lördag 19 januari 2008

Samma gamla floskler från sossarna

Idag samlas Socialdemokraterna i Stockholm på en "Demokratikonferens" för att ta fram en ny strategi i kampen mot Sverigedemokraterna. Denna nya strategi beskriver socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog på följande sätt:
"Sd:s politik ska bemötas med kunskap och argument".

Äntligen! Detta är ju vad Sd har väntat på i alla år! Var socialdemokraterna ska hämta denna kunskap och dessa argument blir intressant att se. Men om det är sant så borde det innebära ett slut på användandet av alla värdeladdade skällsord, och istället leda till en saklig debatt.

Jag måste dock säga att jag ändå tvivlar på att någon riktig förändring i rätt riktning kommer att ske. Redan i beskrivningen av deras nya strategi så använder de sig av samma gamla taktik: de tillvitar Sd åsikter de inte har genom att påstå att Sd "gör skillnad på människors värde beroende på var de kommer ifrån, vad de tror på och vilken hudfärg de har".
Sådana befängda och osakliga påståenden pekar inte på att sossarna verkligen ska bemöta Sd med kunskap och sakliga argument. På samma sedvanliga sätt fortsätter sossarna att stämpla Sd som "högerextrema" och påstå att de "hetsar" mot invandrare därför att de konstaterar faktum om den rådande situationen och om konsekvenserna av invandringspolitiken.

Nej, Sverigedemokraterna gör inte skillnad på människor beroende på hudfärg eller ursprung. Däremot gör de skillnad på olika kulturer och värderingar, vilket är en helt annan sak!
Sd vill bevara den kristna värdegrunden och är emot den starkt pågående islamiseringen av landet.
Att alla människor är lika mycket värda betyder inte att alla människor fördenskull har en självklar rättighet att oavsett orsak komma till och leva i Sverige.

Socialdemokraterna (tillika med de andra riksdagspartierna) däremot gör skillnad på människor beroende på hudfärg och ursprung: de diskriminerar nämligen öppet sitt eget folk och föraktar det land och den kultur som våra förfäder har byggt upp!

Att fortsätta med samma schablonartade resonemang och skällsord som tidigare vittnar inte om någon sann kunskap och sakliga argument från sossarnas sida. Dessa saker är det fortfarande Sd som står för!

Aftonbladet

måndag 7 januari 2008

Öppet brev till Maria Ferm

Utan att ha för avsikt att hålla mig fast vid en enskild person har jag svårt att låta bli. Språkrörskandidaten för Grön ungdom Maria Ferm skriver i tidningen efterarbetet artikeln "Vellinge måste ta emot flyktingar!". Jag vill här kommentera några av de saker hon säger i artikeln:

Du fördömer att Vellinge kommun trots att det är en av Sveriges rikaste kommuner vägrar ta emot flyktingar. Kommunens argument mot att göra det avfärdar du som bortförklaringar
som " döljer en människosyn som annars endast brukar hittas hos mer extrema partier som Sverigedemokraterna". Vad som är extremt med Sverigedemokraterna klargör du inte, och jag vill nästan avhålla mig från att klandra dig, eftersom det är något ingen politisk motståndare till Sd som extremstämplar partiet hittills har kunnat förklara!
Dock tycker jag ändå att det kravet borde ställas av var och en som förklarar något som extremt att förklara vad det extrema består i.

Du säger vidare:
"Vellinge kommun måste ta sitt ansvar och sträcka ut handen till människor som behöver trygghet, bostad och en bra start när de kommer hit. Kommunen är en av Sveriges mest segregerade och skulle bidra enormt av att få mer mångfald och fler perspektiv."

Varför kan man inte säga att kommunen är en av Sveriges mest homogena och välmående istället? Är det ett självändamål att planlöst blanda ihop allsköns olika kulturer och etniska nationaliteter? Kan du inte inse att såväl de styrande som majoriteten av de boende i Vellinge helt enkelt har sett vad denna mångfald innebär i den närliggande storstaden Malmö? Varför ska det inte få finnas någon fristad från det mångkulturella kriminella gettosamhälle som den nuvarande invandringspolitiken har resulterat i??? Kan inte människor själva få välja det samhälle de vill leva i utan att bli påtvingade det de inte vill ha? Är det inte det som DEMOKRATI handlar om??? Frågorna jag vill ställa är många, men en sak kan jag bara konstatera: de politiskt korrekta skygglapparna verkar sitta hårt fastbundna vid ditt huvud! Du ser ju själv skillnaden mellan Malmö och Vellinge, men ändå ser du inte. Om du nu är för mångkultur, varför inte låta det finnas någon plats i Sverige där även den SVENSKA kulturen kan få fortleva i fred?

Mitt i allt säger du en sanning:
"Det är ingen slump att Sverigedemokraterna inte har någon plats i kommunfullmäktige i Vellinge. De är överflödiga eftersom deras politik redan förs av Vellingemoderaterna."

Visst är det så! Och skulle Vellinge kommuns politik råda i hela Sverige skulle Sverigedemokraterna inte ens existera som parti. Det vore nämligen överflödigt att driva ett parti som vill lösa problem som då inte skulle finnas!!!

Sedan påstår du att Vellinge kommuns politik är understödd av fördomar. Alltså, det är en fördom att en släpphänt mottagning av "flyktingar"resulterar i problem...
Nej Maria, jag ska tala om för dig vad en fördom är: det är en uppfattning om någonting som inte bygger på egen erfarenhet eller fakta utan endast på lösa rykten! Men konsekvenserna av den svenska invandringspolitiken är såväl dokumenterad i statistiken som erfarad av en betydande del av svenska folket, framförallt i den stad du själv bor i. Hur förblindad kan man egentligen bli?

"Fördom" är bara ett av de många ord som blivit omdefinierade i den politiskt korrekta propagandan för att användas som skällsord mot framförandet av obekväma sanningar om hur det verkligen står till. Strutsmentaliteten är djupt rotad och det är en förljugen mentalitet. Dock en förutsättning för den som vill leva i en utopi och tro att allt är bra när det inte är det.

Du avslutar med att säga: "Det främmande är inte skrämmande, Vellinge!"
Vi har sett vad det "främmande" innebär när vi blåögt tar emot kreti och pleti och inte ställer krav på att de som kommer hit ska anpassa sig till och respektera sitt nya värdland.

Fina bostadsområden som förvandlas till getton, gängrån mot svenskar, hedersmord, gruppvåldtäkter av svenska kvinnor, släktfejder, Militanta muslimer som dödshotar svenska konstnärer och i kör ropar "Allah akbar" på torgen.
Sedan icke att förglömma den enorma kostnad vi svenska skattebetalare måste stå för att försörja hundratusentals otacksamma människor som inte någonsin kommer att få ett arbete.

Vi har fått nog av den "berikande" mångkulturen Maria! Låt Vellinge slippa!

Mvh, Greger Rutgerson

Artikel i efterarbetet: Vellinge måste ta emot fler flyktingar!