lördag 22 september 2007

Sverigedemokraternas stora chans

Många är de svenskar som under lång tid har snurrat runt i Socialdemokraternas ekorrhjul där de har slussats till åtgärd efter åtgärd, istället för att få ett riktigt jobb. Åtgärdena har bytt namn efter ett tag men i praktiken inneburit samma sak. Det för socialdemokraterna också förträffliga har varit att de i och med dessa åtgärder på papperet har kunnat sänka den faktiska arbetslösheten eftersom de som har varit delaktiga i dessa projekt inte har funnits med i arbetslöshetsstatistiken.

Den socialistiska arbetsmarknadspolitiken har fel utgångspunkt. Den utgår från rätten till bidrag framför rätten till arbete. Höga skatter och arbetsgivaravgifter i kombination med en generellt sett för hög a-kassa har omöjliggjort en utveckling i rätt riktning för att minska arbetslösheten. Företagarna har inte i tillräcklig grad haft råd att anställa personal och många har levt ett gott liv på sin a-kassa utan att känna behov av att skaffa sig ett jobb. Socialdemokraternas politik har varit förslöande och passiviserat människor istället för att uppmuntra kreativitet.
Om man inte förstår att det måste löna sig att arbeta och att det måste vara lönsamt för företagare att anställa personal så är det omöjligt att driva en politik som kan skapa fler arbeten.

Häri driver otvivelaktigt den nya regeringen en politik i rätt riktning. Om de bara kunde hålla sig till en mänsklig och rimlig nivå. För nu ska alla jobba. Även personer som 23-åriga Anna Svensson som är förståndshandikappad och blind. Den sjukersättning hon fått sedan hon var 16 år har dragits in. Hon kan röra på sig – alltså kan hon arbeta, är den inställning den nya regeringen har.
http://www.nwt.se/ArticlePages/200709/12/20070912081050_290/20070912081050_290.dbp.asp

Fler karensdagar för sjuka är också vad regeringen har velat driva fram. En linje som tveklöst kommer att resultera i att den totala sjukfrånvaron och förtidspensioneringarna i slutändan kommer att öka eftersom de som har det dåligt ställt inte har råd att vara borta från jobbet och därför går dit trots att det kan vara direkt hälsovådligt för såväl sig själv och sina arbetskamrater. Bär man på en smitta så ska man kunna stanna hemma för att undvika att i onödan smitta ner sina arbetskamrater.

Det finns givetvis fler exempel att ta upp. Det som dock är tydligt är att oavsett om Sverige har en vänster eller högerregering så resulterar det i en ytterlighetspolitik. Snabbt upp från det ena diket – för att lika snabbt hamna i det andra diket.

Och det är här Sverigedemokraterna har chansen att stå upp för ett annat alternativ. En politik som varken specifikt är vänster eller höger utan ett sunt alternativ däremellan.
Att bejaka företagssamhet och kreativitet utan att fördenskull slå undan benen på dem som inte förmår att stå till arbetsmarknadens förfogande. Att belöna dem som vill och kan utan att bestraffa dem som inte kan hur mycket de än vill. En politik som är arbetarvänlig utan att fördenskull vara företagarfientlig. Det måste inte vara antingen eller i allt, ty verkligheten är inte svartvit.

Detta har Sverigedemokraterna förstått. Därför har de här sin stora chans att på allvar bredda sitt program så att fler människor upptäcker att det faktiskt inte är ett enfrågeparti utan står för en människovänlig och livsbejakande politik som är relevant till det samhälle vi lever i.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Du har fått en beundrarinna från Skåne. Kanske du skulle skriva ett svar till henne:

http://helenaonline.wordpress.com/2007/09/22/706/

Anonym sa...

Jag önskar att fler kvinnor skulle ta del av denna fantastiska politik.