onsdag 12 september 2007

Socialdemokraternas motstånd mot friskolor ett hyckleri

Marita Ulvskog vill stoppa religiösa friskolor och kallar dessa för ”barnfängelser”. Hon säger: ”De stänger in barn, isolerar dem från samhället utanför. Det är bedrövligt”.

Detta uttalande är givetvis inget förvånande. Socialdemokraterna vill ju ha monopol på grundutbildningen för att kunna indoktrinera eleverna så att de blir socialdemokrater. Motståndet gäller inte endast "religiösa" friskolor utan friskolor överhuvudtaget. Socialdemokraternas ogillande av friskolor förstärks ytterligare av att dessa oftast fungerar bättre än de statliga skolorna och därmed blottar de allvarliga bristerna i deras egen ateistiska socialistskola. Istället för att ta itu med de katastrofala problemen i den statliga skolan så går de till angrepp mot friskolor, särskilt om det är kristna sådana, i vilka barnen får en betydligt bättre skolgång än i den statliga skolan.

Hon förfäras över att religiösa friskolor isolerar barnen från samhället utanför och menar att det är bedrövligt. Det man kan hålla med henne om är att det är bedrövligt om man ser det som ett ideal att ge barnen en traumatisk uppväxt i en mångkulturell flumskola utan disciplin eller ordning.

Om man däremot vill ge barnen en trygg skolgång med studiero så är det oftast ett alternativ att föredra. Det samhälle som Marita Ulvskogs parti har åstadkommit finns det verkligen en orsak till att ”isolera” barnen ifrån!

SVD

Inga kommentarer: