tisdag 23 juni 2009

Tuve Skånberg blandar ihop korten

Tuve Skånberg, direktor för Claphaminstitutet, uttrycker i tidningen Världen idag 22/6 sin syn på varför han anser att kristna väljare bör avstå från att rösta på Sverigedemokraterna. Han börjar med att konstatera att Sd:s politik i väsentliga delar samstämmer med de konservativa och moraliska värderingar som de gamla Moderaterna och KDS stod för. Sedan förklarar han vari det moraliska problemet med sympatier till Sd skulle vara för en kristen:

Det allt överskuggande problemet med SD för kristna väljare är partiets främlingsfientlighet
, dessutom partiets huvudbudskap. Man vill sänka antalet asylansökanden som beviljas uppehållstillstånd till ett minimum. Genom en kombinerad återvandrings- och assimileringspolitik vill SD motverka förändringar av den svenska ”befolkningssammansättningen”; medborgarskap ska också, enligt den så kallade nationalitetsprincipen, vara ett ”privilegium avsett för svenskar”. Man vill helt enkelt bevara Sverige svenskt, för att använda en äldre slogan. Begreppet ”svensk” säger sig partiet bygga på kultur och inte etnicitet, vad man kallar kulturell nationalism
.


Det Skånberg inte förklarar är på vilket sätt det skulle vara främlingsfientligt att vilja hjälpa verkliga flyktingar istället för att kravlöst ta emot massor av människor utan skyddsbehov.


Sverigedemokraterna vänder sig mot det omfattande asylmissbruk som har pågått under lång tid, och som har gjort att vårt land har blivit en fristad för bl.a. ekonomiska lycksökare, våldtäckare, internationella terrorister och islamister.
Genom den kravlösa massinvandringen (som förra året översteg 100000 människor) har vi i Sverige fått företeelser som var helt okända för bara 20 år sedan: rasistiska gängrån mot svenskar, fallande balkongflickor, gruppvåldtäkter (nästan uteslutande av utländska förövare mot svenska kvinnor), bussbolag drar in vissa linjer till stadsdelar på grund av stenkastning och sabotage, och senast i Malmö där polisen ger upp en stadsdel på grund av att det är för farligt att verka där. När det gäller grövre brott så är utlänningar i majoritet i vårt land. Med mycket mer.

Har verkligen allt detta frångått Skånbergs vetskap? Han förklarar i alla fall inte på vilket sätt det skulle vara främlingsfientligt eller okristligt att reagera mot denna verklighet som vi varje dag läser om i tidningarna.
Skånberg försvarar istället mångkulturen genom att citera bibeln:

Nu vill förvisso inget
svenskt parti öppna Sverige för fri invandring från hela världen. Det är SD:s attityd till främlingen som inte går att förena med ett kristet synsätt. Bibeln är tydlig: ”När en främling bor hos er i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Främlingen som bor hos er skall räknas som en infödd bland er, du skall älska honom som dig själv. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land.” Tredje Moseboken 19:33. ”Nu är ingen längre jude eller grek” säger Paulus i Galaterbrevet 3:28. Jesus visade samma kärlek mot en kananeisk kvinna från Tyros, en romersk officer i Kafarnaum, en samarisk kvinna vid Sykars brunn. Jesus själv var flykting i Egypten. Då kan inte kristna väljare stödja främlingsfientlighet.

Att Sverige inte har fri invandring må vara sant. Alla beviljas inte asyl och medborgarskap. Detta tillintetgör inte det faktum att den svenska invandringspolitiken ändå är alltför både generös och kravlös och innebär en stor belastning på vårt välfärdssystem. Pengar som idag går till att försörja massor av nya utlänningar och betala ökade rättskostnader skulle istället kunnat gå till skolan, vården och ge våra äldre en skälig pension!


Skånberg måste vara blygsamt insatt i Sd:s politik och värderingar. Att Sd skulle driva en linje som innebär att förtrycka främlingar är helt grundlöst. Är det förtryck av främlingar att ställa samma krav på dem som man ställer på sina egna? Är det förtryck av alla främlingar att inte kravlöst bevilja dem asyl och svenskt medborgarskap?
Tusentals arbetslösa och pensionärer lever under existensminimum medan utlänningar som aldrig bidragit till vår välfärd får dryga bidrag. Genom ÄFS (Äldreförsörjningsstödet) kan äldre invandrare som aldrig betalt ett öre i skatt få över 11000kr/månad skattefritt. Hur många vanliga svenska pensionärer får en sådan pension?
Det är alltså högst uppenbart att Sverige faktiskt redan är så överflödande generöst och kärleksfullt mot främlingar att hälften vore nog utan att fördenskull innebära en närhet till s.k. främlingsfientlighet.

Skånberg blandar ihop korten genom att citera Galaterbrevet som talar om förhållandet i den kristna församlingen. Att ta detta skriftställe ut ur sitt sammanhang för att försvara bildandet av ett mångkulturellt samhälle på bekostnad av vår välfärd, trygghet och nationella identitet är direkt felaktigt. Exemplet från GT är knappast heller relevant till den rådande situationen i dagens Sverige eller Europa, och kan ej heller lösryckt ge stöd för den massinvandring och islamisering som bedrivs idag.


Min personliga åsikt är alltså att Tuve Skånbergs argument för att som kristen bojkotta Sd inte håller.


Världen idag Claphaminstitutet

fredag 19 juni 2009

Den högerextrema svenskheten

Aftonbladet publicerar idag en artikel om hur man kan fira en högerextrem midsommar genom att bejaka den svenska traditionen. Detta genom att konsultera vad de menar är de främsta experterna på området, nämligen Sverigedemokraterna. Även om artikeln självfallet är utformad i en förlöjligande ton så visar den ändå tydligt den grundläggande orsaken till att tidningen betraktar ett parti som Sverigedemokraterna som högerextremt. Svenskhet är enligt Aftonbladet nämligen i sig högerextremism, och svenska traditioner är högerextrema yttringar.

I dagens Sverige där snart den enda tillåtna stoltheten över vårt land består i införandet av mångkulturen och den kravlösa massinvandringen så är frågan om inte mångkulturens förespråkare på allvar borde bli konsekventa och bojkotta de svenska traditionerna helt.
Varför inte då stryka midsommar från almanackan och ersätta den med någon orientalisk tradition istället? Varför låtsas bejaka svenska traditioner om man egentligen föraktar dem? Varför ge sken av att vara stolt över ett land som man i själva verket vill utrota?

En sak är säker, och det är att varje sådant angrepp och hån mot den svenska kulturen och identiteten resulterar i att alltfler svenskar kommer att ogilla situationen av att känna sig som någon form av högerextremister för att de älskar sitt land och motsätter sig att det omvandlas till oigenkännlighet. Ju mer man kränker folksjälen desto större stöd kommer nationella partier få.


Aftonbladet - Fira en (höger) extrem midsommar

torsdag 18 juni 2009

Barbarisk töntig midsommar tillönskas alla!

Ja så hade det väl låtit om partiledarna för de två största partierna och tillika landsförrädarna Muhammed Reinfeldt och Mona Sahalalin gemensamt hade tillönskat det svenska folket en trevlig midsommar utifrån deras egentliga åsikt om denna en av vår förkastliga svenskhets traditioner.

Kristen Nationalistisk Blogg vill dock tillönska alla en trevlig midsommar på allvar. Midsommar är inte töntigt. Svenskhet är inte barbariskt. Bara så ni vet!

Leve Sverige! Må mångkulturen dö!

Amen!

söndag 14 juni 2009

Nationaldemokraterna och Astrid Lindgren

En stor mängd dags och kvällstidningar har i dagarna uppmärksammat att Nationaldemokraterna säljer Astrid Lindgrens böcker i sin webshop. Kritiken är hård från Astrid Lindgrens ättlingar som vill påstå att ND är ett odemokratiskt parti som står så långt från det som Astrid Lindgren stod för som det går att komma:
Sydsvenskan Aftonbladet Expressen Svd Unt Gp Dt 24nyheter Allehanda Norran NSD DAGEN DAGEN2 Metro

Vi tar avstånd från allt ND står för, säger barnbarnet Annika Lindgren till Metro.
Frågan är om Astrid Lindgren tog avstånd från allt som ND står för?
Tja, läser man hennes böcker så är det nog inte så säkert.

Annika Lindgren säger också bl.a: Det här är så dumt. De måste vara fullständigt okunniga om vad Astrid Lindgren under hela sitt liv tagit ställning för.

Det finns här anledning att fråga sig om Astrid Lindgrens barnbarn överhuvudtaget har tagit reda på vad ND står för? Något som ND:s partisekreterare Vavra Suk ifrågasätter:

Det är klart att det är ett dilemma för oss, när vi genom vår försäljning låter en mångkulturförespråkare profitera på vår försäljning. Annika Lindgren på Saltkråkan AB menar att hon tar avstånd från allt vi står för. Nu tror jag inte att hon är en våldsförespråkande, antidemokratisk, familjeförstörande och djurplågande imperialist, även om det är konsekvensen av hennes uttalande, men det är illa nog att hon säger till Metro att hon är ”förtvivlad över att böckerna exponeras” tillsammans med Sverigevänliga flygblad och islamkritiska affischer.


Läs hela Vavra Suks artikel där han dementerar påståendena och
på ett utförligt och sakligt sätt förklarar hur det ligger till:
Vavra suk - Nationaldemokraterna och Astrid Lindgren

torsdag 4 juni 2009

Om det diskriminerande Europa

Aftonbladets ledarskribent Åsa Petersen tar i dagens ledarkrönika upp problemet med den brist på respekt för människovärdet som hon menar att den Europeiska Unionen fortfarande har.
Hela 55 procent av EU:s immigranter och minoritetsbefolkningar upplever att etnisk diskriminering är utbredd i deras land, visar en undersökning från EU:s byrå för grundläggande rättigheter. 37 procent har själva upplevt diskriminering det senaste året. 12 procent har blivit utsatta för rasistiska brott. 80 procent av dem brydde sig inte om att anmäla händelsen till polisen. Få tror att polisen skulle göra något.

I detta citerar hon också chefen för EU-byrån Morten Kjaerum:
Undersökningen avslöjar hur stort mörkertalet är när det gäller rasistiska brott och diskriminering. De officiella siffrorna är bara toppen på isberget.” Värst diskriminerade blir EU:s 12 miljoner romer. Varannan rom har blivit utsatt för rasist-iska brott det senaste året. Även nordafrikaner och afrikaner från söder om Sahara diskrimineras i hög grad.

När man läser dessa synpunkter så känner man igen den gängse tongången från den svenska samhällsdebatten. Samma ensidiga betoning på hur invandrare och minoritetsgrupper utmålas som offer för värdlandets rasistiska och diskriminerande majoritetsbefolkning.
Att dessa immigranter och minoriteter i många fall inte är det minsta intresserade av att anpassa sig till värdlandet och bete sig på ett civiliserat sätt är inte politiskt korrekt att påpeka, och bortses därför helt från. Ej heller att en betydande del av de s.k. rasistbrotten är motreaktioner mot dessas brott mot värdlandets befolkning.
Romernas situation runtom i Europa är knappast ej heller speciellt annorlunda än för de svenska romernas: många lever nämligen i ett självvalt utanförskap och har därför själva omöjliggjort att bli en respekterad och väl inpassad del av samhället.

Nej, respekt måste man visa sig värdig innan man kan kräva den. Samma rättigheter måste alltid vara hopkopplade till samma skyldigheter. Och det är där problemet sitter i denna fråga. Den politiskt korrekta linjen i det mångkulturella Sverige och Europa är att samma rättigheter för alla betraktas som en självklarhet utan att alla fördenskull avkrävs samma skyldigheter.

Åsa Petersen uttrycker i sin ledare en obalanserad bild av diskriminering. Hon talar bara om rättigheter för immigranter och minoriteter samtidigt som hon helt bortser från att dessa också måste ha skyldigheter för att åtnjuta dessa rättigheter. Och hon lägger i sedvanlig ordning all skuld på majoritetsbefolkningen för att minoriteter och utlänningar befinner sig i s.k. utanförskap.

Alla människor på jorden har samma värde. Detta betyder dock inte att alla människor från jordens alla hörn automatiskt har en självklar rätt att få full del av en välfärd de aldrig varit med om att bygga upp. Att de sedan heller aldrig avkrävs att göra rätt för sig för att bidra till att denna välfärd ska kunna bibehållas är inte rättvist. Nej, det är diskriminering mot värdlandets majoritet och ett hån mot de äldre som har byggt upp landet. Många bidragsberoende immigranter har det bättre ställt än pensionärer och arbetslösa i allmänhet, och ändå anses de vara diskriminerade!

Slutligen tycker jag det är värt att kommentera följande stycke:
EU-parlamentet kämpar emot. Diskriminering på grund av kön och etnicitet får enligt EU inte förekomma på några samhällsområden. Diskriminering på grund av religion, politisk övertygelse, funktionshinder, ålder och sexuell läggning har hittills bara varit förbjudet i arbetslivet. EU-parlamentet röstade nyligen igenom ett direktiv som ska förbjuda även sådan diskriminering på alla samhällsområden. Till exempel när man söker bostad eller vård.

Det är positivt att Åsa Petersen här inkluderar diskriminering på grund av politisk övertygelse som något som måste bekämpas. Jag önskar att hon verkligen vore konsekvent och inte bara försvarar den politiska åsiktsfriheten för invandrare utan även för svenskar. Kan vi hoppas på att hon följer i Johanne Hildebrandts spår LÄNK och även öppet fördömer det våld och den diskriminering som sverigevänner utan de etablerade partiernas avståndstagande får utstå?

Åsa Petersen - Diskrimineringen är Europas isberg

måndag 1 juni 2009

Ulf Ekmans falska evangelium

Livets Ords grundare och huvudpastor Ulf Ekman beklagar sig i tidningen Världen idag över att Sverige är det första landet i världen som fått en lesbisk biskop.
Han säger bl.a: Det är ingen tvekan att genom detta biskopsval har Sverige gått över ännu en tröskel i avfällighet. Mer och mer liknar situationen Israel på Jeremias tid.

Inom Livets ord, som inkluderas i det som kallas för den kristna högern, har det alltid funnits en stark moralism och ett fördömande av speciellt det som har med sexuella synder (eller i enlighet med deras egen definition av vad som är sexuell synd) att göra. Äktenskapet har hållits heligt och sexuell samlevnad utanför det eller mellan personer av samma kön har alltid fördömts starkt.

På liknande sätt har Ulf Ekman tidigare tagit starkt avstånd från teologiska villoläror som t.ex. Jehovas vitten, Mormonkyrkan och katolicismen. Katolska kyrkan har han tidigare t.ex. benämnt som den stora skökan och skulle för 20 år sedan aldrig accepterat något som helst samröre med denna kyrka. Senaste åren har Ekman övergått mer och mer till att tala om enhet mellan olika kristna grupper. Något han även praktiserat genom ekumeniska gudstjänster tillsammans med bl.a. katolska församlingar. Han har också öppet benämnt biskop Anders Arborelius som en genuin kristen broder. En religiös ledare i Sverige som erkänner påven som Kristi ställföreträdare på jorden och försvarar Mariadyrkan är alltså enligt Ekman en andlig broder.
Vem kan inte då vara det om tröskeln är så låg?


Därför framstår hans uttalande om kamp mot det falska evangeliet som hyckleri när han i artikeln avslutar med att säga:
Det är alltså dags att mer än någonsin visa fram det alternativ som det sanna evangeliet är och den kraft som det innehåller, Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Det manar också teologer att på biblisk evangelisk grund analysera och avslöja det falska evangelium som mer och mer sprids i dag.

Ulf Ekman är i högsta grad en hycklare och villolärare. Han går starkt till angrepp mot sexuell omoral (vilket är ett signum för moralistiska sekter och bevisar inte en sann kristen tro) samtidigt som han har fördrag med denna pedofil och våldtäcksreligion katolicismen. Det är inte ens en kristen gren, utan gammal babylonsk religion som har blivit inlindad i kristna termer.
Ulf Ekman silar mygg och sväljer kameler, helt enkelt.

Världen idag - Ett falskt evangelium