet, tolerans, mångfald och allas lika rättigheter.

Om Nyamko Sabuni verkligen vore intresserad av ett samhälle som präglas av öppenhet och tolerans så skulle hon ta den sakliga debatten med kritikerna av det mångkulturella samhället istället för att lättvindigt pålägga dem etiketten "främlingsfientliga" eller "högerextremister".

Ja hon kunde ju om inte annat förklara på vilket sätt det är högerextremt och främlingsfientligt att älska sitt fosterland och kritisera en kravlös massinvandring av personer som till betydande del består av ekonomiska lycksökare och kriminella!

Region Skåne - ett lågvattenmärke i SverigeRegion Skånes sjuk och tandvårdspolicy är fastställd. Vemsomhelst som bara lyckas ta sig till Sverige har nu rätt till kostnadsfri sjuk och tandvård. De behöver inte ha identitetshandlingar och polisen får inte kontaktas utan speciell anledning. Alltmedan tusentals svenska pensionärer som har arbetat och betalt skatt hela sitt liv inte har råd att söka vård. Detta djupt orättfärdiga och diskriminerande förfaringssätt kommenterar Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder i ovanstående klipp.
Den som efter att ha satt sig in i saken och fortfarande kan försvara denna policy kan knappast ha förståndet i behåll!
Nu återstår nog bara en rusch till Sverigedemokraterna när alltfler människor inser hur diskriminerade och hånade de blir av de etablerade partierna.
De som arbetar och gör rätt för sig och pensionärer som borde få åtnjuta frukten av sitt livs verk blir nu snuvade på den till förmån för kriminella utlänningar.

Läs också Jorma Lindgrens Svenska cancersjuka ska lämnas att dö, men illegala skall få vård i Skåne