måndag 12 maj 2008

Ta emot förtryckta kvinnor - men skicka ut förtryckande män!

I en undersökning som Synovate utförde på uppdrag av Röda korset ansåg 17 procent att risk för våldtäkter inte är skäl nog att låta en kvinna stanna i Sverige.
Ännu fler var det bland kvinnor mellan 16–29 år, där tyckte hela 25 procent att våldtäkt inte är ett tillräckligt skäl för att få stanna.
Bland män mellan 16–29 år tyckte 22% att risk för våldtäkt i sitt hemland inte var skäl för en kvinna att få stanna.

Gerd Johnsson-Latham, som är ordförande i stiftelsen Kvinna till kvinna som stödjer kvinnor i krigsländer, uttrycker sig följande angående detta resultat:
"Det är en väldigt märklig siffra, tycker jag. Den visar en brist på empati och förmåga att kunna sätta sig in i de andra kvinnornas situation".
Jag håller fullständigt med henne! Och det som är förvånande är att kvinnor enligt undersökningen verkar ha sämre empati för kvinnors situation än män har.

Självklart ska Sverige ta emot kvinnor som flyr undan förtryck och absolut inte utvisa de kvinnor som löper risk att råka ut för sexbrott i sitt hemland. Dock ska de inte fördenskull automatiskt kunna ta hit resten av sin släkt, vilket då med säkerhet skulle resultera i att denna policy missbrukades. Det kravet ska också i så fall ställas på dem att de inte vill leva kvar i den kultur de säger sig ha flytt från.

Det är dock märkligt att det uppstår starka reaktioner över att kvinnor trots risk för sexuella övergrepp blir utvisade samtidigt som en liknande reaktion uteblir över att Sverige tar emot massor av män som kommer hit och begår sexuella övergrepp mot svenska kvinnor.

Ett kvinnligt tidningsbud blev förra året våldtaget i Boden av en utlänning. Trots att åklagaren yrkade på utvisning, vilket vore det enda rätta, så avslogs det. Enligt utlänningslagen får nämligen utvisning inte verkställas till ett land om det finns skälig anledning att anta att personen där kan riskera att straffas med döden eller utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling. Vilket han skulle riskera att utsättas för eftersom han deserterat.

Mannen fick i vårt land en fristad undan förtryck och missbrukar vår gästfrihet genom att utöva en djupt kränkande och avskyvärd handling mot en svensk kvinna. Alltså har han förbrukat sin chans och borde ha blivit utvisad med omedelbar verkan. Nu får han istället vara kvar i Sverige och utgöra en risk för andra svenska kvinnor när han sedan efter något år släpps ut ur fängelset. Den kvinnosyn som han uppvisade mot tidningsbudet har vi nämligen ingen garanti för att han har omvärderat efter avtjänat straff.

I vissa länder tillåter myndigheterna massvåldtäkter av kvinnor. I Sverige tillåter myndigheterna också indirekt samma sak genom att våldtäktsmän blir frisläppta och "flyktingar" inte blir utvisade trots begångna våldtäkter.

Behåll kvinnor som flyr undan sexuellt förtryck. Men utvisa de män som kommer hit med förtrycket!

Aftonbladet Norrbottenskuriren

7 kommentarer:

Anonym sa...

Klokt och nyanserat inlägg i debatten!

Anonym sa...

Det är ofta så när det är män som tänker. De som kommer hit och gör våldtäker hem med dem och låt den sitta straffet eller hang up i sitt eget land. De ska inte få stanna. Ut.

Leodan sa...

Jag förstår inte meningen med att utvisa folk som straff, främst för att det är en för absolut dom.
Sedan så förstår jag verkligen inte vad du menar när du säger att "Sverige tar emot massor av män som kommer hit och begår sexuella övergrepp mot svenska kvinnor." Jo, typ, flyktingar från Irak kommer hit som på semester för att våldta de vackra svenskorna. Kom igen! För det första så ska man aldrig någonsin göra brottsstatestik efter folkgrupper: Kriminalitet ligger inte i blodet, det ligger i klassen.
Och så slutligen: en svenskfödd man som våldtar, ska han få stanna eller? För även han har väll, som du säger, "förbrukat sin chans". Du förespråkar alltså undantagslagar, något som NS-DAP i Tyskland gjorde på trettiotalet. Detta är mycket okristligt. Varför så mycket dubbelmoral?

Greger Rutgerson sa...

leodan,

Du säger att man aldrig ska göra brottsstatistik efter folkgrupper, och att kriminalitet inte ligger i blodet utan i klassen.

Jag vet inte vad du menar med "klassen", men däri håller jag med dig att kriminalitet knappast ligger mer i blodet hos vissa folkgrupper än hos andra. Däremot ligger det mer i vissa kulturer än i andra.

Och om det nu råkar vara så att invandrare som trots allt fortfarande är i minoritet i Sverige är överrepresenterade när det gäller grova våldsbrott, så måste det ju vara en viktig sak att kungöra.

Att som i de politiskt korrekta tidningarna kalla invandrare för "svenskar" är att ge svenskar skulden för vad invandrare gör sig skyldiga till.
Det är ett sätt att lägga locket på och förhindra att diskutera det faktum att den kravlösa massinvandringspolitiken har gjort Sverige till ett attraktivt land för kriminella att ta sig till. En ökad kriminalitet är ju inte vad vi vill ha?
Dessutom står det ju helt klart att män från vissa kulturer har en väldigt låg kvinnosyn som de tar med sig hit.

Det är inte okristligt att göra åtskillnad på invandrare och svenskar när det gäller utvisningsärenden. Våra egna landsmän får vi ta ansvar för, de kan vi ju inte skicka ut. Invandrare som kommer hit och begår brott bör vi dock skicka tillbaka.

Att det t.ex. även finns svenska män som våldtar gör det inte skäligt att fördenskull göra problemet ännu större genom att ta hit utländska män som också gör det.

Mvh,

Leodan sa...

"Våra egna landsmän får vi ta ansvar för, de kan vi ju inte skicka ut". När Sverige tar emot flyktingar så tar vi ansvar för dem; vi ger dem någonstans att bo och förhoppningsvis något att sysselsätta sig med. Därför tycker jag inte att det är ett bra argument, eftersom de i ögonblicket de blir välkomna hit blir en del av det svenska samhället, liksom du och jag.

Vad jag menar med "klass" är att det är uppenbart att folk som tvingas att bo under omänskliga förhållanden i ghetton, inte kan komma att bli annat än omänskliga människor. Det är inte vårt ansvar att sparka ut folk ur vårt land, men det är vårt ansvar att se till så att alla kan växa upp under bra förhållanden. Låginkomsttagande föräldrar och kriminalitet föder såklart kriminalitet. Detta har inte med kultur att göra, eftersom det långt före de stora arbetskraftinvandringarna fanns områden i städer där arbetarfamiljer bodde och där kriminaliteten var högre än i andra områden.

Anonym sa...

Klart som fan att man som visar sådant dåligt omdöme och respektlöshet mot en kvinna att han våldtar henne ska UT. Om han torteras hemma skiter jag i-VÄLJER en man att penetrera en kvinna med våld är han en skitstövel med noll respekt för det land han vill leva i och ska inte få stanna-sådant drägg är inte välkomna här.

Greger Rutgerson sa...

Instämmer så helt med föregående kommentar!

Att belöna gott med ont är det lägsta som finns. Om någon får en chans att komma till Sverige och bli fri från förtryck (om det verkligen är så) så ska inte denne utöva förtryck (av den grövsta formen) mot det nya värdlandets invånare (eller någon alls). Då har han förbrukat sin rätt att stanna kvar oavsett vad han råkar ut för om han skickas tillbaka.