lördag 21 februari 2009

Svenska polisen gör sig till åtlöje

Kristen Nationalistisk Blogg har tidigare uppmärksammat polisens bristfälliga och kränkande beteende mot vanliga medborgare Länk
Återigen har den svenska polisen gjort bort sig. En 20-årig testbilsförare blev på natten pissnödig och begav sig då till ett industriområde varvid han gjorde sitt behov bakom ett hus.
Tyvärr hade han oturen bli påträffad av polisen som med ljus och sirener närmade sig för att ge honom 800 kronor i böter för att ha urinerat på allmän plats. Historien är närmast absurd. Vad ska man göra om det inte finns offentliga toaletter att utnyttja? Och på vilket sätt kan mannen sägas ha gjort sig skyldig till förargelseväckande beteende??? Att pissa på avskild plats mitt i natten där inget folk finns kan knappast vara att betrakta som förargelseväckande beteende.

Genom detta handlingssätt riskerar polisen att fortsätta förlora allmänhetens förtroende. Det är helt enkelt ett solklart fall av tjänstemissbruk, där de har dragit en lagparagraf till sin spets utan all relevant koppling till den aktuella situationen.

Nej, polisen. Uppfyll er av skattebetalarna betalda arbetstid till att jaga kriminella och förbrytare och sätta dit rattfyllerister. Inte att sätta dit personer som nattetid i akut nöd gör sitt behov undanskymd bakom ett hus i ett industriområde!

Piteåtidningen Aftonbladet