torsdag 18 juni 2009

Barbarisk töntig midsommar tillönskas alla!

Ja så hade det väl låtit om partiledarna för de två största partierna och tillika landsförrädarna Muhammed Reinfeldt och Mona Sahalalin gemensamt hade tillönskat det svenska folket en trevlig midsommar utifrån deras egentliga åsikt om denna en av vår förkastliga svenskhets traditioner.

Kristen Nationalistisk Blogg vill dock tillönska alla en trevlig midsommar på allvar. Midsommar är inte töntigt. Svenskhet är inte barbariskt. Bara så ni vet!

Leve Sverige! Må mångkulturen dö!

Amen!

Inga kommentarer: