måndag 24 augusti 2009

Thailändsk flyktingström till Luleå

Flyktingdefinitionen har nu utvidgats till att även innefatta thailändska bärplockare

De senaste veckorna har hundratals thailändska bärplockare vistats ute i de norrländska skogarna. Ett flertal av dem har besökt Sverige flera gånger tidigare för att plocka bär. Normalt brukar denna aktivitet resultera i att många thailändare kan resa hem igen med ett stort ekonomiskt tillskott i kassan. Detta år har det dock inte gått så bra. För stort antal bärplockare kombinerat med den dåliga tillgången på bär samt låga priser har gjort att många i år inte alls har fått det att gå runt. De står nu istället i skuld till de thailändska bemanningsföretag som förmedlat deras resor hit.
Många har lånat pengar och en del har belånat sina hus i Thailand för att kunna plocka bär i Sverige, och har nu inte råd till att resa tillbaka hem igen.

Jag vill åka hem. Stannar jag kvar här blir jag skyldig ännu mer pengar, sade Hatsaya Khennok. Thailändarna måste betala för mat, uppehälle, hyra av bil och bensin. Hatsaya Khennok berättade att hon tillsammans med åtta andra bärplockare har färdats i bil långa sträckor för att hitta bär, utan att lyckas.


Ett hundratal thailändska bärplockare slöt i Luleå stadspark för att träffa Thailands arbetsmarknadsminister Phaithoon Keawthong som besökte Luleå i söndags.
Många hade hoppas på att ambassadören skulle hjälpa dem att ta sig hem - då vistelsen inte har blev som de hade förväntat sig. Men när de inte fick de svar som de hoppats på var de plötsligt fast i Luleå - utan pengar eller logi.
- Jag vågar inte åka tillbaka för jag vet inte vad som kommer hända då, säger Napahonkanoke Paopan som arbetat vid Björksele i Västerbotten. Han berättar om arbetspass på 21 timmar och tre timmars sömn - under en hel månad. - Ändå ligger jag back 900 kronor. Jag förlorar alltså på att arbeta här.

Frågan är vem vi nu ska skylla på? Enligt den thailändska arbetsmarknadministern ligger ansvaret ytterst på de thailändska bemanningsföretagen.

Kuriren talade med en hög tjänsteman på thailändska ambassaden, Thanavit Sinhaseni:

Vi har varit i kontakt med de tre företag i Thailand där bärplockarna är anställda. Företagen har lovat att bärplockarna ska få åka hem. Men de får inga pengar förrän de kommit hem.
Samtidigt uppmanar han bärplockarna att återvända till de läger i Västerbotten där de uppehållit sig under arbetet i Sverige. Men bärplockarna själva säger att de inte vågar återvända, i alla fall inte utan stöd. De uppger att de är rädda repressalier.

Ska vi nu börja tycka synd om dem? Från vem är de rädda för repressalier?

En del har tvingats lämna ifrån sig sina sina pass och sina flygbiljetter. De blir utnyttjade och de får inte veta hur mycket pengar de har tjänat ihop förrän de återvänt till Thailand. De lockas hit med att de ska få jättebra betalt, berättade Pitah Mantaksin från Thailändska föreningen.

När Luleås kommunalråd Karl Peterson och Yvonne Stålnacke (S) fick reda på
situationen vid 20-tiden på kvällen så aktiverade de genast krisgruppen, Posumgruppen. Han lovade då att de inte skulle behöva spendera natten i Stadsparken.
Vi ordnar med tak över huvudet, sa han.
En timme senare kom ock beskedet att de fick sova i Pontushallen. Under kvällen då Stadsparken förvandlades från oas till ett flyktingläger hade flera landsmän som bor i Luleå, Piteå och Boden hjälpt till med att ordna mat och kläder. Yvonne Stålnacke var förfärad över situationen som uppstått. Det är tragiskt hur de har blivit behandlade och att de kan uppstå en sådan här situation. Nu gäller det att hjälpa dem snabbast möjligt. Karl Petersen tänker också föra frågan vidare redan i dag. Jag kommer att skicka en skrivelse till regeringen för så här får det inte gå till.

Sverige har idag tusentals pensionärer som lever på existensminimum. Man säger att det inte finns tillräckligt med pengar till äldrevården, skolan, barnomsorgen osv. Men så fort människor från andra länder hamnar i knipa i vårt land, då finns det tydligen resurser. Då plötsligt får man inte tala om vad det kostar. Oavsett om dessa thailändare har blivit utnyttjade av oseriösa bemanningsföretag eller inte så kvarstår det faktumet att de faktiskt själva valt att komma hit. De har valt att komma hit och utnyttja den svenska allemansrätten. Att bäråtgången sedan i år var för dålig och priserna för låga kan väl knappast vara Sveriges fel? Men minsann, det sociala skyddsnätet finns då genast tillgängligt i all sin prakt.

Det fattas nu bara att bärplockarna får asyl i Sverige också, följt av sedvanligt permanent uppehållstillstånd. Ty de är ju enligt den svenska politiskt korrekta definitionen redan svenskar, eftersom "de bor och verkar i Sverige"...


Norrbottenskuriren

fredag 7 augusti 2009

Skåne har fått nog - säger nej till ankarbarn

Vad är det för fel på Skåne? frågar Aftonbladets ledare den 5 augusti.

Det handlar om en unge per kommun.
250 ensamma barn som flytt till Sverige. Som nu sitter placerade i tillfälliga boenden i Malmö, Mölndal, Sigtuna och Solna. De får ingen ordentlig skolgång, inga vuxna som de kan knyta an till. De bara väntar.Sverige har 290 kommuner, men bara 98 av dem vill ta emot ensamma flyktingbarn. Det är ovärdigt ett välmående land som Sverige.

Återigen ljuder propagandaapparaten för det mångkulturella samhället med att skuldbelägga svenska folket, i detta fall skåningarna, för deras inhumana och främlingsfientliga sinnelag.
Ja vi har ju trots allt bara världens kanske mest generösa invandringspolitik så vi borde förstås göra bättring och bli ännu mer generösa...
Och ännu mer blåögda. Att det faktiskt inte handlar om några små barn (oftast tämligen vuxna män) är ingen hemlighet, vilket ledarskribenten öppet klargör:

Nej, det handlar inte om några söta små ungar. De flesta som tagit sig ända till Sverige är killar i tonåren med allt vad det innebär. Men de kommer från länder som är i krig, som Somalia och Afghanistan. Många har svåra trauman. De borde få hjälp att snabbt komma i ordning, gå i skolan, få vård, vänner och vuxna som de kan lita på.

Vad ledarskribenten dock döljer är att många som kommer hit inte alls flyr från krig utan skickas hit som s.k. ANKARBARN. I praktiken alltså ekonomiska migranter som skickas av sina familjer för att genom anhöriginvandringen få ta hit resten av sin familj. Som i sin tur tar hit ytterligare anhöriga, och i slutändan har vi tjocka släkten här. (Denna kan sedan självfallet inte begäras skyldig att börja leva efter vår barbariska svenska kultur, utan tilldelas istället både moskéer och särrättigheter)...

Och varför i hela friden består dessa s.k. flyktingbarn bara av unga MÄN? Skicka i första hand hit flickorna och kvinnorna för det är de som verkligen behöver komma hit så att de kan bli fria från kvinnoförtrycket i deras stenålderskulturer!
ONEJ; istället skickas män som kan ta med sig den kvinnoförtryckande kulturen hit, och utöva den både på deras egna kvinnor och på våra svenska kvinnor.

Den svenska flyktingpolitiken är verkligen omänsklig. Definitionen av en flykting har idag blivit utvidgad till den grad att det snart omfattar allt annat än verkliga flyktingar.

Svaret på Aftonbladets ledare är nog därför att det faktiskt inte är Skåne det är fel på. Nej, det är den s.k. flyktingpolitiken som det är fel på.
Verkliga flyktingars plats är alltför ofta upptagen av ekonomiska lycksökare och kriminella.

Läs även Weine Bergs belysande bloggpost HÄR samt Snaphanen HÄR

Aftonbladet - Vad är det för fel på Skåne?