lördag 16 maj 2009

Kyrkan och de kristna

Såväl tidningarna Världen idag länk som Kyrkans tidning länk uppmärksammar en undersökning gjord av Centrum för samtidsanalys. Denna undersökning visar att endast 57% av de troende går i kyrkan regelbundet. Personligen är jag överraskad om det ändå skulle vara så många som 57% av de troende som går i kyrkan regelbundet.
Kyrkans tidning uttrycker sig med rubriken Kyrkan missar många av de troende. Det finns en del intressanta saker att kommentera i detta fall.
(Undertecknad råkar vara en av de som inte regelbundet, mer exakt uttryckt sällan, går i kyrkan).

I diskussionen av kristnas kyrkolojalitet har ofta framförts frågan "hur ska vi få tillbaka de kristna till kyrkan?". Detta utan att reflektera mer över de i sammanhanget relevanta frågorna: vad är kyrkan? Samt: varför ska kristna gå i kyrkan?

När kyrkans tidning uttrycker sig:
kyrkan missar många av de troende så är frågan om inte påståendet är felställt. Det första man kan konstatera är att kyrkan i den form den existerar är en organisation, eller förening, som saknar stöd i bibeln. Det är helt enkelt en religiös institution, ett människoverk. Svenska kyrkan eller en frikyrka är till stor del sak samma. Det är religiösa organisationer.

Den bibliska kristna gemenskapen däremot är inte en organisation utan en ORGANISM. Nämligen den andliga gemenskap av kristna som tillsammans tillber Gud i ande och sanning. För sådant behövs varken söndagsgudstjänster eller medlemskap i någon religiös förening (kyrka).

Nej hur det verkligen står till kan vi läsa i Matteus 18:20 där Jesus säger: Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Där är Guds församling.

Den viktiga frågan är därför inte hur kyrkan ska få tillbaka de kristna, utan hur de kristna ska få tillbaka sin frihet i Kristus, som för många har blivit berövad under det religiösa förtrycket av människobud i en kyrka.

Människobud är död, men Guds bud är LIV.

2 kommentarer:

feminix sa...

Hej, har du läst Sd:s Kyrkopolitiska manifest?
http://www.fadernaskyrka.se/kyrkopolitik.php?action=fullnews&id=9

Greger Rutgerson sa...

Feminix,

Jag sympatiserar med en stor del av Sd:s kyrkopolitiska manifest, och anser att det är viktigt för Sverige.

Det jag i min post vänder mig mot är hur människans Gudsförhållande av tradition automatiskt bedöms efter hennes lojalitet till den religiösa organisationen.
Detta leder till att man graderar kristnas andlighet efter deras söndagsgudstjänst-frekvens.

Sådant blir en villfarelse eftersom den kristna tron är en hjärtats tro och lojalitet till Gud, och inte till en kyrkoinstitution eller till mänskliga ledare.

Mvh