onsdag 22 oktober 2008

Kvinnor ska våga gå ut - det fungerade ju förr!

Integrations- och jämställdhetsminister (fp) Nyamko Sabuni och miljöminister (c) Andreas Carlgren går i en gemensam action ut med budskapet att kvinnor ska kunna gå ut utan att känna sig rädda för överfall. De förslag som läggs fram på åtgärder för att kunna göra denna idé till en verklighet består bl.a. i att ändra den fysiska utformningen av parker och gångtunnlar och att öka antalet poliser.

Några citat ur Sabunis och Carlgrens artikel i Aftonbladet:
"Därför ger regeringen nu Boverket i uppdrag att på nationell nivå leda, samordna och i samverkan med länsstyrelserna stödja ett konkret utvecklingsarbete med att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Boverket får använda 45 miljoner kronor till detta under resten av mandatperioden".

Vi läser vidare:
"Genom förbättrad fysisk stadsplanering kommer satsningen att angripa problemet med överfallsvåldtäkter som sker utomhus, och därmed minska kvinnors otrygghetskänslor.
Den här satsningen är en del i regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Planen innehåller 56 åtgärder som väntas kosta 800 miljoner kronor under mandatperioden. Utgångspunkten är den våldsutsatta kvinnans behov av skydd och stöd
. "

I avslutningen av Sabunis och Carlgrens artikel läser vi:
"Ett övergripande mål för alliansregeringen är egenmakt. Kvinnor och män ska i så stor utsträckning som möjligt kunna bestämma över sina egna liv. När kvinnor blir så rädda att gå ut så att de stannar hemma, har samhället misslyckats.
Den här satsningen ska minska känslan av otrygghet, som i så mycket större utsträckning finns hos kvinnor och flickor än hos män och pojkar. Satsningen ska öka egenmakten
."

Vad ska man säga om detta? Fint formulerade ord utan någon egentlig substans. De enda konstruktiva åtgärderna de kan komma med är att försöka bromsa konsekvenserna av en misslyckad politik. Vad menar de med att "samhället misslyckats"? Varför kan de inte säga som det är att deras egen politik har misslyckats???

Att kvinnor idag är otryggare än någonsin är inte något oundvikligt ödesbestämt. Och deras trygghet kan inte säkras genom ytliga åtgärder som inte löser det grundläggande problemet.

Vad som behövs i Sverige är en moralisk upprustning på djupet. En sådan börjar i hemmen och i skolorna. Ersätt flumskolan med en skola där ordning och disciplin råder.
Återställ föräldra- och lärarauktoriteten och låt barnen från början få lära sig vett och etikett och att ta ansvar.
Det fungerade ju förr, så varför skulle det inte fungera idag???

Återställ kristendomen som grunden för vår moral och våra värderingar.
Det fungerade ju förr, så varför skulle det inte fungera idag???

Återupprätta kärnfamiljen som ett av samhällets fundament
Det fungerade ju förr, så varför skulle det inte fungera idag???

Upphäv den kravlösa massinvandringen och kör mångkulturen på porten!
Det fungerade ju förr utan massinvandring och mångkultur, så varför skulle det inte fungera idag???

På grund av en vansinnig och okristlig politik har vi i Sverige fått en mängd problem vi aldrig haft tidigare. Och enorma summor måste skattebetalarna punga ut med för att bekosta såväl konsekvenserna av den politiken, som åtgärder som aldrig kommer att lösa problemen mer än morfintabletter botar cancern.

Nej, luftslott är det enda de politiskt korrekta politikerna kan bygga. De ser fina ut på ytan men saknar substans!

4 kommentarer:

Anonym sa...

Bra inlägg, kan bara instämma!

Tycker även att kristendomen bör (åter)införas mer i skolorna, så att ungarna får gå i kyrkan vid högtidsstunder osv.

/Haubits

Anonym sa...

Tror du inte att kvinnor våldtogs förr? det var bara några decennier sedan som det inte ens var olagligt att våldta, är det det du vill ha tillbaka?

Greger Rutgerson sa...

anonym,

Klart att våldtäkter fanns även tidigare, men inte i denna mängd. Risken för kvinnor att bli våldtagna har också ökat jämfört med ett par decennier sedan.
När under vårt århundrade skulle våldtäkt inte ha varit olagligt?

UltraV:s värld sa...

anonym kanske menar att det inte gick att våldta en kvinna i äktenskapet. Gifta kvinnor hade inget rättslig skydd mot våldtäkt, det fanns helt enkelt ingen sådan lag. Det som hände sexuellt mellan makar var sex rätt och slätt. 1963 kom en lag i Sverige, som gjorde att kvinnor kunde anmäla sin makes våldtäkter i äktenskapet.