lördag 5 december 2009

Kristen Nationalistisk Blogg lägger ner

Efter drygt två år av bloggande utifrån en vanlig enkel "svenssons" perspektiv vill jag lägga ned det aktiva bloggandet i denna form. Andra uppdrag ligger framför mig och jag känner att jag inte helhjärtat kan engagera mig i denna blogg längre.
Åt denna lilla skara sympatisörer jag har vill jag framföra ett hjärtligt TACK för ert stöd och uppmuntran! Ni är GULD värda, och jag vet att vi kommer att ses och höras framöver.

Med en tidig önskan om en GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 2010.

Med bästa nationella hälsningar, Greger Rutgerson

tisdag 24 november 2009

Skicka soldaterna dit de behövs

Numera står det klart för alla att Sverige är i krig och inte på nån oskyldig fredsbevarande insats i Afghanistan skriver Helle Klein i dagens Ledare i Aftonbladet. Hon reagerar mot det vansinne där svenska soldater offras i ett krig för vilket det folkliga stödet minskar.

Samtidigt som Försvarsmakten presenterar sitt ”hemkomstpaket” avslöjar tidningen Resumé att ÖB ansökt om mer pengar för reklamkampanjer. Totalt behöver Försvarsmakten 307 miljoner kronor nästa år för att klara rekryteringen till det nya yrkesförsvaret, enligt Resumé. Ju fler förluster i Afghanistan, desto mer reklampengar behövs för att locka svenska ungdomar till kriget. Krigsvansinnet kostar alltmer för skatte­betalarna.

Att Sverige är i krig blir uppenbart för alltfler svenskar. Men knappast undra på att det folkliga stödet minskar när soldaterna är på fel slagfält! Helle Kleins beklagande över krigets kostnader för skattebetalarna vore relevant ifall hon beklagade sig över det verkliga krigets kostnader. Det kriget kostar åtskilliga miljarder, och inte några hundra miljoner.

Förorter i Sverige brinner och varken polis eller räddningspersonal vågar sig in för att ingripa och hjälpa. Vanligt folk vågar sig knappt ut på kvällen. Svenska kvinnor är lovliga våldtäktsobjekt för män från fjärran länder med en rutten kvinnosyn. S.k. hedersmord har blivit en allt vanligare företeelse i vårt land.
M.m
Utifrån den dystra verkligheten så hade de hundratals soldater som är stationerade i Afghanistan behövts här hemma i Sverige. Skicka de istället in i Rosengård, Tensta, Rinkeby m.m mångkulturella förortsgetton så de kan hålla ordning där.
Låt dessa soldater istället patrullera svenska gator så att svenskar kan känna sig trygga i sitt eget hemland!


Aftonbladet - vi är i krig - utan stöd

http://rakryggad.blogspot.com/2009/08/kriget-mot-sverige-fortsatter.html
http://rakryggad.blogspot.com/2009/05/med-valdtakt-som-vapen.html

lördag 14 november 2009

Bert Karlsson talar ut för Sd

Sedan tiden i Ny demokrati är Bert Karlsson en frisk fläkt i den svenska samhällsdebatten. Han drar sig inte för att säga sin åsikt i kontroversiella frågor och skiter fullständigt i vad folk tycker. Sådant beundrar jag.

I Aftonbladet debatts artikel Jag har aldrig varit främlingsfientlig går Bert Karlsson till angrepp mot förföljelsen av kritiker mot flyktingpolitiken. Han uttrycker där en hel del som är värt att kommentera.

Jag måste en gång för alla klargöra: Ny demokrati var aldrig ett främlingsfientligt parti. Inte jag och inte Ian Wachtmeister. Vi var ett parti som var missnöjda med den politik som den styrande regeringen förde och invandringsfrågan var bara en liten del. Allt som vi 1991 hade på vårt partiprogram i flyktingfrågan har i dag genomförts och mer därtill.

Antirasisterna använder sig av precis samma taktik som Sverigedemokraterna beskylls för att använda sig av. De tar misstolkade citat från kvällspressen för att hänga ut mig som främlingsfientlig och gör samtidigt citaten till sina egna sanningar, precis på samma sätt som Sverigedemokraterna sägs snedvrida verkligheten.

Likheten mellan såväl de politiska ståndpunkterna och behandlingen av Ny demokrati och Sverigedemokraterna är tydlig. Även om invandringsfrågan har en större plats hos Sd så är det samtidigt högst befogat: de negativa konsekvenserna av den misslyckade invandrings och integrationspolitiken har eskalerat och är idag av en helt annan omfattning än när Ny demokrati var på den politiska arenan.

Bert Karlsson tar på ett lysande sätt upp den omvända "rasismen" när han uttrycker:
Säger du något om invandrare och svarta är du direkt rasist, medan kineser, samer, norrmän, blondiner eller finnar får tåla allt möjligt i historieväg.

Nyligen presenterade Socialdemokraterna sitt partiprogram. ­Inte ett enda förslag på hur partiet ska lösa den felaktiga flyktingpolitiken fördes fram. Den politik som exempelvis har skapat över 100 gettoliknande områden. I början av 90-talet fanns nästan inga sådana områden i landet. Inget sades heller om alla hedersmord och den förföljelse som sker på kvinnor i olika sammanhang, ­eller om områden som drabbas av bilbränder och andra bråk. Om dagens styrande absolut vill ha bort Sverigedemokraterna från den politiska scenen så jobbar de på helt fel sätt. ? Det finns ingen som arbetar aktivt för att lösa de problem som får folk att rösta på Sverige­demokraterna, utan alla politiker tävlar i stället i om att ta mest avstånd från partiet.?

Bert uttrycker precis samma ståndpunkter som Sd. Det är sant att inget av de etablerade partierna arbetar för att lösa de problem som får folk att rösta på Sd. Därför röstar alltfler på Sd. Det borde ju egentligen inte behövas, men eftersom problemen sopas under mattan så är det tur att det finns ett parti som vågar säga som det är. Precis som Bert vågar säga som det är i dessa förbjudna frågor.

Ny demokrati försökte göra det. Och fortfarande, 18 år senare, håller debattörerna på och ältar gamla och feltolkade citat i syfte att sätta dit och jämföra Ny demokrati med Sverigedemokraterna.
Men Bert, är verkligen jämförelsen osaklig?

Missnöjet med landets politik måste upp till ytan. Och därefter behövs en helt ny inriktning i invandringsfrågor. Vi kan inte ha 100 gettoliknande områden, där sju–åtta personer lever tillsammans i en liten etta och där gangsterledare hyllas som hjältar och poliser som bovar. Det är självklart att det skapas problem när sådana områden växer sig allt större. Det handlar helt enkelt om livskvalitet, för de personer som kommer hit. Politikerna måste också vända synen på hedersrelaterade brott. Det kan inte vara rimligt att det är brottsoffren som måste gömma sig medan gärningsmännen går fria.

Så sant som det är sagt. Kunde nästan vara taget från Sverigedemokraternas partiprogram.

Den enda politiker som försökt förändra invandrarpolitiken och lyckats är Göran Johansson (S) i Göteborg. Hans projekt med att flytta flyktingar från invandrartäta områden till Norrland för att skapa bättre livskvalitet var det första steget. Fast tyvärr fick Göran inte ens gehör inom sitt eget parti för den här lösningen.

Nåja, Göran Johanssons förslag innebar inte att lösa problemen med en misslyckad politik, utan istället att sprida ut problemen och bidra till att försämra livskalitén för en större del av svenska folket.

Så sluta att förfölja folk som har en uppfattning i flyktingfrågan. För om något inte görs konkret kommer Sverigedemokraterna att få betydligt fler röster i nästa val än vad dagens styrande politiker någonsin kan ana. För tyvärr har det redan gått så långt att flyktingarna själva har börjat rösta på Sverigedemokraterna.

Bert Karlsson hycklar minst sagt en aning. Samtidigt som han utan omsvep sympatiserar med Sd så försöker han ge intryck av att det är beklagligt att Sd får allt större stöd hos folket. Ja tänk även hos flyktingar!
Kan förklaringen vara så enkel att Sd faktiskt är betydligt mer flyktingvänliga än den politiska sjuklövern som genom sin slapphänta och kravlösa inställning låter allahanda ekonomiska lycksökare, islamister och kriminella ta verkliga flyktingars plats?

Bert Karlsson skulle med sin kompetens vara en tillgång för Sverigedemokraterna. Men det kanske är bäst att han inte tar steget över. Som utomstående debattör kan han komplettera Sd genom att föra partiets talan utan att möta lika stort motstånd, och därigenom nå ut med sanningen till fler människor.

Aftonbladet - Jag har aldrig varit främligsfientlig

tisdag 10 november 2009

Till minne av Weine Berg

Med sorg nåddes jag nyligen av beskedet att Weine Berg, innehavare av bloggen Rakryggad har avlidit vid 38 års ålder efter en utdragen kamp mot cancer.

Med en sällan skådad skärpa och objektivitet framförde Weine de för etablissemanget obekväma sanningarna om det rådande systemets kapitala misslyckande och svek mot det svenska folket, och ställde makthavarna mot väggen på ett sätt som gjorde de svarslösa. Något som resulterade i att han blev belagd med de sedvanliga stämplarna högerextremist, främlingsfientlig, islamofob m.m.

Weine Berg var en man som stod på de svagas sida och led med de förtryckta. Kampen mot cancern gick förlorad, men hans livsverk har inte gått förlorat. Det finns kvar som en kraftfull inspiration för oss alla sverigevänner att fortsätta kampen för ett tryggt svenskt välfärdssamhälle och mot massinvandring, mångkultur och islamisering.
Läs mer: Fria Nyheter

lördag 19 september 2009

Enad kristen front mot SD

Inför kyrkovalet mobiliserar skiftande grupper för att motarbeta det som de menar är det största hotet i Sverige idag: Sverigedemokraterna. Det viktiga verkar inte vara att arbeta för landets bästa, utan att motarbeta det största partiet som vågar sig på det förbjudna att kritisera den förda massinvandringspolitiken och islamiseringen av vårt land. Att olika grupper och journalister på vänsterkanten gör detta är ingen förvåning. Ej heller att kyrkliga ledare för avfälliga och döda kyrkor gör det (vilka ju är vänsterdrivna).
Men jag förvånas över att även ledande personer inom radikala frikyrkosammanhang verkar vara helt köpta och hjärntvättade av mångkulturpropagandan. Man kunde faktiskt förvänta sig mer av kristna som berömmer sig av att inte leva av denna världen. Dessa brukar annars hävda den kristna trons suveränitet och överlägsenhet som den bästa grunden för ett civiliserat och välsignat land, och därmed också ställa sig emot en islamisering av landet.

TUVE SKÅNBERGS artikel Varför inte Sd i kyrkovalet? har jag redan kommenterat HÄR

ULF EKMAN, grundare och huvudpastor för Livets ord i Uppsala skriver bl.a. följande i Världen Idag:
Ett annat skäl att rösta i kyrkovalet är att Sverige­demo­kraterna använder valet för att mobilisera kristna för sin sak. Ytligt sett kan deras agenda låta kristen, men det är bedrägligt och man behöver bara skrapa lite på fernissan. Bakom varje fråga står främlingsfientligheten. Trots de faktiska svårigheter som finns genom årtionden av dålig invandrarpolitik, kan en kristen aldrig förfalla till främlingsfientlighet. Det är så tvärtemot evangeliets anda. Läser man om SD:s inställning till Svenska kyrkan, verkar det vara en trångsynt nationalism och inte den klassiska tron eller väckelsekristendomen som står i centrum. En kyrka kan och får aldrig vara nationalistisk.
Det är märkligt att SD vill återskapa ”Fädernas kyrka” och att man betonar värden som tradition, trygghet och svenskhet. Vart tog Jesus vägen? För mig framstår det som man fiskar emotionellt bland konservativa svenskar och använder en kristen retorik för att locka dem till ett främlingsfientligt program. Det blir desto allvarligare om vissa termer verkar rätta, men andan i det hela är fel. Här gäller det sannerligen att pröva andarna, inte bara rösta i vrede eller i reaktion på att andra inte verkar göra tillräckligt.
Världen idag - ta kyrkovalet på allvar

Ingen kan idag förneka att den svenska invandringspolitiken är misslyckad, och det erkänner även Ekman att den är. Trots detta anser han uppenbarligen att man är främlingsfientlig om man vill ändra på den. Frågan är då vad Ekmans alternativ är? Med tanke på Ekmans starka nationella engagemang för Israel så är det märkligt att han betraktar en svensk nationalism som främlingsfientlig. Han beklagar sig över att Jesus inte får plats i Sd:s program. I detta är det ju bara att konstatera det faktum att Sd faktiskt inte utger sig för att vara ett kristet parti, men är positiva till den kristna traditionen och de värderingar som kristendomen har berikat vårt land med. Jag har svårt att förstå hur detta kan betraktas så negativt.

STEFAN GUSTAVSSON, Generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen skriver :
För det första lever kandidaterna på Sverigedemokraternas lista upp till anklagelsen om främlingsfientlighet. På frågan om "Kyrkan och invandrarna" svarar ett flertal att "den stora mängden invandrare är ett hot mot kristendomens ställning i Sverige och att invandring därför bör begränsas". Det är ett svar som inte ges av någon enda kandidat från de övriga nomineringsgrupperna.
Samtliga kandidater från Sverigedemokraterna ser som kyrkans främsta uppgift att bevara det kristna kulturarvet eller att erbjuda tillfälle till stillhet och eftertanke. Ingen enda tycker att kyrkans viktigaste uppgift att hjälpa människor till tro på Jesus Kristus.
Stefan Gustavsson SEA

Stefan Gustavsson hävdar att Sd:s kandidater lever upp till anklagelsen om främlingsfientlighet. Hans motivering till det uttalandet är att dessa anser att en alltför stor invandring med en resulterande islamisering är ett hot mot kristendomens ställning i vårt land. Jag bara undrar: vari består det främlingsfientliga i denna åsikt??? Att ett sådant svar inte ges av någon från de andra nomineringsgrupperna är inte konstigt eftersom dessa håller sig till samma svartvita politiskt korrekta linje som Gustavsson: kritik mot invandringspolitiken är förutsättningslöst detsamma som främlingsfientlighet.
Sedan är det ju heller inte endast kristendomens hotade ställning som det finns orsak att vara orolig för. När vi varje år ska bidragsförsörja ytterligare motsvarande en medelstor stad nya ekonomiska migranter så måste dessa pengar givetvis tas någonstans ifrån, och blir då på bekostnad av andra områden som t.ex. sjukvården, äldrevården och skolan. Den kraftigt ökade kriminaliteten med den inkluderade nedmonteringen av kvinnofriden borde också vara en faktor att ta med i beräkningen innan man blint stämplar kritik mot den kravlösa massinvandringen som främlingsfientlig.

Både Ekman och Gustavsson kritiserar Sd för att sätta traditionerna före Jesus, men borde inte då deras kritik mot Kd vara ännu starkare? Tydligen är Kd bland de frikyrkliga en helig ko, som till varje pris måste hållas fast vid. Den politiska korrektheten ligger uppenbarligen som ett förblindande täcke även över många kristna, vilka otänksamt slänger ifrån sig främlingsfientlig-stämpeln mot kritiker av mångkulturen.

Sverige är på full väg att utvecklas till ett mångkulturellt, kriminellt gettosamhälle, och kristendomen med dess traditioner avvecklas samtidigt som Islam går framåt med rask takt. Utifrån denna faktiska situation borde det minst av allt vara Sverigedemokraterna som utmålas som ett hot.

Men det är klart; begrepp som trygghet och tradition, folkhem och kyrkliga skolavslutningar är tydligen något gammalt och förlegat som vi absolut inte vill ha tillbaka!

måndag 24 augusti 2009

Thailändsk flyktingström till Luleå

Flyktingdefinitionen har nu utvidgats till att även innefatta thailändska bärplockare

De senaste veckorna har hundratals thailändska bärplockare vistats ute i de norrländska skogarna. Ett flertal av dem har besökt Sverige flera gånger tidigare för att plocka bär. Normalt brukar denna aktivitet resultera i att många thailändare kan resa hem igen med ett stort ekonomiskt tillskott i kassan. Detta år har det dock inte gått så bra. För stort antal bärplockare kombinerat med den dåliga tillgången på bär samt låga priser har gjort att många i år inte alls har fått det att gå runt. De står nu istället i skuld till de thailändska bemanningsföretag som förmedlat deras resor hit.
Många har lånat pengar och en del har belånat sina hus i Thailand för att kunna plocka bär i Sverige, och har nu inte råd till att resa tillbaka hem igen.

Jag vill åka hem. Stannar jag kvar här blir jag skyldig ännu mer pengar, sade Hatsaya Khennok. Thailändarna måste betala för mat, uppehälle, hyra av bil och bensin. Hatsaya Khennok berättade att hon tillsammans med åtta andra bärplockare har färdats i bil långa sträckor för att hitta bär, utan att lyckas.


Ett hundratal thailändska bärplockare slöt i Luleå stadspark för att träffa Thailands arbetsmarknadsminister Phaithoon Keawthong som besökte Luleå i söndags.
Många hade hoppas på att ambassadören skulle hjälpa dem att ta sig hem - då vistelsen inte har blev som de hade förväntat sig. Men när de inte fick de svar som de hoppats på var de plötsligt fast i Luleå - utan pengar eller logi.
- Jag vågar inte åka tillbaka för jag vet inte vad som kommer hända då, säger Napahonkanoke Paopan som arbetat vid Björksele i Västerbotten. Han berättar om arbetspass på 21 timmar och tre timmars sömn - under en hel månad. - Ändå ligger jag back 900 kronor. Jag förlorar alltså på att arbeta här.

Frågan är vem vi nu ska skylla på? Enligt den thailändska arbetsmarknadministern ligger ansvaret ytterst på de thailändska bemanningsföretagen.

Kuriren talade med en hög tjänsteman på thailändska ambassaden, Thanavit Sinhaseni:

Vi har varit i kontakt med de tre företag i Thailand där bärplockarna är anställda. Företagen har lovat att bärplockarna ska få åka hem. Men de får inga pengar förrän de kommit hem.
Samtidigt uppmanar han bärplockarna att återvända till de läger i Västerbotten där de uppehållit sig under arbetet i Sverige. Men bärplockarna själva säger att de inte vågar återvända, i alla fall inte utan stöd. De uppger att de är rädda repressalier.

Ska vi nu börja tycka synd om dem? Från vem är de rädda för repressalier?

En del har tvingats lämna ifrån sig sina sina pass och sina flygbiljetter. De blir utnyttjade och de får inte veta hur mycket pengar de har tjänat ihop förrän de återvänt till Thailand. De lockas hit med att de ska få jättebra betalt, berättade Pitah Mantaksin från Thailändska föreningen.

När Luleås kommunalråd Karl Peterson och Yvonne Stålnacke (S) fick reda på
situationen vid 20-tiden på kvällen så aktiverade de genast krisgruppen, Posumgruppen. Han lovade då att de inte skulle behöva spendera natten i Stadsparken.
Vi ordnar med tak över huvudet, sa han.
En timme senare kom ock beskedet att de fick sova i Pontushallen. Under kvällen då Stadsparken förvandlades från oas till ett flyktingläger hade flera landsmän som bor i Luleå, Piteå och Boden hjälpt till med att ordna mat och kläder. Yvonne Stålnacke var förfärad över situationen som uppstått. Det är tragiskt hur de har blivit behandlade och att de kan uppstå en sådan här situation. Nu gäller det att hjälpa dem snabbast möjligt. Karl Petersen tänker också föra frågan vidare redan i dag. Jag kommer att skicka en skrivelse till regeringen för så här får det inte gå till.

Sverige har idag tusentals pensionärer som lever på existensminimum. Man säger att det inte finns tillräckligt med pengar till äldrevården, skolan, barnomsorgen osv. Men så fort människor från andra länder hamnar i knipa i vårt land, då finns det tydligen resurser. Då plötsligt får man inte tala om vad det kostar. Oavsett om dessa thailändare har blivit utnyttjade av oseriösa bemanningsföretag eller inte så kvarstår det faktumet att de faktiskt själva valt att komma hit. De har valt att komma hit och utnyttja den svenska allemansrätten. Att bäråtgången sedan i år var för dålig och priserna för låga kan väl knappast vara Sveriges fel? Men minsann, det sociala skyddsnätet finns då genast tillgängligt i all sin prakt.

Det fattas nu bara att bärplockarna får asyl i Sverige också, följt av sedvanligt permanent uppehållstillstånd. Ty de är ju enligt den svenska politiskt korrekta definitionen redan svenskar, eftersom "de bor och verkar i Sverige"...


Norrbottenskuriren

fredag 7 augusti 2009

Skåne har fått nog - säger nej till ankarbarn

Vad är det för fel på Skåne? frågar Aftonbladets ledare den 5 augusti.

Det handlar om en unge per kommun.
250 ensamma barn som flytt till Sverige. Som nu sitter placerade i tillfälliga boenden i Malmö, Mölndal, Sigtuna och Solna. De får ingen ordentlig skolgång, inga vuxna som de kan knyta an till. De bara väntar.Sverige har 290 kommuner, men bara 98 av dem vill ta emot ensamma flyktingbarn. Det är ovärdigt ett välmående land som Sverige.

Återigen ljuder propagandaapparaten för det mångkulturella samhället med att skuldbelägga svenska folket, i detta fall skåningarna, för deras inhumana och främlingsfientliga sinnelag.
Ja vi har ju trots allt bara världens kanske mest generösa invandringspolitik så vi borde förstås göra bättring och bli ännu mer generösa...
Och ännu mer blåögda. Att det faktiskt inte handlar om några små barn (oftast tämligen vuxna män) är ingen hemlighet, vilket ledarskribenten öppet klargör:

Nej, det handlar inte om några söta små ungar. De flesta som tagit sig ända till Sverige är killar i tonåren med allt vad det innebär. Men de kommer från länder som är i krig, som Somalia och Afghanistan. Många har svåra trauman. De borde få hjälp att snabbt komma i ordning, gå i skolan, få vård, vänner och vuxna som de kan lita på.

Vad ledarskribenten dock döljer är att många som kommer hit inte alls flyr från krig utan skickas hit som s.k. ANKARBARN. I praktiken alltså ekonomiska migranter som skickas av sina familjer för att genom anhöriginvandringen få ta hit resten av sin familj. Som i sin tur tar hit ytterligare anhöriga, och i slutändan har vi tjocka släkten här. (Denna kan sedan självfallet inte begäras skyldig att börja leva efter vår barbariska svenska kultur, utan tilldelas istället både moskéer och särrättigheter)...

Och varför i hela friden består dessa s.k. flyktingbarn bara av unga MÄN? Skicka i första hand hit flickorna och kvinnorna för det är de som verkligen behöver komma hit så att de kan bli fria från kvinnoförtrycket i deras stenålderskulturer!
ONEJ; istället skickas män som kan ta med sig den kvinnoförtryckande kulturen hit, och utöva den både på deras egna kvinnor och på våra svenska kvinnor.

Den svenska flyktingpolitiken är verkligen omänsklig. Definitionen av en flykting har idag blivit utvidgad till den grad att det snart omfattar allt annat än verkliga flyktingar.

Svaret på Aftonbladets ledare är nog därför att det faktiskt inte är Skåne det är fel på. Nej, det är den s.k. flyktingpolitiken som det är fel på.
Verkliga flyktingars plats är alltför ofta upptagen av ekonomiska lycksökare och kriminella.

Läs även Weine Bergs belysande bloggpost HÄR samt Snaphanen HÄR

Aftonbladet - Vad är det för fel på Skåne?