onsdag 12 september 2007

De härjande Sverigedemokraterna

I tidningen Metro 13/8-07 finns en intervju med Zanyar Adami; avgående chefredaktör för den mångkulturella och svenskhatande tidningen Gringo. En tidning som har gjort sig känd för att driva med och håna det svenska och svenskar. På frågan om varför Gringo flyttar till Landskrona svarar Adami bl.a. att det känns helt rätt på grund av att Sverigedemokraterna härjar där.

Det var värst, tänker jag. På vilket sätt då? Roar mig med att slå upp ordet "härja" i stora svenska ordboken. Där står det: ”anställa förstörelse genom att fara vilt och hänsynslöst fram”.
Även om man i det dagliga språkbruket brukar dramatisera saker genom att använda starka ord som inte helt motsvarar den företeelse man vill omnämna så ter sig Adamis ordval minst sagt olämpligt i detta fall.

Han talar nämligen om ett demokratiskt parti som utnyttjar sin lagstadgade rätt att hålla fredliga möten varvid de av vänsterextremister får sina möten förstörda och blir utsatta för livsfara genom råa fysiska angrepp.

Han talar om ett parti som kritiserar och vill förändra den politik som har lett till att vanligt folk i invandrartäta orter inte vågar gå ut på kvällarna längre på grund av rädsla för rån och överfall av ungdomsgäng från invandrargettona.

Han talar om ett parti som tar totalt avstånd från våld som ett medel i den politiska kampen, och som aktivt kämpar för ett samhälle där alla ska ha rätt att säga sin mening utan att riskera varken sin hälsa eller karriär fördenskull.

Så vem är det som HÄRJAR i Skåne??? Inte är det Sverigedemokraterna i alla fall!
Någon relevans borde det väl finnas när det gäller ordvalet i den politiska kampen, men som vi vet saknas en sådan hos den mångkulturförskönande vänsterfalangen.

Inga kommentarer: