fredag 6 juni 2008

Svenska flaggan vajar i vinden - hur länge till?

Idag är det sveriges nationaldag. En dag som borde få svenska folket att känna stolthet och glädje. Nationaldagen som i Norge är en festdag av stora mått märks knappt av i Sverige. Av tradition så hissas svenska flaggan här och där. En helikopter flyger runt en sväng med en flagga över stan. Någon enstaka person har tagit på sig en folkdräkt. På vissa platser uppträder någon artist. Mycket mer än så är det dock inte. Nej hur kunde det vara det? Själva dagen som sådan är ju egentligen högerextrem. Svenska folket är av politikerna kuvat och indoktrinerat med att stolthet över sitt land och sin kultur är detsamma som främlingsfientlighet och högerextremism. Många betraktar idag svenska flaggan som en högerextrem symbol och skäms mer än gläds över den.

Varför har svenska flaggan i mångas ögon blivit en högerextrem symbol? Ja inte är det nazisternas fel. Nej det är politikernas fel. Vår blågula flagga med sitt kors är nämligen en symbol för det trygga folkhemmet och välfärdssamhället som bygger på den luthersk-kristna värdegrunden. Alltså motsatsen till DET NYA SVERIGE som är ett multikriminellt otryggt getto-samhälle, och som stöds av samtliga riksdagspartier.
.
Det finns också de som propagerar för ett strykande av korset från vår flagga eftersom Sverige inte längre har kristendomen som officiell religion. Det är nog bara en tidsfråga innan korset är ersatt med en skära!

onsdag 4 juni 2008

Gated community nu i Sverige - ja vad kan vi förvänta oss?


I Malmö byggs just nu Victoria Park - en företeelse som är vanlig i USA. Ett bostadsområde som är inhägnat och bevakat av vakter så att obehöriga inte ska komma in.

Intresset för "Gated community" är stort och det diskuteras att starta liknande på fler platser i landet.

Något som får kritik i Sverige: Göran Cars, professor i samhällsbyggnad vid KTH säger: "Det är ett tecken på en samhällsutveckling som är hemskt olycklig".

Jag skulle vilja uttrycka det så här: det är en konsekvens av den olyckliga samhällsutveckling som Sverige har genomgått de senaste decennierna.
Den av Socialdemokraterna under lång tid genomförda avkristningen med sin följeslagare mångkulturiseringen har skapat ett laglöst och otryggt samhälle.

De mångkulturella motståndarna till varje projekt eller idé som syftar till att skydda folket från de negativa konsekvenserna av den mångkulturella politiken, vare sig det handlar om friskolor eller som nu i detta fall - "Gated community", kommer då med samma schablonargument: " det skapar klyftor mellan människor".

Det är inte bara så att vi i Sverige inte ska få hysa åsikten att en alltför generös och kravlös invandring kan skapa problem i samhället. Vi ska heller inte få skydda oss från de uppenbara konsekvenserna av den!

Samma argument används nu också mot Victoria Park som brukar användas mot kristna friskolor: att det stänger ute människor från omvärlden. Ja den omvärld vi nu lever i finns det ju verkligen anledning att avskärma oss från.

Trygghet, ordning och frid. Allt detta är något vi idag enligt de politiskt korrekta makthavarna inte ska ha rätt till. Vi ska vara tvungna att leva i ett otryggt gettosamhälle där vi inte kan sova tryggt på natten.

Den som inte lever i en mångkulturförskönande drömvärld utan är en realist som har ögon att se med kan dock förstå att Victoria Park är en högst logisk konsekvens av att vi faktiskt har fått ett otryggare samhälle. Lösningen på det problemet är givetvis inte att fortsätta med samma politik som har skapat det samhället. Att förhindra att människor vill skydda sig från detta samhälle löser heller inte problemet.

Stoppa inte konsekvenserna av en olycklig samhällsutveckling. Stoppa den olyckliga samhällsutvecklingen så slipper vi konsekvenserna! Till exempel Gated communities.

Expressen