måndag 27 oktober 2008

Assyriska TV-kanalen i Södertälje ett föredöme

Efter misshandeln av en svensk flicka och hennes pojkvän i Södertälje så anordnade Nationaldemokraterna ett torgmöte i stan.
Detta resulterade i att assyriska gruppen i Södertälje bjöd in ND:s partiledare Marc Abramsson och Länstidningens politiske redaktör Tomas Karlsson till en TV-debatt som sändes i den assyriska TV-kanalen Qolo Hiro TV. En TV-kanal som sänder via satellit i 70 länder.

Den syrianske programledaren förklarade i inledningen av debatten följande:

"Jag vet att det här är en känslig debatt men vi måste kunna klara av att debattera den här typen av frågor så att man kan säga sina åsikter så att alla människor i Södertälje vet vad våra ståndpunkter är".

Något som han också höll. Till skillnad mot den gängse gången i debattprogram i SVT mot kritiker av mångkulturen så fick Marc Abramsson både tid och möjlighet att utförligt redogöra för vad hans parti står för och svara på frågorna. Därmed kunde han reda ut en mängd missförstånd orsakade av den vänsterdrivna svenska mediaapparatens lögnpropaganda. Efter det första programmet blev Abramsson inbjuden till ännu en debatt i TV-kanalen.

Tänk om SVT skulle ha samma demokratiska inställning!
Qolo Hiro TV är ett föredöme och ett exempel på hur en statlig television i ett demokratiskt land borde fungera.
SVT, hör och lär!

onsdag 22 oktober 2008

Kvinnor ska våga gå ut - det fungerade ju förr!

Integrations- och jämställdhetsminister (fp) Nyamko Sabuni och miljöminister (c) Andreas Carlgren går i en gemensam action ut med budskapet att kvinnor ska kunna gå ut utan att känna sig rädda för överfall. De förslag som läggs fram på åtgärder för att kunna göra denna idé till en verklighet består bl.a. i att ändra den fysiska utformningen av parker och gångtunnlar och att öka antalet poliser.

Några citat ur Sabunis och Carlgrens artikel i Aftonbladet:
"Därför ger regeringen nu Boverket i uppdrag att på nationell nivå leda, samordna och i samverkan med länsstyrelserna stödja ett konkret utvecklingsarbete med att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Boverket får använda 45 miljoner kronor till detta under resten av mandatperioden".

Vi läser vidare:
"Genom förbättrad fysisk stadsplanering kommer satsningen att angripa problemet med överfallsvåldtäkter som sker utomhus, och därmed minska kvinnors otrygghetskänslor.
Den här satsningen är en del i regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Planen innehåller 56 åtgärder som väntas kosta 800 miljoner kronor under mandatperioden. Utgångspunkten är den våldsutsatta kvinnans behov av skydd och stöd
. "

I avslutningen av Sabunis och Carlgrens artikel läser vi:
"Ett övergripande mål för alliansregeringen är egenmakt. Kvinnor och män ska i så stor utsträckning som möjligt kunna bestämma över sina egna liv. När kvinnor blir så rädda att gå ut så att de stannar hemma, har samhället misslyckats.
Den här satsningen ska minska känslan av otrygghet, som i så mycket större utsträckning finns hos kvinnor och flickor än hos män och pojkar. Satsningen ska öka egenmakten
."

Vad ska man säga om detta? Fint formulerade ord utan någon egentlig substans. De enda konstruktiva åtgärderna de kan komma med är att försöka bromsa konsekvenserna av en misslyckad politik. Vad menar de med att "samhället misslyckats"? Varför kan de inte säga som det är att deras egen politik har misslyckats???

Att kvinnor idag är otryggare än någonsin är inte något oundvikligt ödesbestämt. Och deras trygghet kan inte säkras genom ytliga åtgärder som inte löser det grundläggande problemet.

Vad som behövs i Sverige är en moralisk upprustning på djupet. En sådan börjar i hemmen och i skolorna. Ersätt flumskolan med en skola där ordning och disciplin råder.
Återställ föräldra- och lärarauktoriteten och låt barnen från början få lära sig vett och etikett och att ta ansvar.
Det fungerade ju förr, så varför skulle det inte fungera idag???

Återställ kristendomen som grunden för vår moral och våra värderingar.
Det fungerade ju förr, så varför skulle det inte fungera idag???

Återupprätta kärnfamiljen som ett av samhällets fundament
Det fungerade ju förr, så varför skulle det inte fungera idag???

Upphäv den kravlösa massinvandringen och kör mångkulturen på porten!
Det fungerade ju förr utan massinvandring och mångkultur, så varför skulle det inte fungera idag???

På grund av en vansinnig och okristlig politik har vi i Sverige fått en mängd problem vi aldrig haft tidigare. Och enorma summor måste skattebetalarna punga ut med för att bekosta såväl konsekvenserna av den politiken, som åtgärder som aldrig kommer att lösa problemen mer än morfintabletter botar cancern.

Nej, luftslott är det enda de politiskt korrekta politikerna kan bygga. De ser fina ut på ytan men saknar substans!

torsdag 9 oktober 2008

Nytt kristet vänstermanifest - antikristet manifest?

Sveriges kristna socialdemokrater – Broderskapsrörelsen, gav nyligen ut vad de kallar för NYTT KRISTET VÄNSTERMANIFEST (Se också DAGEN ). Peter Weiderud, Ulf Bjereld och Anna Ardin går gemensamt emot vad de kallar för den kristna högern och förklarar sig följande:

"Där den kristna högern exkluderar och gör skillnad mellan människor vill vi, den kristna vänstern, inkludera".

Den politiska korrektheten löper som en röd tråd genom manifestet bl.a. genom programpunkter som:

"bekämpa islamofobin", "all kärlek är bra kärlek", och "Ett öppet Europa".

Den kristna vänstern försöker i vanlig ordning att placera den kristna tron i sitt eget fack för att tjäna deras syften, och förespegla att Jesus skulle vara en socialist. Men Jesus låter sig inte placeras i politiska fack. Han är över allt detta och mer än detta. Jesus är varken vänster eller höger. Nej, Han säger själv följande: "Jag är vägen och sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig" (Joh. 14.6).
Den kristna tron handlar inte om att acceptera allt och "vara snäll med alla". Varje försök att placera Jesus i ett politiskt fack är att förminska Honom. Jesus inkluderar inte förutsättningslöst alla, utan Han är mycket radikal i sitt budskap. Liv eller död, himmel eller helvete, är buden. Den kristna tron handlar om att tro på att Jesus är den Han sade att Han är, och följa Honom. När den kristna vänstern urskiljningslöst extremförklarar varje kristen som vill leva efter Guds Ord så extremförklarar den Jesus själv. I praktiken är den enda tillåtna och accepterade tron för dem ett urvattnat evangelium där allt är legitimt bara vi iklär det fina ord som "kärlek", "Solidaritet" eller "jämlikhet".

Felicia Sværen bemöter Broderskapsrörelsen manifest i tidningen Världen idag i artikeln Publikfriande vänstermanifest. Värt att notera är följande ord hon säger:

"Och det är här jag slutar känna igen mig över huvud taget. Jag är 27 år, bekänner mig som kristen, tror på att alla människor älskas av Gud och gråter i mina böner till Gud över de fattiga och svaga. Så långt får jag kanske också vara med i den kristna klubben som inkluderar alla. Men jag tror dessutom starkt på äktenskapet mellan man och kvinna och jag är övertygad om att inte all kärlek är bra kärlek. Gör detta mig till en högerkristen? En extrem kristen? Kanske hör jag till en av de där hemska kristna där borta i USA som stödjer landets president?".


Hon talar här för många kristna i dagens Sverige. Att i någon form bekänna en tro och moraliska värderingar som bygger på den kristna tron innebär att man direkt blir placerad i det högerkristna facket. Måste man välja mellan att vara namnkristen och högerkristen? Det politiska debattklimatet i Sverige är svartvitt och saknar all objektivitet. Lever man efter den kristna tro man säger sig ha så betraktas man som högerkristen. Tycker man inte att alla människor på denna jord förutsättningslöst ska få komma till Sverige och leva på vårt välfärdssystem så kallas man för rasist. Måste det verkligen vara så?

måndag 6 oktober 2008

Alliansen laddar inför valet 2010

Denna artikel finns att läsa i ett flertal tidningar. Det räcker dock inte att ladda ordentligt, utan att skjuta i rätt riktning. I alla fall om alliansen avser att skapa en bättre framtid för Sverige. För om alliansens paket till nästa val tillika med vänsterblockets paket fortfarande inkluderar en kravlös massinvandring med fortsatt avkristning och islamisering så kommer valet mellan alliansen och vänsterblocket även nästa val vara just valet mellan PEST och KOLERA.

Större sociala problem med fler bostadsområden som förvandlas till getton, ännu högre kriminalitet i form av rån, våldtäkter och organiserad maffiaverksamhet. Fortsatt diskriminering av fattiga svenska pensionärer som får se på när utländska ekonomiska lycksökare lever gott på dryga bidrag. Frågan är vilket Sverige vi vill ha? För att skapa ett bättre Sverige så är inte lösningen att fortsätta i samma spår som har förvandlat landet från ett välmående välfärdsland till ett multikriminellt otryggt gettosamhälle. Nej, det behövs allt att skjuta åt ett annat håll!

Dagen Svd Sydsvenskan