lördag 5 december 2009

Kristen Nationalistisk Blogg lägger ner

Efter drygt två år av bloggande utifrån en vanlig enkel "svenssons" perspektiv vill jag lägga ned det aktiva bloggandet i denna form. Andra uppdrag ligger framför mig och jag känner att jag inte helhjärtat kan engagera mig i denna blogg längre.
Åt denna lilla skara sympatisörer jag har vill jag framföra ett hjärtligt TACK för ert stöd och uppmuntran! Ni är GULD värda, och jag vet att vi kommer att ses och höras framöver.

Med en tidig önskan om en GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 2010.

Med bästa nationella hälsningar, Greger Rutgerson

tisdag 24 november 2009

Skicka soldaterna dit de behövs

Numera står det klart för alla att Sverige är i krig och inte på nån oskyldig fredsbevarande insats i Afghanistan skriver Helle Klein i dagens Ledare i Aftonbladet. Hon reagerar mot det vansinne där svenska soldater offras i ett krig för vilket det folkliga stödet minskar.

Samtidigt som Försvarsmakten presenterar sitt ”hemkomstpaket” avslöjar tidningen Resumé att ÖB ansökt om mer pengar för reklamkampanjer. Totalt behöver Försvarsmakten 307 miljoner kronor nästa år för att klara rekryteringen till det nya yrkesförsvaret, enligt Resumé. Ju fler förluster i Afghanistan, desto mer reklampengar behövs för att locka svenska ungdomar till kriget. Krigsvansinnet kostar alltmer för skatte­betalarna.

Att Sverige är i krig blir uppenbart för alltfler svenskar. Men knappast undra på att det folkliga stödet minskar när soldaterna är på fel slagfält! Helle Kleins beklagande över krigets kostnader för skattebetalarna vore relevant ifall hon beklagade sig över det verkliga krigets kostnader. Det kriget kostar åtskilliga miljarder, och inte några hundra miljoner.

Förorter i Sverige brinner och varken polis eller räddningspersonal vågar sig in för att ingripa och hjälpa. Vanligt folk vågar sig knappt ut på kvällen. Svenska kvinnor är lovliga våldtäktsobjekt för män från fjärran länder med en rutten kvinnosyn. S.k. hedersmord har blivit en allt vanligare företeelse i vårt land.
M.m
Utifrån den dystra verkligheten så hade de hundratals soldater som är stationerade i Afghanistan behövts här hemma i Sverige. Skicka de istället in i Rosengård, Tensta, Rinkeby m.m mångkulturella förortsgetton så de kan hålla ordning där.
Låt dessa soldater istället patrullera svenska gator så att svenskar kan känna sig trygga i sitt eget hemland!


Aftonbladet - vi är i krig - utan stöd

http://rakryggad.blogspot.com/2009/08/kriget-mot-sverige-fortsatter.html
http://rakryggad.blogspot.com/2009/05/med-valdtakt-som-vapen.html

lördag 14 november 2009

Bert Karlsson talar ut för Sd

Sedan tiden i Ny demokrati är Bert Karlsson en frisk fläkt i den svenska samhällsdebatten. Han drar sig inte för att säga sin åsikt i kontroversiella frågor och skiter fullständigt i vad folk tycker. Sådant beundrar jag.

I Aftonbladet debatts artikel Jag har aldrig varit främlingsfientlig går Bert Karlsson till angrepp mot förföljelsen av kritiker mot flyktingpolitiken. Han uttrycker där en hel del som är värt att kommentera.

Jag måste en gång för alla klargöra: Ny demokrati var aldrig ett främlingsfientligt parti. Inte jag och inte Ian Wachtmeister. Vi var ett parti som var missnöjda med den politik som den styrande regeringen förde och invandringsfrågan var bara en liten del. Allt som vi 1991 hade på vårt partiprogram i flyktingfrågan har i dag genomförts och mer därtill.

Antirasisterna använder sig av precis samma taktik som Sverigedemokraterna beskylls för att använda sig av. De tar misstolkade citat från kvällspressen för att hänga ut mig som främlingsfientlig och gör samtidigt citaten till sina egna sanningar, precis på samma sätt som Sverigedemokraterna sägs snedvrida verkligheten.

Likheten mellan såväl de politiska ståndpunkterna och behandlingen av Ny demokrati och Sverigedemokraterna är tydlig. Även om invandringsfrågan har en större plats hos Sd så är det samtidigt högst befogat: de negativa konsekvenserna av den misslyckade invandrings och integrationspolitiken har eskalerat och är idag av en helt annan omfattning än när Ny demokrati var på den politiska arenan.

Bert Karlsson tar på ett lysande sätt upp den omvända "rasismen" när han uttrycker:
Säger du något om invandrare och svarta är du direkt rasist, medan kineser, samer, norrmän, blondiner eller finnar får tåla allt möjligt i historieväg.

Nyligen presenterade Socialdemokraterna sitt partiprogram. ­Inte ett enda förslag på hur partiet ska lösa den felaktiga flyktingpolitiken fördes fram. Den politik som exempelvis har skapat över 100 gettoliknande områden. I början av 90-talet fanns nästan inga sådana områden i landet. Inget sades heller om alla hedersmord och den förföljelse som sker på kvinnor i olika sammanhang, ­eller om områden som drabbas av bilbränder och andra bråk. Om dagens styrande absolut vill ha bort Sverigedemokraterna från den politiska scenen så jobbar de på helt fel sätt. ? Det finns ingen som arbetar aktivt för att lösa de problem som får folk att rösta på Sverige­demokraterna, utan alla politiker tävlar i stället i om att ta mest avstånd från partiet.?

Bert uttrycker precis samma ståndpunkter som Sd. Det är sant att inget av de etablerade partierna arbetar för att lösa de problem som får folk att rösta på Sd. Därför röstar alltfler på Sd. Det borde ju egentligen inte behövas, men eftersom problemen sopas under mattan så är det tur att det finns ett parti som vågar säga som det är. Precis som Bert vågar säga som det är i dessa förbjudna frågor.

Ny demokrati försökte göra det. Och fortfarande, 18 år senare, håller debattörerna på och ältar gamla och feltolkade citat i syfte att sätta dit och jämföra Ny demokrati med Sverigedemokraterna.
Men Bert, är verkligen jämförelsen osaklig?

Missnöjet med landets politik måste upp till ytan. Och därefter behövs en helt ny inriktning i invandringsfrågor. Vi kan inte ha 100 gettoliknande områden, där sju–åtta personer lever tillsammans i en liten etta och där gangsterledare hyllas som hjältar och poliser som bovar. Det är självklart att det skapas problem när sådana områden växer sig allt större. Det handlar helt enkelt om livskvalitet, för de personer som kommer hit. Politikerna måste också vända synen på hedersrelaterade brott. Det kan inte vara rimligt att det är brottsoffren som måste gömma sig medan gärningsmännen går fria.

Så sant som det är sagt. Kunde nästan vara taget från Sverigedemokraternas partiprogram.

Den enda politiker som försökt förändra invandrarpolitiken och lyckats är Göran Johansson (S) i Göteborg. Hans projekt med att flytta flyktingar från invandrartäta områden till Norrland för att skapa bättre livskvalitet var det första steget. Fast tyvärr fick Göran inte ens gehör inom sitt eget parti för den här lösningen.

Nåja, Göran Johanssons förslag innebar inte att lösa problemen med en misslyckad politik, utan istället att sprida ut problemen och bidra till att försämra livskalitén för en större del av svenska folket.

Så sluta att förfölja folk som har en uppfattning i flyktingfrågan. För om något inte görs konkret kommer Sverigedemokraterna att få betydligt fler röster i nästa val än vad dagens styrande politiker någonsin kan ana. För tyvärr har det redan gått så långt att flyktingarna själva har börjat rösta på Sverigedemokraterna.

Bert Karlsson hycklar minst sagt en aning. Samtidigt som han utan omsvep sympatiserar med Sd så försöker han ge intryck av att det är beklagligt att Sd får allt större stöd hos folket. Ja tänk även hos flyktingar!
Kan förklaringen vara så enkel att Sd faktiskt är betydligt mer flyktingvänliga än den politiska sjuklövern som genom sin slapphänta och kravlösa inställning låter allahanda ekonomiska lycksökare, islamister och kriminella ta verkliga flyktingars plats?

Bert Karlsson skulle med sin kompetens vara en tillgång för Sverigedemokraterna. Men det kanske är bäst att han inte tar steget över. Som utomstående debattör kan han komplettera Sd genom att föra partiets talan utan att möta lika stort motstånd, och därigenom nå ut med sanningen till fler människor.

Aftonbladet - Jag har aldrig varit främligsfientlig

tisdag 10 november 2009

Till minne av Weine Berg

Med sorg nåddes jag nyligen av beskedet att Weine Berg, innehavare av bloggen Rakryggad har avlidit vid 38 års ålder efter en utdragen kamp mot cancer.

Med en sällan skådad skärpa och objektivitet framförde Weine de för etablissemanget obekväma sanningarna om det rådande systemets kapitala misslyckande och svek mot det svenska folket, och ställde makthavarna mot väggen på ett sätt som gjorde de svarslösa. Något som resulterade i att han blev belagd med de sedvanliga stämplarna högerextremist, främlingsfientlig, islamofob m.m.

Weine Berg var en man som stod på de svagas sida och led med de förtryckta. Kampen mot cancern gick förlorad, men hans livsverk har inte gått förlorat. Det finns kvar som en kraftfull inspiration för oss alla sverigevänner att fortsätta kampen för ett tryggt svenskt välfärdssamhälle och mot massinvandring, mångkultur och islamisering.
Läs mer: Fria Nyheter

lördag 19 september 2009

Enad kristen front mot SD

Inför kyrkovalet mobiliserar skiftande grupper för att motarbeta det som de menar är det största hotet i Sverige idag: Sverigedemokraterna. Det viktiga verkar inte vara att arbeta för landets bästa, utan att motarbeta det största partiet som vågar sig på det förbjudna att kritisera den förda massinvandringspolitiken och islamiseringen av vårt land. Att olika grupper och journalister på vänsterkanten gör detta är ingen förvåning. Ej heller att kyrkliga ledare för avfälliga och döda kyrkor gör det (vilka ju är vänsterdrivna).
Men jag förvånas över att även ledande personer inom radikala frikyrkosammanhang verkar vara helt köpta och hjärntvättade av mångkulturpropagandan. Man kunde faktiskt förvänta sig mer av kristna som berömmer sig av att inte leva av denna världen. Dessa brukar annars hävda den kristna trons suveränitet och överlägsenhet som den bästa grunden för ett civiliserat och välsignat land, och därmed också ställa sig emot en islamisering av landet.

TUVE SKÅNBERGS artikel Varför inte Sd i kyrkovalet? har jag redan kommenterat HÄR

ULF EKMAN, grundare och huvudpastor för Livets ord i Uppsala skriver bl.a. följande i Världen Idag:
Ett annat skäl att rösta i kyrkovalet är att Sverige­demo­kraterna använder valet för att mobilisera kristna för sin sak. Ytligt sett kan deras agenda låta kristen, men det är bedrägligt och man behöver bara skrapa lite på fernissan. Bakom varje fråga står främlingsfientligheten. Trots de faktiska svårigheter som finns genom årtionden av dålig invandrarpolitik, kan en kristen aldrig förfalla till främlingsfientlighet. Det är så tvärtemot evangeliets anda. Läser man om SD:s inställning till Svenska kyrkan, verkar det vara en trångsynt nationalism och inte den klassiska tron eller väckelsekristendomen som står i centrum. En kyrka kan och får aldrig vara nationalistisk.
Det är märkligt att SD vill återskapa ”Fädernas kyrka” och att man betonar värden som tradition, trygghet och svenskhet. Vart tog Jesus vägen? För mig framstår det som man fiskar emotionellt bland konservativa svenskar och använder en kristen retorik för att locka dem till ett främlingsfientligt program. Det blir desto allvarligare om vissa termer verkar rätta, men andan i det hela är fel. Här gäller det sannerligen att pröva andarna, inte bara rösta i vrede eller i reaktion på att andra inte verkar göra tillräckligt.
Världen idag - ta kyrkovalet på allvar

Ingen kan idag förneka att den svenska invandringspolitiken är misslyckad, och det erkänner även Ekman att den är. Trots detta anser han uppenbarligen att man är främlingsfientlig om man vill ändra på den. Frågan är då vad Ekmans alternativ är? Med tanke på Ekmans starka nationella engagemang för Israel så är det märkligt att han betraktar en svensk nationalism som främlingsfientlig. Han beklagar sig över att Jesus inte får plats i Sd:s program. I detta är det ju bara att konstatera det faktum att Sd faktiskt inte utger sig för att vara ett kristet parti, men är positiva till den kristna traditionen och de värderingar som kristendomen har berikat vårt land med. Jag har svårt att förstå hur detta kan betraktas så negativt.

STEFAN GUSTAVSSON, Generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen skriver :
För det första lever kandidaterna på Sverigedemokraternas lista upp till anklagelsen om främlingsfientlighet. På frågan om "Kyrkan och invandrarna" svarar ett flertal att "den stora mängden invandrare är ett hot mot kristendomens ställning i Sverige och att invandring därför bör begränsas". Det är ett svar som inte ges av någon enda kandidat från de övriga nomineringsgrupperna.
Samtliga kandidater från Sverigedemokraterna ser som kyrkans främsta uppgift att bevara det kristna kulturarvet eller att erbjuda tillfälle till stillhet och eftertanke. Ingen enda tycker att kyrkans viktigaste uppgift att hjälpa människor till tro på Jesus Kristus.
Stefan Gustavsson SEA

Stefan Gustavsson hävdar att Sd:s kandidater lever upp till anklagelsen om främlingsfientlighet. Hans motivering till det uttalandet är att dessa anser att en alltför stor invandring med en resulterande islamisering är ett hot mot kristendomens ställning i vårt land. Jag bara undrar: vari består det främlingsfientliga i denna åsikt??? Att ett sådant svar inte ges av någon från de andra nomineringsgrupperna är inte konstigt eftersom dessa håller sig till samma svartvita politiskt korrekta linje som Gustavsson: kritik mot invandringspolitiken är förutsättningslöst detsamma som främlingsfientlighet.
Sedan är det ju heller inte endast kristendomens hotade ställning som det finns orsak att vara orolig för. När vi varje år ska bidragsförsörja ytterligare motsvarande en medelstor stad nya ekonomiska migranter så måste dessa pengar givetvis tas någonstans ifrån, och blir då på bekostnad av andra områden som t.ex. sjukvården, äldrevården och skolan. Den kraftigt ökade kriminaliteten med den inkluderade nedmonteringen av kvinnofriden borde också vara en faktor att ta med i beräkningen innan man blint stämplar kritik mot den kravlösa massinvandringen som främlingsfientlig.

Både Ekman och Gustavsson kritiserar Sd för att sätta traditionerna före Jesus, men borde inte då deras kritik mot Kd vara ännu starkare? Tydligen är Kd bland de frikyrkliga en helig ko, som till varje pris måste hållas fast vid. Den politiska korrektheten ligger uppenbarligen som ett förblindande täcke även över många kristna, vilka otänksamt slänger ifrån sig främlingsfientlig-stämpeln mot kritiker av mångkulturen.

Sverige är på full väg att utvecklas till ett mångkulturellt, kriminellt gettosamhälle, och kristendomen med dess traditioner avvecklas samtidigt som Islam går framåt med rask takt. Utifrån denna faktiska situation borde det minst av allt vara Sverigedemokraterna som utmålas som ett hot.

Men det är klart; begrepp som trygghet och tradition, folkhem och kyrkliga skolavslutningar är tydligen något gammalt och förlegat som vi absolut inte vill ha tillbaka!

måndag 24 augusti 2009

Thailändsk flyktingström till Luleå

Flyktingdefinitionen har nu utvidgats till att även innefatta thailändska bärplockare

De senaste veckorna har hundratals thailändska bärplockare vistats ute i de norrländska skogarna. Ett flertal av dem har besökt Sverige flera gånger tidigare för att plocka bär. Normalt brukar denna aktivitet resultera i att många thailändare kan resa hem igen med ett stort ekonomiskt tillskott i kassan. Detta år har det dock inte gått så bra. För stort antal bärplockare kombinerat med den dåliga tillgången på bär samt låga priser har gjort att många i år inte alls har fått det att gå runt. De står nu istället i skuld till de thailändska bemanningsföretag som förmedlat deras resor hit.
Många har lånat pengar och en del har belånat sina hus i Thailand för att kunna plocka bär i Sverige, och har nu inte råd till att resa tillbaka hem igen.

Jag vill åka hem. Stannar jag kvar här blir jag skyldig ännu mer pengar, sade Hatsaya Khennok. Thailändarna måste betala för mat, uppehälle, hyra av bil och bensin. Hatsaya Khennok berättade att hon tillsammans med åtta andra bärplockare har färdats i bil långa sträckor för att hitta bär, utan att lyckas.


Ett hundratal thailändska bärplockare slöt i Luleå stadspark för att träffa Thailands arbetsmarknadsminister Phaithoon Keawthong som besökte Luleå i söndags.
Många hade hoppas på att ambassadören skulle hjälpa dem att ta sig hem - då vistelsen inte har blev som de hade förväntat sig. Men när de inte fick de svar som de hoppats på var de plötsligt fast i Luleå - utan pengar eller logi.
- Jag vågar inte åka tillbaka för jag vet inte vad som kommer hända då, säger Napahonkanoke Paopan som arbetat vid Björksele i Västerbotten. Han berättar om arbetspass på 21 timmar och tre timmars sömn - under en hel månad. - Ändå ligger jag back 900 kronor. Jag förlorar alltså på att arbeta här.

Frågan är vem vi nu ska skylla på? Enligt den thailändska arbetsmarknadministern ligger ansvaret ytterst på de thailändska bemanningsföretagen.

Kuriren talade med en hög tjänsteman på thailändska ambassaden, Thanavit Sinhaseni:

Vi har varit i kontakt med de tre företag i Thailand där bärplockarna är anställda. Företagen har lovat att bärplockarna ska få åka hem. Men de får inga pengar förrän de kommit hem.
Samtidigt uppmanar han bärplockarna att återvända till de läger i Västerbotten där de uppehållit sig under arbetet i Sverige. Men bärplockarna själva säger att de inte vågar återvända, i alla fall inte utan stöd. De uppger att de är rädda repressalier.

Ska vi nu börja tycka synd om dem? Från vem är de rädda för repressalier?

En del har tvingats lämna ifrån sig sina sina pass och sina flygbiljetter. De blir utnyttjade och de får inte veta hur mycket pengar de har tjänat ihop förrän de återvänt till Thailand. De lockas hit med att de ska få jättebra betalt, berättade Pitah Mantaksin från Thailändska föreningen.

När Luleås kommunalråd Karl Peterson och Yvonne Stålnacke (S) fick reda på
situationen vid 20-tiden på kvällen så aktiverade de genast krisgruppen, Posumgruppen. Han lovade då att de inte skulle behöva spendera natten i Stadsparken.
Vi ordnar med tak över huvudet, sa han.
En timme senare kom ock beskedet att de fick sova i Pontushallen. Under kvällen då Stadsparken förvandlades från oas till ett flyktingläger hade flera landsmän som bor i Luleå, Piteå och Boden hjälpt till med att ordna mat och kläder. Yvonne Stålnacke var förfärad över situationen som uppstått. Det är tragiskt hur de har blivit behandlade och att de kan uppstå en sådan här situation. Nu gäller det att hjälpa dem snabbast möjligt. Karl Petersen tänker också föra frågan vidare redan i dag. Jag kommer att skicka en skrivelse till regeringen för så här får det inte gå till.

Sverige har idag tusentals pensionärer som lever på existensminimum. Man säger att det inte finns tillräckligt med pengar till äldrevården, skolan, barnomsorgen osv. Men så fort människor från andra länder hamnar i knipa i vårt land, då finns det tydligen resurser. Då plötsligt får man inte tala om vad det kostar. Oavsett om dessa thailändare har blivit utnyttjade av oseriösa bemanningsföretag eller inte så kvarstår det faktumet att de faktiskt själva valt att komma hit. De har valt att komma hit och utnyttja den svenska allemansrätten. Att bäråtgången sedan i år var för dålig och priserna för låga kan väl knappast vara Sveriges fel? Men minsann, det sociala skyddsnätet finns då genast tillgängligt i all sin prakt.

Det fattas nu bara att bärplockarna får asyl i Sverige också, följt av sedvanligt permanent uppehållstillstånd. Ty de är ju enligt den svenska politiskt korrekta definitionen redan svenskar, eftersom "de bor och verkar i Sverige"...


Norrbottenskuriren

fredag 7 augusti 2009

Skåne har fått nog - säger nej till ankarbarn

Vad är det för fel på Skåne? frågar Aftonbladets ledare den 5 augusti.

Det handlar om en unge per kommun.
250 ensamma barn som flytt till Sverige. Som nu sitter placerade i tillfälliga boenden i Malmö, Mölndal, Sigtuna och Solna. De får ingen ordentlig skolgång, inga vuxna som de kan knyta an till. De bara väntar.Sverige har 290 kommuner, men bara 98 av dem vill ta emot ensamma flyktingbarn. Det är ovärdigt ett välmående land som Sverige.

Återigen ljuder propagandaapparaten för det mångkulturella samhället med att skuldbelägga svenska folket, i detta fall skåningarna, för deras inhumana och främlingsfientliga sinnelag.
Ja vi har ju trots allt bara världens kanske mest generösa invandringspolitik så vi borde förstås göra bättring och bli ännu mer generösa...
Och ännu mer blåögda. Att det faktiskt inte handlar om några små barn (oftast tämligen vuxna män) är ingen hemlighet, vilket ledarskribenten öppet klargör:

Nej, det handlar inte om några söta små ungar. De flesta som tagit sig ända till Sverige är killar i tonåren med allt vad det innebär. Men de kommer från länder som är i krig, som Somalia och Afghanistan. Många har svåra trauman. De borde få hjälp att snabbt komma i ordning, gå i skolan, få vård, vänner och vuxna som de kan lita på.

Vad ledarskribenten dock döljer är att många som kommer hit inte alls flyr från krig utan skickas hit som s.k. ANKARBARN. I praktiken alltså ekonomiska migranter som skickas av sina familjer för att genom anhöriginvandringen få ta hit resten av sin familj. Som i sin tur tar hit ytterligare anhöriga, och i slutändan har vi tjocka släkten här. (Denna kan sedan självfallet inte begäras skyldig att börja leva efter vår barbariska svenska kultur, utan tilldelas istället både moskéer och särrättigheter)...

Och varför i hela friden består dessa s.k. flyktingbarn bara av unga MÄN? Skicka i första hand hit flickorna och kvinnorna för det är de som verkligen behöver komma hit så att de kan bli fria från kvinnoförtrycket i deras stenålderskulturer!
ONEJ; istället skickas män som kan ta med sig den kvinnoförtryckande kulturen hit, och utöva den både på deras egna kvinnor och på våra svenska kvinnor.

Den svenska flyktingpolitiken är verkligen omänsklig. Definitionen av en flykting har idag blivit utvidgad till den grad att det snart omfattar allt annat än verkliga flyktingar.

Svaret på Aftonbladets ledare är nog därför att det faktiskt inte är Skåne det är fel på. Nej, det är den s.k. flyktingpolitiken som det är fel på.
Verkliga flyktingars plats är alltför ofta upptagen av ekonomiska lycksökare och kriminella.

Läs även Weine Bergs belysande bloggpost HÄR samt Snaphanen HÄR

Aftonbladet - Vad är det för fel på Skåne?

tisdag 21 juli 2009

Islam och mångkulturen

Varje land och rike byggs upp av en huvudsaklig värdegrund. Om denna raseras så kommer den oundvikliga konsekvensen bli att denna ersätts av en annan.
Den sedan flera decennier pågående avkristningen av Sverige i kombination med mångkulturiseringen och massinvandringen av muslimer har öppnat upp för en islamisering av vårt land. Inom ett halvt sekel kommer majoriteten av Sveriges befolkning bestå av muslimer i huvudsak från arabländerna och mellanöstern. Med andra ord av folkgrupper som till skillnad mot de styrande politikerna och vänsterextrema anhangen inte alls tycker om mångkultur. Läs här

Mångkulturen är inte i Sverige för att stanna. När Islam tar över är mångkulturens tid förbi.

tisdag 23 juni 2009

Tuve Skånberg blandar ihop korten

Tuve Skånberg, direktor för Claphaminstitutet, uttrycker i tidningen Världen idag 22/6 sin syn på varför han anser att kristna väljare bör avstå från att rösta på Sverigedemokraterna. Han börjar med att konstatera att Sd:s politik i väsentliga delar samstämmer med de konservativa och moraliska värderingar som de gamla Moderaterna och KDS stod för. Sedan förklarar han vari det moraliska problemet med sympatier till Sd skulle vara för en kristen:

Det allt överskuggande problemet med SD för kristna väljare är partiets främlingsfientlighet
, dessutom partiets huvudbudskap. Man vill sänka antalet asylansökanden som beviljas uppehållstillstånd till ett minimum. Genom en kombinerad återvandrings- och assimileringspolitik vill SD motverka förändringar av den svenska ”befolkningssammansättningen”; medborgarskap ska också, enligt den så kallade nationalitetsprincipen, vara ett ”privilegium avsett för svenskar”. Man vill helt enkelt bevara Sverige svenskt, för att använda en äldre slogan. Begreppet ”svensk” säger sig partiet bygga på kultur och inte etnicitet, vad man kallar kulturell nationalism
.


Det Skånberg inte förklarar är på vilket sätt det skulle vara främlingsfientligt att vilja hjälpa verkliga flyktingar istället för att kravlöst ta emot massor av människor utan skyddsbehov.


Sverigedemokraterna vänder sig mot det omfattande asylmissbruk som har pågått under lång tid, och som har gjort att vårt land har blivit en fristad för bl.a. ekonomiska lycksökare, våldtäckare, internationella terrorister och islamister.
Genom den kravlösa massinvandringen (som förra året översteg 100000 människor) har vi i Sverige fått företeelser som var helt okända för bara 20 år sedan: rasistiska gängrån mot svenskar, fallande balkongflickor, gruppvåldtäkter (nästan uteslutande av utländska förövare mot svenska kvinnor), bussbolag drar in vissa linjer till stadsdelar på grund av stenkastning och sabotage, och senast i Malmö där polisen ger upp en stadsdel på grund av att det är för farligt att verka där. När det gäller grövre brott så är utlänningar i majoritet i vårt land. Med mycket mer.

Har verkligen allt detta frångått Skånbergs vetskap? Han förklarar i alla fall inte på vilket sätt det skulle vara främlingsfientligt eller okristligt att reagera mot denna verklighet som vi varje dag läser om i tidningarna.
Skånberg försvarar istället mångkulturen genom att citera bibeln:

Nu vill förvisso inget
svenskt parti öppna Sverige för fri invandring från hela världen. Det är SD:s attityd till främlingen som inte går att förena med ett kristet synsätt. Bibeln är tydlig: ”När en främling bor hos er i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Främlingen som bor hos er skall räknas som en infödd bland er, du skall älska honom som dig själv. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land.” Tredje Moseboken 19:33. ”Nu är ingen längre jude eller grek” säger Paulus i Galaterbrevet 3:28. Jesus visade samma kärlek mot en kananeisk kvinna från Tyros, en romersk officer i Kafarnaum, en samarisk kvinna vid Sykars brunn. Jesus själv var flykting i Egypten. Då kan inte kristna väljare stödja främlingsfientlighet.

Att Sverige inte har fri invandring må vara sant. Alla beviljas inte asyl och medborgarskap. Detta tillintetgör inte det faktum att den svenska invandringspolitiken ändå är alltför både generös och kravlös och innebär en stor belastning på vårt välfärdssystem. Pengar som idag går till att försörja massor av nya utlänningar och betala ökade rättskostnader skulle istället kunnat gå till skolan, vården och ge våra äldre en skälig pension!


Skånberg måste vara blygsamt insatt i Sd:s politik och värderingar. Att Sd skulle driva en linje som innebär att förtrycka främlingar är helt grundlöst. Är det förtryck av främlingar att ställa samma krav på dem som man ställer på sina egna? Är det förtryck av alla främlingar att inte kravlöst bevilja dem asyl och svenskt medborgarskap?
Tusentals arbetslösa och pensionärer lever under existensminimum medan utlänningar som aldrig bidragit till vår välfärd får dryga bidrag. Genom ÄFS (Äldreförsörjningsstödet) kan äldre invandrare som aldrig betalt ett öre i skatt få över 11000kr/månad skattefritt. Hur många vanliga svenska pensionärer får en sådan pension?
Det är alltså högst uppenbart att Sverige faktiskt redan är så överflödande generöst och kärleksfullt mot främlingar att hälften vore nog utan att fördenskull innebära en närhet till s.k. främlingsfientlighet.

Skånberg blandar ihop korten genom att citera Galaterbrevet som talar om förhållandet i den kristna församlingen. Att ta detta skriftställe ut ur sitt sammanhang för att försvara bildandet av ett mångkulturellt samhälle på bekostnad av vår välfärd, trygghet och nationella identitet är direkt felaktigt. Exemplet från GT är knappast heller relevant till den rådande situationen i dagens Sverige eller Europa, och kan ej heller lösryckt ge stöd för den massinvandring och islamisering som bedrivs idag.


Min personliga åsikt är alltså att Tuve Skånbergs argument för att som kristen bojkotta Sd inte håller.


Världen idag Claphaminstitutet

fredag 19 juni 2009

Den högerextrema svenskheten

Aftonbladet publicerar idag en artikel om hur man kan fira en högerextrem midsommar genom att bejaka den svenska traditionen. Detta genom att konsultera vad de menar är de främsta experterna på området, nämligen Sverigedemokraterna. Även om artikeln självfallet är utformad i en förlöjligande ton så visar den ändå tydligt den grundläggande orsaken till att tidningen betraktar ett parti som Sverigedemokraterna som högerextremt. Svenskhet är enligt Aftonbladet nämligen i sig högerextremism, och svenska traditioner är högerextrema yttringar.

I dagens Sverige där snart den enda tillåtna stoltheten över vårt land består i införandet av mångkulturen och den kravlösa massinvandringen så är frågan om inte mångkulturens förespråkare på allvar borde bli konsekventa och bojkotta de svenska traditionerna helt.
Varför inte då stryka midsommar från almanackan och ersätta den med någon orientalisk tradition istället? Varför låtsas bejaka svenska traditioner om man egentligen föraktar dem? Varför ge sken av att vara stolt över ett land som man i själva verket vill utrota?

En sak är säker, och det är att varje sådant angrepp och hån mot den svenska kulturen och identiteten resulterar i att alltfler svenskar kommer att ogilla situationen av att känna sig som någon form av högerextremister för att de älskar sitt land och motsätter sig att det omvandlas till oigenkännlighet. Ju mer man kränker folksjälen desto större stöd kommer nationella partier få.


Aftonbladet - Fira en (höger) extrem midsommar

torsdag 18 juni 2009

Barbarisk töntig midsommar tillönskas alla!

Ja så hade det väl låtit om partiledarna för de två största partierna och tillika landsförrädarna Muhammed Reinfeldt och Mona Sahalalin gemensamt hade tillönskat det svenska folket en trevlig midsommar utifrån deras egentliga åsikt om denna en av vår förkastliga svenskhets traditioner.

Kristen Nationalistisk Blogg vill dock tillönska alla en trevlig midsommar på allvar. Midsommar är inte töntigt. Svenskhet är inte barbariskt. Bara så ni vet!

Leve Sverige! Må mångkulturen dö!

Amen!

söndag 14 juni 2009

Nationaldemokraterna och Astrid Lindgren

En stor mängd dags och kvällstidningar har i dagarna uppmärksammat att Nationaldemokraterna säljer Astrid Lindgrens böcker i sin webshop. Kritiken är hård från Astrid Lindgrens ättlingar som vill påstå att ND är ett odemokratiskt parti som står så långt från det som Astrid Lindgren stod för som det går att komma:
Sydsvenskan Aftonbladet Expressen Svd Unt Gp Dt 24nyheter Allehanda Norran NSD DAGEN DAGEN2 Metro

Vi tar avstånd från allt ND står för, säger barnbarnet Annika Lindgren till Metro.
Frågan är om Astrid Lindgren tog avstånd från allt som ND står för?
Tja, läser man hennes böcker så är det nog inte så säkert.

Annika Lindgren säger också bl.a: Det här är så dumt. De måste vara fullständigt okunniga om vad Astrid Lindgren under hela sitt liv tagit ställning för.

Det finns här anledning att fråga sig om Astrid Lindgrens barnbarn överhuvudtaget har tagit reda på vad ND står för? Något som ND:s partisekreterare Vavra Suk ifrågasätter:

Det är klart att det är ett dilemma för oss, när vi genom vår försäljning låter en mångkulturförespråkare profitera på vår försäljning. Annika Lindgren på Saltkråkan AB menar att hon tar avstånd från allt vi står för. Nu tror jag inte att hon är en våldsförespråkande, antidemokratisk, familjeförstörande och djurplågande imperialist, även om det är konsekvensen av hennes uttalande, men det är illa nog att hon säger till Metro att hon är ”förtvivlad över att böckerna exponeras” tillsammans med Sverigevänliga flygblad och islamkritiska affischer.


Läs hela Vavra Suks artikel där han dementerar påståendena och
på ett utförligt och sakligt sätt förklarar hur det ligger till:
Vavra suk - Nationaldemokraterna och Astrid Lindgren

torsdag 4 juni 2009

Om det diskriminerande Europa

Aftonbladets ledarskribent Åsa Petersen tar i dagens ledarkrönika upp problemet med den brist på respekt för människovärdet som hon menar att den Europeiska Unionen fortfarande har.
Hela 55 procent av EU:s immigranter och minoritetsbefolkningar upplever att etnisk diskriminering är utbredd i deras land, visar en undersökning från EU:s byrå för grundläggande rättigheter. 37 procent har själva upplevt diskriminering det senaste året. 12 procent har blivit utsatta för rasistiska brott. 80 procent av dem brydde sig inte om att anmäla händelsen till polisen. Få tror att polisen skulle göra något.

I detta citerar hon också chefen för EU-byrån Morten Kjaerum:
Undersökningen avslöjar hur stort mörkertalet är när det gäller rasistiska brott och diskriminering. De officiella siffrorna är bara toppen på isberget.” Värst diskriminerade blir EU:s 12 miljoner romer. Varannan rom har blivit utsatt för rasist-iska brott det senaste året. Även nordafrikaner och afrikaner från söder om Sahara diskrimineras i hög grad.

När man läser dessa synpunkter så känner man igen den gängse tongången från den svenska samhällsdebatten. Samma ensidiga betoning på hur invandrare och minoritetsgrupper utmålas som offer för värdlandets rasistiska och diskriminerande majoritetsbefolkning.
Att dessa immigranter och minoriteter i många fall inte är det minsta intresserade av att anpassa sig till värdlandet och bete sig på ett civiliserat sätt är inte politiskt korrekt att påpeka, och bortses därför helt från. Ej heller att en betydande del av de s.k. rasistbrotten är motreaktioner mot dessas brott mot värdlandets befolkning.
Romernas situation runtom i Europa är knappast ej heller speciellt annorlunda än för de svenska romernas: många lever nämligen i ett självvalt utanförskap och har därför själva omöjliggjort att bli en respekterad och väl inpassad del av samhället.

Nej, respekt måste man visa sig värdig innan man kan kräva den. Samma rättigheter måste alltid vara hopkopplade till samma skyldigheter. Och det är där problemet sitter i denna fråga. Den politiskt korrekta linjen i det mångkulturella Sverige och Europa är att samma rättigheter för alla betraktas som en självklarhet utan att alla fördenskull avkrävs samma skyldigheter.

Åsa Petersen uttrycker i sin ledare en obalanserad bild av diskriminering. Hon talar bara om rättigheter för immigranter och minoriteter samtidigt som hon helt bortser från att dessa också måste ha skyldigheter för att åtnjuta dessa rättigheter. Och hon lägger i sedvanlig ordning all skuld på majoritetsbefolkningen för att minoriteter och utlänningar befinner sig i s.k. utanförskap.

Alla människor på jorden har samma värde. Detta betyder dock inte att alla människor från jordens alla hörn automatiskt har en självklar rätt att få full del av en välfärd de aldrig varit med om att bygga upp. Att de sedan heller aldrig avkrävs att göra rätt för sig för att bidra till att denna välfärd ska kunna bibehållas är inte rättvist. Nej, det är diskriminering mot värdlandets majoritet och ett hån mot de äldre som har byggt upp landet. Många bidragsberoende immigranter har det bättre ställt än pensionärer och arbetslösa i allmänhet, och ändå anses de vara diskriminerade!

Slutligen tycker jag det är värt att kommentera följande stycke:
EU-parlamentet kämpar emot. Diskriminering på grund av kön och etnicitet får enligt EU inte förekomma på några samhällsområden. Diskriminering på grund av religion, politisk övertygelse, funktionshinder, ålder och sexuell läggning har hittills bara varit förbjudet i arbetslivet. EU-parlamentet röstade nyligen igenom ett direktiv som ska förbjuda även sådan diskriminering på alla samhällsområden. Till exempel när man söker bostad eller vård.

Det är positivt att Åsa Petersen här inkluderar diskriminering på grund av politisk övertygelse som något som måste bekämpas. Jag önskar att hon verkligen vore konsekvent och inte bara försvarar den politiska åsiktsfriheten för invandrare utan även för svenskar. Kan vi hoppas på att hon följer i Johanne Hildebrandts spår LÄNK och även öppet fördömer det våld och den diskriminering som sverigevänner utan de etablerade partiernas avståndstagande får utstå?

Åsa Petersen - Diskrimineringen är Europas isberg

måndag 1 juni 2009

Ulf Ekmans falska evangelium

Livets Ords grundare och huvudpastor Ulf Ekman beklagar sig i tidningen Världen idag över att Sverige är det första landet i världen som fått en lesbisk biskop.
Han säger bl.a: Det är ingen tvekan att genom detta biskopsval har Sverige gått över ännu en tröskel i avfällighet. Mer och mer liknar situationen Israel på Jeremias tid.

Inom Livets ord, som inkluderas i det som kallas för den kristna högern, har det alltid funnits en stark moralism och ett fördömande av speciellt det som har med sexuella synder (eller i enlighet med deras egen definition av vad som är sexuell synd) att göra. Äktenskapet har hållits heligt och sexuell samlevnad utanför det eller mellan personer av samma kön har alltid fördömts starkt.

På liknande sätt har Ulf Ekman tidigare tagit starkt avstånd från teologiska villoläror som t.ex. Jehovas vitten, Mormonkyrkan och katolicismen. Katolska kyrkan har han tidigare t.ex. benämnt som den stora skökan och skulle för 20 år sedan aldrig accepterat något som helst samröre med denna kyrka. Senaste åren har Ekman övergått mer och mer till att tala om enhet mellan olika kristna grupper. Något han även praktiserat genom ekumeniska gudstjänster tillsammans med bl.a. katolska församlingar. Han har också öppet benämnt biskop Anders Arborelius som en genuin kristen broder. En religiös ledare i Sverige som erkänner påven som Kristi ställföreträdare på jorden och försvarar Mariadyrkan är alltså enligt Ekman en andlig broder.
Vem kan inte då vara det om tröskeln är så låg?


Därför framstår hans uttalande om kamp mot det falska evangeliet som hyckleri när han i artikeln avslutar med att säga:
Det är alltså dags att mer än någonsin visa fram det alternativ som det sanna evangeliet är och den kraft som det innehåller, Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Det manar också teologer att på biblisk evangelisk grund analysera och avslöja det falska evangelium som mer och mer sprids i dag.

Ulf Ekman är i högsta grad en hycklare och villolärare. Han går starkt till angrepp mot sexuell omoral (vilket är ett signum för moralistiska sekter och bevisar inte en sann kristen tro) samtidigt som han har fördrag med denna pedofil och våldtäcksreligion katolicismen. Det är inte ens en kristen gren, utan gammal babylonsk religion som har blivit inlindad i kristna termer.
Ulf Ekman silar mygg och sväljer kameler, helt enkelt.

Världen idag - Ett falskt evangelium

onsdag 27 maj 2009

Dags för svenska folket att resa sig upp

Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson, Sven-Olof Sällström och Erik Almqvist skriver löpande om deras Norrlandsturné inför EU-valet. Nyligen stannade de vid i Vännäs, som senast blev känt genom att polisen fick flytta de stackars flyktingarna till annan ort för att rädda dem från att bli lynchade av de rasistiska Vännäsborna. Ja, det var i alla fall så händelsen blev framställd i den svenska pressen. Att verkligheten var en helt annan avslöjade bl.a. bloggen Befria Sverige Länk. Läs även Kent Ekeroths blogg Länk

Sven-Olof Sällström beskriver vistelsen i Vännäs på följande sätt:

Natten mellan måndagen och tisdagen tillbringade vi på hotell i Vännäs, utanför Umeå. Vi försökte hitta alla dessa nazister och rasister som riksmedia kablat ut återfinns i denna lilla västerbottniska håla. Men inte en enda gick att uppbringa. Kanske hade de alla gått under jorden? Däremot återfann vi en hunsad och tilltufsad ortsbefolkning som hukade för frågorna. De lyste däremot upp och nickade försiktigt när jag föreslog att det kanske var så att media inte skrivit hela sanningen. På hotellets receptionsdisk återfanns pliktskyldigt en namninsamling mot "rasismen" i Vännäs. Men nästan inga namn på densamma.


Vi har i dagens Sverige fått ett samhällsklimat som har gjort det svenska folket kuvat under en stenhård åsiktsdiktatur. Alla vet hur det föreligger, men ingen vågar säga det öppet.
Om en svensk beter sig illa åt så är det helt i sin ordning att säga ifrån och klaga på dennes beteende.
Om en utlänning (speciellt om denne är mörkhyad eller muslim) gör samma sak så är det förbjudet att säga ifrån. Då ligger rasiststämpeln stenhårt i pannan. Politikerna och medierna har en stor skuld i det hela.

Idag går det dock inte längre att skylla på dessa för sin okunskap. Möjligheten till att söka information och fakta är idag så utvidgade att det inte finns någon ursäkt. Lika lätt som man surfar in på Aftonblaskan så surfar man in på regimkritiska partiers hemsidor och kan läsa vad de står för. Om medierna kallar vissa partier för rasistiska eller främlingsfientliga så är det inte svårare än att själv studera dessa partiers åsikter och program för att se hur det verkligen föreligger.


Svenska folket består till stor del av döda sillar som följer med den politiska åsiktsströmmen. Det är faktiskt folket som väljer att fortsätta rösta fram mångkulturen och inte bryr sig om att bilda sig en egen uppfattning byggd på fakta, som bär det största ansvaret för att det idag är förtryckt under en flerhövdad åsiktsdiktatur.

Vännäsborna vet mycket väl hur det egentligen gick till i deras ort. Trots detta är de så kuvade under hotet av rasiststämpeln att de pliktskyldigt spelar med i mångkulturisternas spel och inte öppet vågar säga som det är. De är fångar i sitt eget land förtryckta av sin egen regering som de själva har röstat fram.

Sd i Vännäs

söndag 24 maj 2009

Högerextremismen och EU

Expressens Anna Dahlberg ger sig åter in i debatten om den så kallade högerextremismen. Som vanligt visar hon på en total avsaknad av politisk insikt och brist på varje form av nyanserad objektiv bedömning av politiska skeenden.
Hon reagerar mot apatin när det gäller EU-valet och framställer kampen mot högerextremismen som den främsta orsaken till att ändå resa sig ur soffan och lägga sin röst på ett invandrings och islamvänligt parti.
Hon kallar situationen med massinvandringskritiska partiers inflytande som obehaglig och drar sig inte för att jämställa massmord på romer i Ungern med Sverigedemokraterna.

Om hon skulle läsa på lite bättre och ta av sig sina PK-glasögon så skulle hon upptäcka att det faktiskt inte är de nationella som skapar otrygghet i sina länder utan de som vill skapa ett samhällsskick som aldrig någonsin fungerat någonstans i världen utan svåra sociala konflikter och ökad kriminalitet: nämligen MÅNGKULTUREN.

Med tanke på att Sverigedemokraterna är motståndare till en union som vill utrota vårt lands särart och rätt till självbestämmande, och dessutom tar avstånd från rasism, extremism och all form av våld mot oliktänkande så är hennes artikel sanslöst osaklig.

Mycket talande är hennes avslutningsstycke:

Så om du har svårt att uppbåda motivationen, om du inte ser någon skillnad på S och M, inte känner igen en käft på valaffischerna och inte har lyckats lista ut vad det där traktamente-parlamentet egentligen ägnar sig åt - gå då och rösta mot SD och därmed mot högerextremismen i Europa.

Med andra ord säger hon: om du är fullständigt oinsatt i politikens värld så rösta mot det som i dina öron låter negativt! (vilket inte blir svårt för de människor som har fått sin politiska utbildning av kvällspressen)
Ty vet man inte skillnaden mellan vänster och höger så har man förstås heller inte någon uppfattning om vad som är extremt eller inte åt något håll.
Uppenbarligen verkar hon tala lika mycket till sig själv!

Så enkelt det egentligen är att bli ledarskribent åt en kvällstidning. Någon politisk kompentens behövs knappast, endast en verbal förmåga att slänga sig med negativt laddade skällsord mot varje företeelse som befinner sig utanför den politiskt korrekta ramen.

Om högerextremism har blivit liktydigt till nationalism och främlingsfientlighet så måste vänsterextremism vara liktydigt till mångkultur och svenskfientlighet. Skulle jag vara tvungen att välja mellan två ytterligheter så väljer jag nog utifrån denna måttstock i så fall att vara högerextremist. Det vore det minst destruktiva av två alternativ.

Nu är verkligheten givetvis inte så svartvit och onyanserad. Självfallet kan man vara kritisk till en kravlös massinvandring och islamisering utan att fördenskull vara fientlig mot varken invandrare eller muslimer i sig.
Självfallet kan man vara kritisk mot att Sverige har blivit ett attraktivt land för ekonomiska lycksökare, militanta islamister, internationella terrorister och våldtäckare utan att fördenskull vara mot att vi också i den mån vi kan hjälper verkliga flyktingar som flyr för sina liv.

Men det förstår inte dessa vänsterdrivna mångkulturella tidningsskribenter. Det enda de förstår är att de får betalt för att skriva det som tidningarna vill i syfte att indoktrinera det svenska folket för att påverka utgången när folket går till valurnorna.
Medierna har kallats för den andra statsmakten, något som det ligger mycket i.
Den förhoppning jag har är att det svenska folket blir bättre på att själv ta reda på FAKTA, och inte lättvindigt låter sig styras av journalisters vinklade artiklar.

Anna Dahlberg: Högerextremismen - ett skäl att rösta

lördag 16 maj 2009

Kyrkan och de kristna

Såväl tidningarna Världen idag länk som Kyrkans tidning länk uppmärksammar en undersökning gjord av Centrum för samtidsanalys. Denna undersökning visar att endast 57% av de troende går i kyrkan regelbundet. Personligen är jag överraskad om det ändå skulle vara så många som 57% av de troende som går i kyrkan regelbundet.
Kyrkans tidning uttrycker sig med rubriken Kyrkan missar många av de troende. Det finns en del intressanta saker att kommentera i detta fall.
(Undertecknad råkar vara en av de som inte regelbundet, mer exakt uttryckt sällan, går i kyrkan).

I diskussionen av kristnas kyrkolojalitet har ofta framförts frågan "hur ska vi få tillbaka de kristna till kyrkan?". Detta utan att reflektera mer över de i sammanhanget relevanta frågorna: vad är kyrkan? Samt: varför ska kristna gå i kyrkan?

När kyrkans tidning uttrycker sig:
kyrkan missar många av de troende så är frågan om inte påståendet är felställt. Det första man kan konstatera är att kyrkan i den form den existerar är en organisation, eller förening, som saknar stöd i bibeln. Det är helt enkelt en religiös institution, ett människoverk. Svenska kyrkan eller en frikyrka är till stor del sak samma. Det är religiösa organisationer.

Den bibliska kristna gemenskapen däremot är inte en organisation utan en ORGANISM. Nämligen den andliga gemenskap av kristna som tillsammans tillber Gud i ande och sanning. För sådant behövs varken söndagsgudstjänster eller medlemskap i någon religiös förening (kyrka).

Nej hur det verkligen står till kan vi läsa i Matteus 18:20 där Jesus säger: Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Där är Guds församling.

Den viktiga frågan är därför inte hur kyrkan ska få tillbaka de kristna, utan hur de kristna ska få tillbaka sin frihet i Kristus, som för många har blivit berövad under det religiösa förtrycket av människobud i en kyrka.

Människobud är död, men Guds bud är LIV.

söndag 3 maj 2009

Johanne Hildebrandt talar klarspråk

Johanne Hildebrandt, kolumnist i Aftonbladet reagerar idag över behandlingen av Sverigedemokraterna. Hon skriver sällsynt sakligt utan de politiskt korrekta floskler man är van vid från kvällstidningarnas skribenter.
Självfallet kommer hon i och med denna artikel bli ansedd som en förrädare och anklagad för att gå extremhögerns ärenden. Detta för att hon klarsynt visar att hon försvarar verklig demokrati och inte är en rövslickare åt PK-maffian.
Heder åt Johanne Hildebrandt för att hon vågar stå upp för sin övertygelse; mot Sd men för demokrati. Hon visar här att demokratin ändå inte är helt död i Sverige.

Hennes sista stycke borde ramas in och sättas upp på väggen hos samtliga riksdagspartier:

Rätt ska vara rätt, det måste vara lika för alla för annars handlar det inte om demokrati utan om ren och skär åsiktsfascism.

Rätt ska vara rätt

fredag 1 maj 2009

Polisen ger upp - vem ska då hjälpa?

På grund av stenar, molotovcocktails och andra tillhyggen har nu polisen slutat att patrullera i de oroliga kvarteren i Rosengård.
Jag har en skyldighet att ingripa, samtidigt har jag ett arbetsmiljöansvar också. Vi kan inte gå runt med hjälm, knäskydd och axelskydd hela tiden på dagarna där
, säger Börje Aronsson, närpolischef till Sydsvenska Dagbladet.
Sydsvenskan

Samtidigt som svenska soldater deltar i strider i Kongo och Afghanistan så står polisen maktlös i Sverige. Situationen är närmast absurd. Konsekvenserna av den kravlösa massinvandringspolitiken har nu nått den punkt där man kan tala om krigsstillstånd. För vad ska man annars kalla det för? Nej, vad som behövs är uppenbarligen en militär insats i Rosengård för att rensa bort dessa ocivilicerade immigranter och skicka de tillbaka dit där de hör hemma. Alltså långt bort från Sverige tillbaka till de länder de kommer ifrån! Även om det kräver en lagändring för att återkalla svenskt medborgarskap
.

Nyhetskanalen

lördag 18 april 2009

Att sila mygg och svälja kameler

Tidningarna Norrländska Socialdemokraten (NSD) och Norrbottenskuriren (NK) har i en gemensam aktion den senaste veckan publicerat en löpande artikelserie om hotet med att Hells Angels etablerar sig i Norrbotten.
NK:s resp. NSD:s ansvarige utgivare
motiverar aktionen:

Redan till sommaren förväntas motorcykelklubben Eastside MC i Gammelstad utanför Luleå bli en fullvärdig Hells Angels-klubb. Det är skälet till att NSD, Kuriren och 24 Norrbotten i dag startar ett gemensamt journalistiskt projekt om mc-gängets verksamhet i Norrbotten. Normalt sett vore det otänkbart för länstidningarna i Norrbotten att samarbeta - vi är, och ska vara, bittra konkurrenter. I veckan gör vi ett unikt undantag. En granskning av Hells Angels är en samhällsangelägenhet som står över den stenhårda konkurrens som normalt råder mellan tidningarna. Norrköpings kommunalråd Lars Stjernkvist sammanfattar samhällsfaran när han i en av artiklarna uttalar sig om mc-gängen: "De utmanar samhället på ett sätt som andra brottslingar inte gör, därför är de farligare". # Vilka är människorna som står bakom Eastside?
# Vilken verksamhet bedrivs?
# Vilka kopplingar finns till andra Hells Angels-klubbar i Sverige?
# Hur agerar polisen, kommunen och andra instanser?
Det här är relevanta frågor som allmänheten förtjänar att få svar på, inte minst för att mc-gängen ofta livnär sig på verksamheter där den vanlige svensken är en godtrogen kund. Ett exempel på det är den dieselsmugglingshärva som snart rullas upp i tingsrätten i Luleå. Många norrbottningar har köpt finsk diesel av Eastside-medlemmar utan att veta vilkas verksamhet de finansierar. Spritsmuggling är ett annat exempel på en verksamhet som ofta hittar sin slutkund hos Svensson. Vi publicerar i dag namn och bild på de ledande Eastside-männen i Luleå. Den verksamhet de bedriver gör dem till offentliga personer. Två av dem finns med på polisens så kallade Alcatraz-lista över Sveriges 100 farligaste män. I det här fallet väger allmänintresset helt enkelt tyngre än de här männens behov av integritet. För övrigt tror vi inte att männen har något behov av integritet. De är tydliga med vilken organisation de tillhör och markerar offentligt sin tillhörighet genom symboler, västar och tatueringar. Symboler som i dag är välkända och fruktade av många.

Mats Ehnbom, Norrbottens-Kuriren
Lennart Håkansson, NSDNorrbottens två stora dagstidningar, som numera dessutom tillverkas och trycks i samma byggnad, gör en stor sak av att trots att de är "bittra konkurrenter" samarbeta för det som de menar är av stor vikt för hela folkets trygghet. Kriminella MC-gäng anses utgöra ett särdeles stort hot mot det civiliserade samhället.


Sant eller inte så kan man i detta konstatera en sak: lika överens som dessa medier är om att motarbeta den kriminella verksamhet som är kopplad till vissa MC-gäng är de överens om att motarbeta kritiker av den förda invandringspolitiken, och i största möjliga mån mörklägga den invandringsrelaterade kriminalitet som har skjutit i höjden i takt med antalet immigranter i landet.


När definitionen på farliga kriminella bikers dessutom i vissa fall grundas på brottet dieselsmuggling så kan man börja fundera vilken värdegrund dessa politiskt korrekta mångkultursfölrespråkare har.

De senaste åren har oroligheterna i sveriges mest kända mångkulturella praktexempel Rosengård i Malmö bara eskalerat. Malmös brandkår har nu fått nog och funderar på kollektiv sjukskrivning över att problemet med anlagda bränder och stenkastande ligister inte tas på allvar. Läs mer:
Sydsvenskan Kvällsposten

Överfallsvåldtäkter begås i majoriteten av fallen av immigranter och offren är så gott som uteslutande svenska kvinnor. Polisen i Oslo släppte nyligen uppgiften att ALLA överfallsvåldtäkter i Oslo under tre års tid är begångna av utlänningar! Läs mer: Dagbladet
Självfallet är situationen i Sverige inte nämnvärt annorlunda.


På svenska anstalter för grova brottslingar består majoriteten av de intagna av utlänningar.


Dessa fakta är bara några av de mångkulturella konsekvenser de svenska medierna gör allt för att dölja i sitt försök att förhindra att bilden av det mångkulturella idealsamhället nedsvärtas.
Utan att ta kriminella MC-gäng i försvar så är det värt att betänka följande: hur blir det i en ort där Hells Angels etablerar sig? Ja dels så resulterar det inte i en ökning av antalet våldtäkter. Och dels så blir inte pensionärer mer rädda att gå ut på kvällen. Inbrott hos grannar till dessa ökar heller inte. Verkligheten är nämligen precis tvärtom.
Kvinnokränkare och folk som ger sig på gamlingar hör till de lägst stående varelserna i deras ögon. Dessa "farliga dieselsmugglare" har helt uppenbarligen en långt högre moral än många av våra immigranter, och i vissa avseenden en högre moral än många av de politiker och journalister som nu försöker bekämpa dem.

När man sedan betänker att såväl det mångkulturella gettosamhället som den ökade organiserade brottsligheten i grund och botten är konsekvenser av den otrygghet och rotlöshet som dagens avkristnade humanistiska samhälle har medfört, så framstår sådana aktioner som synnerligen hycklande. Politikerna och journalisterna är själva delaktiga i att ha skapat det samhälle de nu beklagar sig över håller på att växa fram på allvar.

Att på detta sätt motarbeta MC-gäng medan man fortsätter att kämpa för massinvandring och mångkultur (och i det demonisera kritikerna) är ingenting annat än att sila myggen och svälja kamelerna!


Några länkar:
http://www.nsd.se/NYHETER/ARTIKEL.ASPX?ArticleID=4565277

http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=4574957

http://www.nsd.se/NYHETER/ARTIKEL.ASPX?articleid=4567708

http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=4791913

söndag 5 april 2009

Sverigedemokraterna växer med eller utan martyrskap

Lars Nord, professor i politisk kommunikation på Mittuniversitetet i Sundsvall, beklagar sig i Aftonbladet debatt över den onyanserade journalistik som Sveriges radios program Kaliber utgör ett exempel på angående vårens granskning av Sverigedemokraterna. Det låter ju i sig bra. Orsaken till hans missnöje är dock inte att det skulle vara orättvist i sig eller att en odemokratisk behandling av folkvalda politiker är ett problem för ett land som kallar sig för en demokrati. Nej, helt i enlighet med svensk PK-anda förklarar han: Den onyanserade granskningen gör Sverigedemokraterna till martyrer. Liknande har vi hört förut va?

Det finns idag en uppsjö av mångkulturalistiska ledarskribenter, professorer och statsvetare som inte vet hur de ska tackla problemet med att Sd går framåt mot alla odds. Hur mycket förtal, svartmålning, psykisk och fysisk misshandel partiet och dess medlemmar än går igenom med statsmaktens alla ansträngningar så växer Sd ändå.
Det naturliga vore väl att konstatera det enkla faktumet att Sd givetvis växer just på grund av att partiet faktiskt försvarar en stor del av svenska folkets åsikter i vissa frågor där de etablerade partierna sviker.
Att komma fram till den insikten går tydligen inte ens för en professor så länge denne vägrar ta av sig sina PK-skygglappar utan vill leva kvar i sin mångkulturella drömvärld. Men det går för en vanlig svensson med lite bondförnuft.

Sd skulle självklart vara ännu större om medierna och de politiska motståndarna hade behandlat dem på ett rättvist och demokratiskt sätt så att folket inte hade blivit indoktrinerat med en negativ nidbild av partiet. I och med att situationen nu är den motsatta så finns det givetvis en del demokratiskt sinnade människor som reagerar mot den smutsiga behandlingen av Sd och därför ger partiet sitt stöd, när de i detta inser att det är ett sant demokratiskt parti medan de etablerade partierna inte är demokratiska partier.
Sd går alltså framåt och växer i vilket fall som helst.

Frågan är hur det kommer att bli den dag Sd tar plats i sveriges riksdag. Kommer de etablerade partierna att skylla ifrån sig och anklaga över 4% av sveriges befolkning för att vara rasister och högerextremister? Eller kommer de att ta sitt ansvar och erkänna att Sd:s framgång är ett resultat av att de själva har svikit folket?


Grovkalibrig journalistik skjuter över målet

måndag 23 mars 2009

Vänsterextremisten fick smaka på sin egen medicin

Rättvisepartiet Socialisternas kommunpolitiker Mattias Bernhardsson, 29 i Haninge blev igår attackerad av rakade män med knogjärn och blev rispad i ansiktet. Ett dåd jag tar absolut avstånd från och ger mitt djupaste beklagande över. Ingen ska behöva bli angripen varken fysiskt eller psykiskt för sin politiska åsikts skull. Det som är tråkigt är att alla vi demokratiska Sverigevänner dock inte får åtnjuta samma bemötande av den politiska grupp som Mattias Bernhardsson tillhör.

Denna lilla Trotskistiska gruppering på vänsterkanten är känd för att störa nationella på deras torgmöten genom visslingar och rop, och drar sig heller inte för fysiska angrepp, samtidigt som de också tipsar sina gelikar AFA (Antidemokratisk Fascistisk Action) om lämpliga tillfällen att slå sönder stan och folk vid.
Därför kan det ju inte bli annat än löjligt när Bernhardsson efter sjukhusbesöket till Expressen uttalar sig följande:
Det känns inte kul det här. Jag är arg. Samtidigt tycker jag att de här personerna är väldigt fega som maskerar sig och använder våld. Det tyder på noll politiskt självförtroende.


I och med detta kommer Rättvisepartiet Socialisterna att i slutet av veckan mana till en demonstration mot rasism och nazism. Föga förvånande. Lika föga förvånande som det är att de i denna demonstration i vanlig ordning kommer att bland rasister och nazister inkludera de demokratiska Sverigevänner de med odemokratiska medel brukar ge sig på...

Aftonbladet Expressen

söndag 8 mars 2009

Den motsägelsefulla feminismen

Idag är det Internationella kvinnodagen, vilket uppmärksammas i en del tidningsledare och demonstrationer. Åsa Petersen beklagar sig över att feminismen inte längre respekteras i det offentliga samtalet, men går inte till roten med problemet.
Respekt får man inte hur lätt som helst, den måste förtjänas. Men hur kan feministerna förvänta sig att bli bemötta med respekt i den allmänna debatten så länge de själva inte visar respekt för andras åsikter? Deras svartvita och nyanslösa verklighetsbild talar för sig själv. Den som förespråkar föräldrarnas rätt att stanna hemma med barnen är en bakåtsträvare och kvinnoförtryckare. Den som uttrycker några som helst kristna värderingar är fundamentalist. Den som förespråkar en ansvarsfull och reglerad invandring är rasist.

Man behöver bara
surfa runt lite på nätet för att inse att internationella kvinnodagen behövs, särskilt i muslimska länder skriver Johanne Hildebrandt.
Det motsägelsefulla är att alla dessa feminister alltid tyr sig till de politiska krafter som har åstadkommit just den otrygghet kvinnor i Sverige idag lever i.
Kristendomen anklagas för att vara kvinnofientlig. Men islams kvinnosyn då? Nej, där är det tyst från feministernas sida, men de är däremot snabba att kasta ut islamofob-stämpeln.
Feministerna demonstrerar mot mäns våld mot kvinnor och säger sig kämpa mot det ökade antalet våldtäkter i vårt samhälle, men de inser inte att de själva är delaktiga i den politiska linje som har åstadkommit situationen. Med importen av våldtäckare och den islamisering av vårt land de själva stöder så kommer internationella kvinnodagen behövas än mer i Sverige...

Problemet är att
inte ens partier som har feminismen inskriven i partiprogrammen tar könsorättvisorna på allvar skriver Åsa Petersen vidare. Där säger hon en sanning, även om hon inte säger hela sanningen i frågan. För sanningen är att feminismen som ideologi i sig ju inte tar könsorättvisorna på allvar. Istället bygger feminismen på en förvrängd könsrollsuppfattning där kvinnan för att vara jämställd ska ge upp sin kvinnlighet, och bli som en man. Feminismen har så länge den funnits inte lyckats med mycket mer än att ta ifrån kvinnan hennes kvinnlighet och skapat en situation i Sverige där hon genom att ge upp sin moderlighet har sänkt svenskarnas nativitet till en oroande låg nivå. Vilket nu av politiker framförs som ett argument för massimport av människor från andra delar av världen med en högre nativitet än svenskarnas.
Cirkeln är således sluten. Utrota det kristna familjeidealet, och lös problemet med den resulterande låga nativiteten genom att importera människor från andra kulturer där kvinnan ännu inte är frigjord, utan lever i ett islamskt familjeideal.

Feminismen i Sverige kommer i framtiden inte bara få det svårare att överleva, i slutändan blir den utrotad. Den kommer nämligen att utrota sig själv!


Åsa Petersen Johanne Hildebrandt

lördag 21 februari 2009

Svenska polisen gör sig till åtlöje

Kristen Nationalistisk Blogg har tidigare uppmärksammat polisens bristfälliga och kränkande beteende mot vanliga medborgare Länk
Återigen har den svenska polisen gjort bort sig. En 20-årig testbilsförare blev på natten pissnödig och begav sig då till ett industriområde varvid han gjorde sitt behov bakom ett hus.
Tyvärr hade han oturen bli påträffad av polisen som med ljus och sirener närmade sig för att ge honom 800 kronor i böter för att ha urinerat på allmän plats. Historien är närmast absurd. Vad ska man göra om det inte finns offentliga toaletter att utnyttja? Och på vilket sätt kan mannen sägas ha gjort sig skyldig till förargelseväckande beteende??? Att pissa på avskild plats mitt i natten där inget folk finns kan knappast vara att betrakta som förargelseväckande beteende.

Genom detta handlingssätt riskerar polisen att fortsätta förlora allmänhetens förtroende. Det är helt enkelt ett solklart fall av tjänstemissbruk, där de har dragit en lagparagraf till sin spets utan all relevant koppling till den aktuella situationen.

Nej, polisen. Uppfyll er av skattebetalarna betalda arbetstid till att jaga kriminella och förbrytare och sätta dit rattfyllerister. Inte att sätta dit personer som nattetid i akut nöd gör sitt behov undanskymd bakom ett hus i ett industriområde!

Piteåtidningen Aftonbladet

torsdag 1 januari 2009

Gott Nytt År!

Ett nytt år har just börjat. Ett år där vi kan förvänta oss ytterligare massinvandring och mångkulturell berikning i form av rån, gruppvåldtäkter, "hedersmord", upplopp m.m.

Men också ett år där många fler svenskar kommer att vakna upp och finna att drömmen om det mångkulturella paradiset var just en dröm - och att verkligheten är något helt annat.

För alltfler svenskar kommer det att bli uppenbart att ett otryggt multikriminellt maffia-getto samhälle inte är ett pris värt att betala för bekvämligheten att få en pizzeria eller kebabvagn i varje gathörn.


Alltfler svenskar kommer att vägra låta sig kallas rasister och främlingsfientliga för att de uttrycker sina egna personliga erfarenheter av det mångkulturella samhället.


Alltfler pensionärer kommer att bojkotta de etablerade partierna när de inser att de av dessa blir diskriminerade genom att utlänningar som aldrig arbetat och betalt skatt i Sverige får dryga bidrag, medan de själva får vända på slantarna för att kunna överleva på sin futtiga pension.

Det kan bara gå framåt med andra ord, för sanningen segrar till slut!