fredag 7 augusti 2009

Skåne har fått nog - säger nej till ankarbarn

Vad är det för fel på Skåne? frågar Aftonbladets ledare den 5 augusti.

Det handlar om en unge per kommun.
250 ensamma barn som flytt till Sverige. Som nu sitter placerade i tillfälliga boenden i Malmö, Mölndal, Sigtuna och Solna. De får ingen ordentlig skolgång, inga vuxna som de kan knyta an till. De bara väntar.Sverige har 290 kommuner, men bara 98 av dem vill ta emot ensamma flyktingbarn. Det är ovärdigt ett välmående land som Sverige.

Återigen ljuder propagandaapparaten för det mångkulturella samhället med att skuldbelägga svenska folket, i detta fall skåningarna, för deras inhumana och främlingsfientliga sinnelag.
Ja vi har ju trots allt bara världens kanske mest generösa invandringspolitik så vi borde förstås göra bättring och bli ännu mer generösa...
Och ännu mer blåögda. Att det faktiskt inte handlar om några små barn (oftast tämligen vuxna män) är ingen hemlighet, vilket ledarskribenten öppet klargör:

Nej, det handlar inte om några söta små ungar. De flesta som tagit sig ända till Sverige är killar i tonåren med allt vad det innebär. Men de kommer från länder som är i krig, som Somalia och Afghanistan. Många har svåra trauman. De borde få hjälp att snabbt komma i ordning, gå i skolan, få vård, vänner och vuxna som de kan lita på.

Vad ledarskribenten dock döljer är att många som kommer hit inte alls flyr från krig utan skickas hit som s.k. ANKARBARN. I praktiken alltså ekonomiska migranter som skickas av sina familjer för att genom anhöriginvandringen få ta hit resten av sin familj. Som i sin tur tar hit ytterligare anhöriga, och i slutändan har vi tjocka släkten här. (Denna kan sedan självfallet inte begäras skyldig att börja leva efter vår barbariska svenska kultur, utan tilldelas istället både moskéer och särrättigheter)...

Och varför i hela friden består dessa s.k. flyktingbarn bara av unga MÄN? Skicka i första hand hit flickorna och kvinnorna för det är de som verkligen behöver komma hit så att de kan bli fria från kvinnoförtrycket i deras stenålderskulturer!
ONEJ; istället skickas män som kan ta med sig den kvinnoförtryckande kulturen hit, och utöva den både på deras egna kvinnor och på våra svenska kvinnor.

Den svenska flyktingpolitiken är verkligen omänsklig. Definitionen av en flykting har idag blivit utvidgad till den grad att det snart omfattar allt annat än verkliga flyktingar.

Svaret på Aftonbladets ledare är nog därför att det faktiskt inte är Skåne det är fel på. Nej, det är den s.k. flyktingpolitiken som det är fel på.
Verkliga flyktingars plats är alltför ofta upptagen av ekonomiska lycksökare och kriminella.

Läs även Weine Bergs belysande bloggpost HÄR samt Snaphanen HÄR

Aftonbladet - Vad är det för fel på Skåne?

1 kommentar:

Anonym sa...

Grattis till väljarbarometerframgangarna! Hoppas de star sig. /Hälsar en glad SD-sympatisör, norrbottning och god man för ensamkommande 17-aring fran Irak =)