lördag 18 april 2009

Att sila mygg och svälja kameler

Tidningarna Norrländska Socialdemokraten (NSD) och Norrbottenskuriren (NK) har i en gemensam aktion den senaste veckan publicerat en löpande artikelserie om hotet med att Hells Angels etablerar sig i Norrbotten.
NK:s resp. NSD:s ansvarige utgivare
motiverar aktionen:

Redan till sommaren förväntas motorcykelklubben Eastside MC i Gammelstad utanför Luleå bli en fullvärdig Hells Angels-klubb. Det är skälet till att NSD, Kuriren och 24 Norrbotten i dag startar ett gemensamt journalistiskt projekt om mc-gängets verksamhet i Norrbotten. Normalt sett vore det otänkbart för länstidningarna i Norrbotten att samarbeta - vi är, och ska vara, bittra konkurrenter. I veckan gör vi ett unikt undantag. En granskning av Hells Angels är en samhällsangelägenhet som står över den stenhårda konkurrens som normalt råder mellan tidningarna. Norrköpings kommunalråd Lars Stjernkvist sammanfattar samhällsfaran när han i en av artiklarna uttalar sig om mc-gängen: "De utmanar samhället på ett sätt som andra brottslingar inte gör, därför är de farligare". # Vilka är människorna som står bakom Eastside?
# Vilken verksamhet bedrivs?
# Vilka kopplingar finns till andra Hells Angels-klubbar i Sverige?
# Hur agerar polisen, kommunen och andra instanser?
Det här är relevanta frågor som allmänheten förtjänar att få svar på, inte minst för att mc-gängen ofta livnär sig på verksamheter där den vanlige svensken är en godtrogen kund. Ett exempel på det är den dieselsmugglingshärva som snart rullas upp i tingsrätten i Luleå. Många norrbottningar har köpt finsk diesel av Eastside-medlemmar utan att veta vilkas verksamhet de finansierar. Spritsmuggling är ett annat exempel på en verksamhet som ofta hittar sin slutkund hos Svensson. Vi publicerar i dag namn och bild på de ledande Eastside-männen i Luleå. Den verksamhet de bedriver gör dem till offentliga personer. Två av dem finns med på polisens så kallade Alcatraz-lista över Sveriges 100 farligaste män. I det här fallet väger allmänintresset helt enkelt tyngre än de här männens behov av integritet. För övrigt tror vi inte att männen har något behov av integritet. De är tydliga med vilken organisation de tillhör och markerar offentligt sin tillhörighet genom symboler, västar och tatueringar. Symboler som i dag är välkända och fruktade av många.

Mats Ehnbom, Norrbottens-Kuriren
Lennart Håkansson, NSDNorrbottens två stora dagstidningar, som numera dessutom tillverkas och trycks i samma byggnad, gör en stor sak av att trots att de är "bittra konkurrenter" samarbeta för det som de menar är av stor vikt för hela folkets trygghet. Kriminella MC-gäng anses utgöra ett särdeles stort hot mot det civiliserade samhället.


Sant eller inte så kan man i detta konstatera en sak: lika överens som dessa medier är om att motarbeta den kriminella verksamhet som är kopplad till vissa MC-gäng är de överens om att motarbeta kritiker av den förda invandringspolitiken, och i största möjliga mån mörklägga den invandringsrelaterade kriminalitet som har skjutit i höjden i takt med antalet immigranter i landet.


När definitionen på farliga kriminella bikers dessutom i vissa fall grundas på brottet dieselsmuggling så kan man börja fundera vilken värdegrund dessa politiskt korrekta mångkultursfölrespråkare har.

De senaste åren har oroligheterna i sveriges mest kända mångkulturella praktexempel Rosengård i Malmö bara eskalerat. Malmös brandkår har nu fått nog och funderar på kollektiv sjukskrivning över att problemet med anlagda bränder och stenkastande ligister inte tas på allvar. Läs mer:
Sydsvenskan Kvällsposten

Överfallsvåldtäkter begås i majoriteten av fallen av immigranter och offren är så gott som uteslutande svenska kvinnor. Polisen i Oslo släppte nyligen uppgiften att ALLA överfallsvåldtäkter i Oslo under tre års tid är begångna av utlänningar! Läs mer: Dagbladet
Självfallet är situationen i Sverige inte nämnvärt annorlunda.


På svenska anstalter för grova brottslingar består majoriteten av de intagna av utlänningar.


Dessa fakta är bara några av de mångkulturella konsekvenser de svenska medierna gör allt för att dölja i sitt försök att förhindra att bilden av det mångkulturella idealsamhället nedsvärtas.
Utan att ta kriminella MC-gäng i försvar så är det värt att betänka följande: hur blir det i en ort där Hells Angels etablerar sig? Ja dels så resulterar det inte i en ökning av antalet våldtäkter. Och dels så blir inte pensionärer mer rädda att gå ut på kvällen. Inbrott hos grannar till dessa ökar heller inte. Verkligheten är nämligen precis tvärtom.
Kvinnokränkare och folk som ger sig på gamlingar hör till de lägst stående varelserna i deras ögon. Dessa "farliga dieselsmugglare" har helt uppenbarligen en långt högre moral än många av våra immigranter, och i vissa avseenden en högre moral än många av de politiker och journalister som nu försöker bekämpa dem.

När man sedan betänker att såväl det mångkulturella gettosamhället som den ökade organiserade brottsligheten i grund och botten är konsekvenser av den otrygghet och rotlöshet som dagens avkristnade humanistiska samhälle har medfört, så framstår sådana aktioner som synnerligen hycklande. Politikerna och journalisterna är själva delaktiga i att ha skapat det samhälle de nu beklagar sig över håller på att växa fram på allvar.

Att på detta sätt motarbeta MC-gäng medan man fortsätter att kämpa för massinvandring och mångkultur (och i det demonisera kritikerna) är ingenting annat än att sila myggen och svälja kamelerna!


Några länkar:
http://www.nsd.se/NYHETER/ARTIKEL.ASPX?ArticleID=4565277

http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=4574957

http://www.nsd.se/NYHETER/ARTIKEL.ASPX?articleid=4567708

http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=4791913

söndag 5 april 2009

Sverigedemokraterna växer med eller utan martyrskap

Lars Nord, professor i politisk kommunikation på Mittuniversitetet i Sundsvall, beklagar sig i Aftonbladet debatt över den onyanserade journalistik som Sveriges radios program Kaliber utgör ett exempel på angående vårens granskning av Sverigedemokraterna. Det låter ju i sig bra. Orsaken till hans missnöje är dock inte att det skulle vara orättvist i sig eller att en odemokratisk behandling av folkvalda politiker är ett problem för ett land som kallar sig för en demokrati. Nej, helt i enlighet med svensk PK-anda förklarar han: Den onyanserade granskningen gör Sverigedemokraterna till martyrer. Liknande har vi hört förut va?

Det finns idag en uppsjö av mångkulturalistiska ledarskribenter, professorer och statsvetare som inte vet hur de ska tackla problemet med att Sd går framåt mot alla odds. Hur mycket förtal, svartmålning, psykisk och fysisk misshandel partiet och dess medlemmar än går igenom med statsmaktens alla ansträngningar så växer Sd ändå.
Det naturliga vore väl att konstatera det enkla faktumet att Sd givetvis växer just på grund av att partiet faktiskt försvarar en stor del av svenska folkets åsikter i vissa frågor där de etablerade partierna sviker.
Att komma fram till den insikten går tydligen inte ens för en professor så länge denne vägrar ta av sig sina PK-skygglappar utan vill leva kvar i sin mångkulturella drömvärld. Men det går för en vanlig svensson med lite bondförnuft.

Sd skulle självklart vara ännu större om medierna och de politiska motståndarna hade behandlat dem på ett rättvist och demokratiskt sätt så att folket inte hade blivit indoktrinerat med en negativ nidbild av partiet. I och med att situationen nu är den motsatta så finns det givetvis en del demokratiskt sinnade människor som reagerar mot den smutsiga behandlingen av Sd och därför ger partiet sitt stöd, när de i detta inser att det är ett sant demokratiskt parti medan de etablerade partierna inte är demokratiska partier.
Sd går alltså framåt och växer i vilket fall som helst.

Frågan är hur det kommer att bli den dag Sd tar plats i sveriges riksdag. Kommer de etablerade partierna att skylla ifrån sig och anklaga över 4% av sveriges befolkning för att vara rasister och högerextremister? Eller kommer de att ta sitt ansvar och erkänna att Sd:s framgång är ett resultat av att de själva har svikit folket?


Grovkalibrig journalistik skjuter över målet